<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 27.02.2020 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2020 http://justice.gov.md/Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4802 26.02.2020 00:00 Consultări publice la Ministerul Justiției, privind conceptul de evaluare a judecătorilor și procurorilor <![CDATA[Consultări publice la Ministerul Justiției, privind conceptul de evaluare a judecătorilor și procurorilor // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4800 Astăzi, 25 februarie curent în cadrul Ministerului Justiției a avut loc runda de consulări publice privind evaluarea judecătorilor și procurorilor. ]]> 25.02.2020 11:00 Aplicarea arestului preventiv în Republica Moldova, în vizorul autorităților <![CDATA[Aplicarea arestului preventiv în Republica Moldova, în vizorul autorităților // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4799 Astăzi, 25 februarie curent, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a participat la prezentarea publică a raportului asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în Republica Moldova.]]> 25.02.2020 10:00 Întrevederea Ministrului Justiției cu oficiali ai Oficiului Consiliului Europei la Chișinău <![CDATA[Întrevederea Ministrului Justiției cu oficiali ai Oficiului Consiliului Europei la Chișinău // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4798 La data de 24 februarie curent, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu oficiali ai Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău.]]> 25.02.2020 09:00 Anunţ Privind iniţierea elaborării privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură <![CDATA[Anunţ Privind iniţierea elaborării privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4786 24.02.2020 00:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (examinarea recursurilor împotriva hotărârilor emise de instanța de insolvabilitate) <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (examinarea recursurilor împotriva hotărârilor emise de instanța de insolvabilitate) // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4787 24.02.2020 00:00 Lista experților judiciari ce vor fi supuși evaluării ordinare în luna martie 2020 <![CDATA[Lista experților judiciari ce vor fi supuși evaluării ordinare în luna martie 2020 // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=736&id=4785 24.02.2020 00:00 Lista hotărîrilor în cauzele moldovenești la CtEDO <![CDATA[Lista hotărîrilor în cauzele moldovenești la CtEDO // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4795 Ministerul Justiției publică rezumatul violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele împotriva Republicii Moldova, cu indicarea listei persoanelor, a eventualelor acțiuni și/sau inacțiuni ale cărora ar fi putut genera încălcarea prevederilor Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și a libertăților fundamentale (CtEDO) de către Republica Moldova.]]> 24.02.2020 00:00 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4788 24.02.2020 00:00 Secretarul de stat Radu Foltea a prezidat ședința grupului de lucru a notarilor <![CDATA[Secretarul de stat Radu Foltea a prezidat ședința grupului de lucru a notarilor // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4792 Astăzi, 24 februarie curent, secretarul de stat Radu Foltea a prezidat ședința grupului de lucru a notarilor.]]> 24.02.2020 00:00 Consolidarea colaborării bilaterale dintre Ministerul Justiției și Ambasada SUA în RM <![CDATA[Consolidarea colaborării bilaterale dintre Ministerul Justiției și Ambasada SUA în RM // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4793 Secretarul de stat, Radu Foltea a avut astăzi, 24 februarie curent, o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei SUA în Republica Moldova, dna Alexandra Shema, consilier pe probleme politice din cadrul Ambasadei SUA în RM și dl Kevin Lanigan, Consilier Superior Justiție din cadrul Ambasadei SUA în RM.]]> 24.02.2020 00:00 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice. <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4794 24.02.2020 00:00 Ministerul Justiției a sesizat Procuratura Generală în privința încălcărilor constatate de CtEDO în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (C.C. „Gemeni” S.A.) <![CDATA[Ministerul Justiției a sesizat Procuratura Generală în privința încălcărilor constatate de CtEDO în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (C.C. „Gemeni” S.A.) // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4782 Ministerul Justiției a adresat o sesizare Procuraturii Generale privind cauza Ojog și alții v. Republica Moldova. (Textul se anexează)]]> 21.02.2020 10:00 ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4780 În scopul asigurării transparenței decizionale, precum și întru realizarea prevederilor Programului de activitate al Guvernului în primele 100 de zile (14 noiembrie 2019 - 22 februarie 2020) se prezintă spre informare publicului larg Raportul de activitate al Guvernului pentru primele 100 de zile, precum și Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru perioada vizată.]]> 21.02.2020 00:00 Anunț referitor la consultările publice privind conceptul de evaluare a judecătorilor și procurorilor <![CDATA[Anunț referitor la consultările publice privind conceptul de evaluare a judecătorilor și procurorilor // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4781 Edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie constituie prioritatea Ministerului Justiției. ]]> 21.02.2020 00:00 Planul de acțiuni privind promovarea proiectului Strategiei în sectorul justiției <![CDATA[Planul de acțiuni privind promovarea proiectului Strategiei în sectorul justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4783   Activitatile de promovare a proiectului Strategiei ]]> 21.02.2020 00:00 Planul de acțiuni privind consultarea și definitivarea proiectului de lege referitor la evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor <![CDATA[Planul de acțiuni privind consultarea și definitivarea proiectului de lege referitor la evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4784     Programul consultrilor a proiectului privind evaluare a judectorilor și procurorilor]]> 21.02.2020 00:00 Întrevederea Ministrului Justiției cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene <![CDATA[Întrevederea Ministrului Justiției cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4778 Astăzi, 20 februarie curent, la sediul Ministerului Justiției a avut loc întrevederea delegației Uniunii Europene (UE) cu Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi.]]> 20.02.2020 00:00 Întrevederea Ministrului Justiției cu experții Comisiei de la Veneția <![CDATA[Întrevederea Ministrului Justiției cu experții Comisiei de la Veneția // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4779 Astăzi, 20 februarie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a avut o ședință de totalizare a rezultatelor vizitei experților Comisiei de la Veneția.În cadrul ședinței de lucru, au fost abordate mai multe aspecte ce țin de proiectul de Lege privind modificarea ]]> 20.02.2020 00:00 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant în Direcția avizare acte normative (pe perioadă determinată): <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant în Direcția avizare acte normative (pe perioadă determinată): // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4777 19.02.2020 00:00 Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari <![CDATA[Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=736&id=4776 18.02.2020 00:00 Vizita Ministrului Justiției la Judecătoria raionului Căușeni <![CDATA[Vizita Ministrului Justiției la Judecătoria raionului Căușeni // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4775 La data de 17 februarie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a efectuat o vizită de lucru la Judecătoria raionului Căușeni.]]> 18.02.2020 00:00 2020 <![CDATA[2020 // Rapoarte]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=609&id=4771 17.02.2020 00:00 Mesajul de felicitare al Ministrului Justiției cu ocazia Zilei administratorului autorizat <![CDATA[Mesajul de felicitare al Ministrului Justiției cu ocazia Zilei administratorului autorizat // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4772 17.02.2020 00:00 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenția Resurse Informaționale Juridice <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenția Resurse Informaționale Juridice // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4773 17.02.2020 00:00 MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul subdiviziunilor structurale ale ministerului <![CDATA[MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul subdiviziunilor structurale ale ministerului // Anunțuri recrutarea voluntarilor]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=665&id=4774 17.02.2020 00:00 Consolidarea infrastructurii Penitenciarului nr. 3 - Leova <![CDATA[Consolidarea infrastructurii Penitenciarului nr. 3 - Leova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4766 Astăzi, 14 februarie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a participat la evenimentul de deschidere a unui nou bloc de detenție în cadrul Penitenciarului nr. 3 - Leova.]]> 14.02.2020 00:00 Ministrul Justiției susține competitivitatea în cadrul Facultăților de Drept din întreaga țară <![CDATA[Ministrul Justiției susține competitivitatea în cadrul Facultăților de Drept din întreaga țară // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4768 Astăzi, 14 februarie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a paticipat la deschiderea etapei finale a competiției naționale JESSUP MOOT COURT COMPETITION, care este organizată pentru prima dată în RM și care presupune un concurs de procese simulate și de promovare a argumentării juridice a unei dispute dintre state în fața Curții Internaționale de Justiție.]]> 14.02.2020 00:00 Mecanismul compensatoriu în atenția Ministerului Justiției <![CDATA[Mecanismul compensatoriu în atenția Ministerului Justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4769 Astăzi, 14 februarie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a avut o ședință de lucru cu reprezentanții Comisiei Parlamentare "Comisia securitate națională, apărare şi ordine publică", Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție privind examinarea mecanismului compensatoriu.]]> 14.02.2020 00:00 Consolidarea Obiectivul de Dezvoltare Durabilă „Peace” în cadrul Ministerului Justiției <![CDATA[Consolidarea Obiectivul de Dezvoltare Durabilă „Peace” în cadrul Ministerului Justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4770 Astăzi, 14 februarie 2020, Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Radu Foltea a organizat un atelier de lucru privind consolidarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă „Peace”.]]> 14.02.2020 00:00