Prima / Strategia de Dezvoltare a Sectorului Justiției 2019-2022
imprimare
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Justiției 2019-2022

Reformarea sectorului justiției, în Republica Moldova, a început odată cu adoptarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pe anii 2011-2016, fiind prelungită prin Hotărârea Parlamentului nr.259 din 08.12.2016 cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției, până la 31.12.2017.

Continuitatea reformei sectorului de justiție reprezintă un proces firesc. Astfel, prin Ordinul Ministrului Justiției nr.383 din 12 mai 2017, a fost creat grupul de lucru (GL) pentru elaborarea unui nou document de politici pentru asigurarea continuității reformei în sectorul justiției. Componența GL, care se regăsește în Anexa la Ordin, cuprinde reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, Președinției Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Curții Supreme de Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție, ai altor autorități și instituții publice, precum și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și organizațiilor societății civile.

În anul 2017, Ministerul Justiției a organizat două ședințe privind lansarea noului document de politici pe acest sector și prezentarea direcțiilor strategice elaborate urmare a recomandărilor rapoartelor pe diverse domenii din cadrul SRSJ 2011-2016, precum și a propunerilor parvenite de la membrii GL.

Astfel, la data de 29 mai 2017, a avut loc lansarea procesului de elaborare a unui nou document de politici în vederea continuării procesului de reformare a sectorului justiției.

În cadrul acestei ședințe, reprezentanții Ministerului Justiției, au prezentat criteriile de elaborare a noului document, solicitând invitaților să se pronunțe asupra tematicilor documentului. Totodată, a fost creată și o adresă de email la care instituțiile implicate să remită propunerile și comentariile proprii vis-a-vis de modul în care văd fiecare procesul.

Cercul celor prezenți la ședință a fost unul extins și destul de reprezentativ, nu doar numeric. Termenii-cheie ai ședinței au fost strategie practică, strategie reală, rezultate palpabile, rezultate măsurabile, interesele justițiabilului.  

Cât privește cea de-a doua ședință, aceasta a avut loc în data de 17 noiembrie 2017. În cadrul ședinței a fost prezentat scheletul Noii Strategii, elaborat în baza propunerilor și sugestiilor parvenite în adresa Ministerului Justiției, urmare a solicitării din cadrul primei ședințe. Totodată, aceasta nu presupune că cei interesați nu ar mai putea interveni cu sugestii. În acest sens, a fost acordat și un termen pentru formularea acestora.

Noua Strategie va reprezenta preponderent acțiuni de aplicare și implementare a cadrului normativ aprobat în cadrul SRSJ 2011-2016, reprezentând o continuitate a reformelor demarate anterior.

Masa rotundă: mecanismele de monitorizare și raportare a reformelor în sectorul justiției, alocarea strategică a resurselor

Ședință a Grupului de lucru Nr 1

Ședință a Grupului de lucru Nr 2

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7078504     Soluție
 
Servicii
Close