print
Competența
20.12.2017

Direcţia agent guvernamental este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- acordarea asistenței necesare Agentului guvernamental în realizarea sarcinii de reprezentare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
-acordarea asistenței necesare Agentului Guvernamental în realizarea sarcinii de supraveghere a corectitudinii măsurilor adoptate de către autorități în vederea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene pronunțate în privința Republicii Moldova;
-organizarea și ținerea evidenței deciziilor și hotărîrilor Curții Europene pronunțate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent;
- transmiterea spre executare Ministerului Finanțelor a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene împotriva Moldovei în vederea achitării sumelor stabilite printr-o hotărîrie a Curții Europene sau a celor convenite în cadrul acordurilor de reglementare amiabilă și ulterior autorizate printr-o decizie a Curții Europene;
- informarea autorităților naționale interesate despre evoluția jurisprudenței Curții Europene în vederea prevenirii unor eventuale încălcări similare ale drepturilor omului garantate de prevederile Convenției;
- examinarea și avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter juridic la solicitarea autorităților publice și altor organe de resort privind aplicabilitatea prevederilor Convenției și explicarea principiilor relevante din jurisprudența Curții Europene;
- participarea, în modul stabilit, la lucrările din cadrul organizațiilor internaționale, ale comisiilor bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor autorități și instituții în domeniul justiției.
- exercitarea altor atribuții la indicația Agentului Guvernamental sau a Ministrului Justiției.

Rgulamentul Directiei agent guvernamental

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.