print
Informația generală
04.01.2018

1.       Serviciul  este o subdiviziune a aparatului central al Ministerului Justiției care își exercită activitatea în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017, prezentul Regulament, alte acte administrative și indicații ale conducerii Ministerului.

2.     În activitatea sa, Serviciul îndeplinește următoarele atribuții:

1)    privind asigurarea activității reprezentantului Guvernului în Parlament:

a)       pregătește materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul ședințelor comisiilor permanente ale Parlamentului, ședințelor Biroului permanent al Parlamentului şi ședințelor plenare ale Parlamentului;

b)       pregăteşte materialele necesare pentru participarea membrilor Guvernului în cadrul şedinţelor comisiilor permanente ale Parlamentului, şedinţelor Biroului permanent al Parlamentului şi şedinţelor plenare ale Parlamentului;

c)       prezintă rapoarte şi informaţii pentru Guvern cu privire la mersul şi rezultatul examinării în Parlament a proiectelor de acte legislative după fiecare şedinţă plenară;

d)      ține registrul de evidenţă a proiectelor de legi inițiate de Guvern care se află în procedura de examinare în Parlamentul Republicii Moldova;

e)       prezintă conducerii Ministerului note informative cu privire la mersul şi rezultatul examinării în Parlament a proiectelor de acte legislative;

2)       privind asigurarea activității reprezentantului Guvernului la Curtea Constituțională:

a)       pregăteşte materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul şedinţelor Curții Constituționale;

b)       asigură participarea membrilor Guvernului în cadrul şedinţelor Curții Constituționale;

c)        sesizează organele centrale de specialitate asupra elaborării proiectelor de modificare şi completare a actelor normative, ce rezultă din hotărîrile Curţii Constituţionale;

d)       monitorizează procesul de adoptare a proiectelor de modificare şi completare a actelor normative, ce rezultă din hotărîrile Curţii Constituţionale;

e)        întocmeşte şi prezintă rapoarte privind executarea hotărîrilor Curţii Constituţionale;

3)       privind prezentarea materialelor pentru şedinţele Guvernului conducerii Ministerului:

a)       recepționează proiectele de hotărîri de Guvern ce urmează a fi examinate în cadrul ședințelor Guvernului și le prezintă spre contrasemnare executorilor;

b)       pregătește materialele necesare pentru participarea conducerii Ministerului în cadrul ședințelor Guvernului;

c)        asigură evidența proceselor-verbale ale ședințelor operative la Prim-ministru și ale ședințelor Guvernului;

4)    privind asigurarea evidenței activității Direcției avizare acte normative:

a)       ține registrele de evidență a documentelor transmise spre examinare în cadrul Direcției avizare acte normative;

b)       asigură monitorizarea termenului executării documentelor transmise spre examinare Direcției avizare acte normative;

c)       prezintă conducerii Ministerului note informative cu privire la evidența documentelor.

5)      privind asigurarea evidenței activității Direcției elaborare acte normative:

a)       ține registrul de evidență a proiectelor de acte normative elaborate  de  Direcția elaborare acte normative;

b)       monitorizează etapele de promovare a proiectelor de acte normative elaborate  de  Direcția elaborare acte normative;

c)        prezintă conducerii Ministerului note informative cu privire la evidența proiectelor de acte normative;

6)       privind asigurarea înregistrării de stat a actelor normative departamentale:

a)       recepţionează actele normative departamentale transmise spre înregistrarea de stat;

b)       ține Registrul înregistrării de stat a actelor normative departamentale;

c)        asigură înregistrarea de stat a actelor normative departamentale supuse expertizei juridice;

7)       privind întocmirea răspunsurilor la demersurile și petițiile repartizate după competența Serviciului:

a)       analizează demersurile autorităților publice, persoanelor juridice, precum și petițiile cetățenilor;

b)     studiază legislația în domeniu;

c)     formulează răspunsuri la demersurile autorităților publice, persoanelor juridice, precum și la petițiile cetățenilor reieșind din prevederile legale;

8)    îndeplinește alte atribuții la indicația conducerii Ministerului.

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.