<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 18.10.2018 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2018 http://justice.gov.md/Misiune de evaluare a funcționalității Oficiului Avocatului Poporului <![CDATA[Misiune de evaluare a funcționalității Oficiului Avocatului Poporului // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4118 16.10.2018 00:00 În atenția candidaților admși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției <![CDATA[În atenția candidaților admși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4117 16.10.2018 00:00 Ministerul Justiției prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central (termen-limită 29 octombrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiției prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central (termen-limită 29 octombrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4113 15.10.2018 00:00 Ministerul Justiției prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (termen-limită 29 octombrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiției prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (termen-limită 29 octombrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4115 15.10.2018 00:00 Cooperarea internațională – element esențial în lupta anticorupție <![CDATA[Cooperarea internațională – element esențial în lupta anticorupție // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4114 15.10.2018 00:00 AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE anunță prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 05.11.2018) <![CDATA[AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE anunță prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 05.11.2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4116 15.10.2018 00:00 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4111 12.10.2018 00:00 Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția apostilă și legalizare <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția apostilă și legalizare // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4112 12.10.2018 00:00 AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 29.10.2018) <![CDATA[AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 29.10.2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4107 10.10.2018 00:00 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4108 10.10.2018 00:00 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4109 10.10.2018 00:00 Medierea comercială va fi mai aproape de justițiabili <![CDATA[Medierea comercială va fi mai aproape de justițiabili // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4110 Cu participarea Ministerului Justiției și cu asistența Centrului pentru Soluționarea Eficientă a Litigiilor (CEDR) din Marea Britanie a fost lansată o nouă etapă a proiectului în domeniul medierii comerciale – mecanismul de mediere pe lângă instanțele de judecată gestionat de Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. ]]> 10.10.2018 00:00 Ministrul Justiției: Societățile nu pot fi incluzive fără un acces egal la justiție <![CDATA[Ministrul Justiției: Societățile nu pot fi incluzive fără un acces egal la justiție // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4106 Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, a participat la conferința internațională privind aplicarea recomandărilor pentru îmbunătățirea accesului la justiție a minorităților naționale, organizată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în comun cu Instititul Național al Justiției. ]]> 09.10.2018 00:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de act normativ ce ar reglementa mecanismul de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracțiunilor de violența în familie şi infracțiunilor privind viața sexuală. <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului de act normativ ce ar reglementa mecanismul de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracțiunilor de violența în familie şi infracțiunilor privind viața sexuală. // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4105 08.10.2018 00:00 Ministrul Justiției îndeamnă notarii să asigure funcționalitatea organelor de autoadministrare <![CDATA[Ministrul Justiției îndeamnă notarii să asigure funcționalitatea organelor de autoadministrare // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4104 Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, a participat la Adunarea generală a notarilor ce a reunit aproape 200 notari din țară. ]]> 06.10.2018 00:00 Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de director și director adjunct al Agenției Resurse Informaționale Juridice (termen-limită 26 octombrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de director și director adjunct al Agenției Resurse Informaționale Juridice (termen-limită 26 octombrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4102 05.10.2018 00:00 Eduard Serbenco: instituția arbitrajului a demonstrat în timp că este o alternativă viabilă de soluționare a litigiilor <![CDATA[Eduard Serbenco: instituția arbitrajului a demonstrat în timp că este o alternativă viabilă de soluționare a litigiilor // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4103 În discursul ținut la conferința internațională dedicată aniversării a 25 ani de activitate a Curții de Arbitraj Comercial Internațional din Republica Moldova, Eduard Serbenco, secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, a subliniat rolul important și potențialul metodelor alternative de soluționare a litigiilor comerciale.]]> 05.10.2018 00:00 CtEDO recrutează jurist asistent din Republica Moldova <![CDATA[CtEDO recrutează jurist asistent din Republica Moldova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4099 Consiliul Europei anunță o funcție vacantă de jurist - asistent pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.]]> 03.10.2018 00:00 AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 17.10.2018) <![CDATA[AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 17.10.2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4100 03.10.2018 00:00 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4101 03.10.2018 00:00 Alte 163 organizații necomerciale vor să beneficieze de desemnare procentuală <![CDATA[Alte 163 organizații necomerciale vor să beneficieze de desemnare procentuală // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4093 02.10.2018 00:00 Testarea sistemului e-Dosar a fost prelungită <![CDATA[Testarea sistemului e-Dosar a fost prelungită // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4094 Procesul de testare a sub-sistemului e-Dosar judiciar a fost prelungit, la propunerea Ministerului Justiției, decizia fiind luată de Consiliul Superior al Magistraturii.]]> 02.10.2018 00:00 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4097 02.10.2018 00:00 AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 17.10.2018) <![CDATA[AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 17.10.2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4098 02.10.2018 00:00 PIGD-ul va fi lansat în versiune nouă <![CDATA[PIGD-ul va fi lansat în versiune nouă // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4092 01.10.2018 00:00 Ministerul Justiției anunță că funcţia de consultant superior în Direcția profesii și servicii juridice (pe perioadă determinată) se scoate de la concurs, în legătură cu reîncadrarea în funcție a titularului. <![CDATA[Ministerul Justiției anunță că funcţia de consultant superior în Direcția profesii și servicii juridice (pe perioadă determinată) se scoate de la concurs, în legătură cu reîncadrarea în funcție a titularului. // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4090 ]]> 28.09.2018 10:09 Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor <![CDATA[Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4089 ]]> 26.09.2018 11:40 Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul unic al procurilor” (SIA e-Procura) <![CDATA[Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul unic al procurilor” (SIA e-Procura) // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4087 ]]> 25.09.2018 15:00 Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură <![CDATA[Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4085 ]]> 20.09.2018 20:57 Numărul deținuților din penitenciare – în scădere <![CDATA[Numărul deținuților din penitenciare – în scădere // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4084 După 6 luni de la intrarea în vigoare a legii privind umanizarea politicii penale, se atestă o scădere a numărului deținuților plasați în penitenciare. ]]> 20.09.2018 00:00