<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 31.10.2020 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2020 http://justice.gov.md/Suportul Consiliului Europei privind dotarea unităților medicale ale penitenciarelor din întreaga țară cu echipamente medicale moderne <![CDATA[Suportul Consiliului Europei privind dotarea unităților medicale ale penitenciarelor din întreaga țară cu echipamente medicale moderne // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5094 Astăzi, 29 octombrie 2020, a avut loc ceremonia oficială dedicată finalizării unei intervenții extinse a Consiliului Europei care a presupus donarea unui lot de echipamente și dispozitive medicale moderne destinate tratamentului persoanelor private de libertate. ]]> 29.10.2020 05:00 Aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia - realizare majoră a Ministerului Justiției <![CDATA[Aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia - realizare majoră a Ministerului Justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5095 Aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova, la data de 28 octombrie 2020, a proiectului Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, constituie obiectivul esențial al Ministerului Justiției în promovarea politicilor ce țin de reformarea domeniului justiției, care va permite, stabilirea unei previzibilități de dezvoltare durabilă a întregului sector al justiției din Republica Moldova.]]> 29.10.2020 05:00 USAID donează încă 25 de echipamente de videoconferință pentru a susține eforturile de modernizare a instanțelor judecătorești din Moldova <![CDATA[USAID donează încă 25 de echipamente de videoconferință pentru a susține eforturile de modernizare a instanțelor judecătorești din Moldova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5093 Guvernul Statelor Unite ale Americii continuă să sprijine modernizarea sectorului justiției din Republica Moldova. Alte 25 de sisteme de videoconferință în valoare de 151.790 Dolari SUA au fost procurate și instalate prin intermediul Programului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) pentru Justiție Transparentă. Anterior, Programul a mai oferit 20 de seturi pentru sediile centrale ale tuturor instanțelor judecătorești și un set de videoconferință Consiliului Superior al Magistraturii, cu valoarea totală de 131.300 Dolari SUA. ]]> 29.10.2020 02:00 Lista candidațiloradmiși laconcursulpentru ocuparea funcțieipublice vacantede specialist superiordin cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești <![CDATA[Lista candidațiloradmiși laconcursulpentru ocuparea funcțieipublice vacantede specialist superiordin cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5087 28.10.2020 00:00 Lista candidaților care au promovat concursulpentru ocuparea funcțieipublice vacante–consultant în Direcția elaborare acte normative( pe perioadă determinată) <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursulpentru ocuparea funcțieipublice vacante–consultant în Direcția elaborare acte normative( pe perioadă determinată) // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5089 28.10.2020 00:00 Ministerul Justiției prelungeșteconcursulpentru ocuparea funcțieipublice vacantede consultant superior (pe perioadă determinată) în Direcția contencios(termen-limită de depunere a actelor 14 noiembrie 2020) <![CDATA[Ministerul Justiției prelungeșteconcursulpentru ocuparea funcțieipublice vacantede consultant superior (pe perioadă determinată) în Direcția contencios(termen-limită de depunere a actelor 14 noiembrie 2020) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=5090 28.10.2020 00:00 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5091 28.10.2020 00:00 Aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia - prioritatea majoră în promovarea reformei justiției din Republica Moldova <![CDATA[Aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia - prioritatea majoră în promovarea reformei justiției din Republica Moldova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5092 Astăzi, 28 octombrie 2020, Guvernul a aprobat Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.]]> 28.10.2020 00:00 Anunț privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției <![CDATA[Anunț privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5085 27.10.2020 00:00 Întrevederea dintre Ministrul Justiției și Șefa Misiunii OSCE/ODIHR în Republica Moldova <![CDATA[Întrevederea dintre Ministrul Justiției și Șefa Misiunii OSCE/ODIHR în Republica Moldova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5086 Astăzi, 27 octombrie 2020, a avut loc întrevederea dintre Ministrul Justiției, Fadei NAGACEVSCHI și Șefa Misiunii OSCE/ODIHR în Republica Moldova, Corien JONKER, precum și expertul juridic Enira BRONITSKAYA.]]> 27.10.2020 00:00 Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante: Consultant în Direcția elaborare acte normative (pe perioadă determinată) <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante: Consultant în Direcția elaborare acte normative (pe perioadă determinată) // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5084 26.10.2020 00:00 Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile <![CDATA[Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5083 Stimați cetățeni europeni, Cu prilejul Zilei europene a justiției civile, care a fost insituită în anul 2003 și care a fost consacrată tuturor cetățenilor europeni, celor care activează în domeniul justiției, precum și celor care beneficiază de serviciile din domeniul justiției, ]]> 25.10.2020 00:00 Solicitarea Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Justiției privind emiterea Amicus Curiae în procedură urgentă a fost acceptat de către Biroul Comisiei de la Veneția <![CDATA[Solicitarea Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Justiției privind emiterea Amicus Curiae în procedură urgentă a fost acceptat de către Biroul Comisiei de la Veneția // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5082 La 30 septembrie, Consiliul Europei a confirmat că proiectul de lege privind amendamentele constituționale (referitoare la sistemul judecătoresc și Consiliul Superior al Magistraturii) actualmente promovat de către Guvernul Republicii Moldova, este în conformitate cu avizele recente ale Comisiei de la Veneția și Directoratului General pentru drepturile omului și statul de drept, precum și elaborat cu suportul Grupului de lucru de nivel înalt privind reforma justiției, sub auspiciile Secretarului General al Consiliului Europei.]]> 23.10.2020 00:00 ANUNȚ privind continuarea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003 <![CDATA[ANUNȚ privind continuarea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003 // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5078 22.10.2020 00:00 A N U N Ț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de executare nr. 443/2004 (Cartea II „Executarea hotărârilor cu caracter penal”) <![CDATA[A N U N Ț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de executare nr. 443/2004 (Cartea II „Executarea hotărârilor cu caracter penal”) // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5079 22.10.2020 00:00 Agenția Resurse Informaționale Juridice Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice (perioadă determinată) <![CDATA[Agenția Resurse Informaționale Juridice Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice (perioadă determinată) // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5081 22.10.2020 00:00 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant superior în Direcția contencios (pe perioadă determinată) <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant superior în Direcția contencios (pe perioadă determinată) // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5077 21.10.2020 00:00 ANUNȚ cu privire la ședințele Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari în trimestrul IV al anului 2020 <![CDATA[ANUNȚ cu privire la ședințele Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari în trimestrul IV al anului 2020 // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=736&id=5075 20.10.2020 00:00 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003 a proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice) <![CDATA[Anunț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003 a proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice) // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5076 20.10.2020 00:00 Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Profesionale a Juristului <![CDATA[Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Profesionale a Juristului // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5071 Stimați colegi juriști, Sărbătoarea profesională a juristului constituie o oportunitate inedită de a Vă împărtăși cele mai distinse și sincere gânduri celor care sunteți implicați în prezentarea, susținerea și aplicarea sub autoritatea Justiției, a eleganței normei de drept, întru promovarea valorilor democratice și statului de drept. ]]> 19.10.2020 07:08 Lista și adresele de contact a curților de apel <![CDATA[Lista și adresele de contact a curților de apel // Curţi de apel]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=5072 19.10.2020 00:00 Agenția Resurse Informaționale Juridice Lista candidaţilorn care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice (perioadă determinată) <![CDATA[Agenția Resurse Informaționale Juridice Lista candidaţilorn care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice (perioadă determinată) // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5074 19.10.2020 00:00 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante - director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante - director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5070 17.10.2020 00:00 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:consultant în direcția elaborare acte normative (pe perioadă determinată) <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:consultant în direcția elaborare acte normative (pe perioadă determinată) // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5068 16.10.2020 00:00 Implementarea platformei Media Server în instanțele judecătorești – o soluție modernă pentru stocarea înregistrărilor audio ale ședințelor de judecată <![CDATA[Implementarea platformei Media Server în instanțele judecătorești – o soluție modernă pentru stocarea înregistrărilor audio ale ședințelor de judecată // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5069 Toate înregistrările audio ale ședințelor de judecată, realizate începând cu 1 septembrie 2020, vor fi stocate pe o platformă tehnologică modernă, denumită generic “Media Server”.]]> 16.10.2020 00:00 Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău, proiect susţinut şi finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (termen-limită de depunere a dosarului de concurs - 2 noiembrie 2020) <![CDATA[Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău, proiect susţinut şi finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (termen-limită de depunere a dosarului de concurs - 2 noiembrie 2020) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=5067 15.10.2020 00:00 Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, cu prilejul Hramului Orașului Chișinău <![CDATA[Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, cu prilejul Hramului Orașului Chișinău // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5066 Stimați locuitori ai orașului Chișinău,  În această zi semnificativă, aniversarea a 584 ani de la prima datare a municipiului Chișinău, țin să Vă adresez cele mai frumoase și distinse gânduri, sănătate, optimism și bunăstare în familiile Dumneavoastră. ]]> 14.10.2020 00:00 LISTA experților judiciari care urmează a fi supuși evaluării ordinare, planificați pentru trimestrul IV 2020 <![CDATA[LISTA experților judiciari care urmează a fi supuși evaluării ordinare, planificați pentru trimestrul IV 2020 // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=736&id=5065 13.10.2020 00:00 Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante: <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante: // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=5059 08.10.2020 00:00 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante consultant superior în Secția financiar - administrativă <![CDATA[Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante consultant superior în Secția financiar - administrativă // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=5060 08.10.2020 00:00