<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 16.12.2018 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2018 http://justice.gov.md/Mesajul ministrului Justiției cu prilejul zilei profesionale a funcționarului din sistemul penitenciar <![CDATA[Mesajul ministrului Justiției cu prilejul zilei profesionale a funcționarului din sistemul penitenciar // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4189 15.12.2018 00:00 4 candidați la funcția de membru al Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței din partea Republicii Moldova <![CDATA[4 candidați la funcția de membru al Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței din partea Republicii Moldova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4186 Ministerul Justiției a recepționat 4 dosare depuse pentru participarea la concursul privind selectarea unui membru, din partea Republicii Moldova, în Comisia Europenă împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI). ]]> 13.12.2018 00:00 Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei a publicat raportul ce vizează Republica Moldova <![CDATA[Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei a publicat raportul ce vizează Republica Moldova // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4187 Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a publicat raportul elaborat în urma vizitei ad-hoc efectuată în luna iunie curent, privind starea sistemului penitenciar din Republica Moldova.]]> 13.12.2018 00:00 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția apostilă și legalizare <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția apostilă și legalizare // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4185 12.12.2018 00:00 Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor prelungește concursul pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău (termen-limită 17 decembrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor prelungește concursul pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău (termen-limită 17 decembrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4184 12.12.2018 00:00 Ministerul Justișiei anuntă/prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (termen limita 28 decembrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justișiei anuntă/prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (termen limita 28 decembrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4182 11.12.2018 00:00 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția apostilă și legalizare <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcția apostilă și legalizare // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4179 10.12.2018 00:00 Anunț cu privire la organizarea concursului privind selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale <![CDATA[Anunț cu privire la organizarea concursului privind selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4180 10.12.2018 00:00 Anunț cu privire la organizarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești <![CDATA[Anunț cu privire la organizarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4181 10.12.2018 00:00 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice temporar vacante: <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice temporar vacante: // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4174 06.12.2018 00:00 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant (pe perioadă determinată) în Direcția elaborare acte normative <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant (pe perioadă determinată) în Direcția elaborare acte normative // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4175 06.12.2018 00:00 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210/2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210/2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4176 06.12.2018 00:00 Program probațional obligatoriu pentru minorii care au comis fapte penale mai puțin grave <![CDATA[Program probațional obligatoriu pentru minorii care au comis fapte penale mai puțin grave // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4177 Inspectoratul Național de Probațiune (INP) din subordinea Ministerului Justiției va pilota un program probațional nou, specializat în remedierea comportamentului infracțional al minorilor. ]]> 06.12.2018 00:00 Asistența tehnică a Consiliului Europei în domeniul justiției penale <![CDATA[Asistența tehnică a Consiliului Europei în domeniul justiției penale // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4172 Reprezentanții principalelor autorități din domeniul justiției, implicate în proiectul derulat de Consiliul Europei (CoE) privind justiția penală, s-au întrunit în format larg recapitulând progresele activităților și au stabilit un plan de lucru pentru primul semestru al anului 2019. ]]> 05.12.2018 15:42 Ministerul Justiției prelungește concursul pentru selectarea membrului din partea Republicii Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) <![CDATA[Ministerul Justiției prelungește concursul pentru selectarea membrului din partea Republicii Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4169 Din cauza numărului insuficient de aplicanți, Ministerul Justiției prelungește concursul pentru selectarea membrului din partea Republicii Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI). ]]> 05.12.2018 00:00 AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE anunță/prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE anunță/prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4170 05.12.2018 00:00 AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4171 05.12.2018 00:00 Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea membrului din partea Republicii Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI). <![CDATA[Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea membrului din partea Republicii Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI). // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4173 05.12.2018 00:00 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4168 30.11.2018 00:00 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE <![CDATA[Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4167 29.11.2018 00:00 Concurs pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor <![CDATA[Concurs pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4165 Ministerul Justiției lansează concurs de selectare a unui candidat din partea societății civile la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor. ]]> 28.11.2018 16:14 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind selectarea candidaților la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor <![CDATA[ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind selectarea candidaților la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4164 28.11.2018 00:00 Sistem progresiv de executare a pedepsei penale, dezideratul Ministerului Justiţiei <![CDATA[Sistem progresiv de executare a pedepsei penale, dezideratul Ministerului Justiţiei // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4163 Ministerul Justiţiei și Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) au organizat o nouă rundă a discuțiilor de specialitate privind sistemul progresiv de executare a pedepsei penale. ]]> 28.11.2018 00:00 Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4166 28.11.2018 00:00 „Anunţ privind iniţierea elaborării Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” <![CDATA[„Anunţ privind iniţierea elaborării Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4162 27.11.2018 00:00 2018 <![CDATA[2018 // Studii]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=549&id=4160 23.11.2018 00:00 Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău (termen-limită 10 decembrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău (termen-limită 10 decembrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4161 23.11.2018 00:00 Ședința Guvernului, la București <![CDATA[Ședința Guvernului, la București // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4159 22.11.2018 00:00 Conferință dedicată lansării Codului administrativ <![CDATA[Conferință dedicată lansării Codului administrativ // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4158 Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție și Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) organizează Conferința națională dedicată adoptării și lansării Codului administrativ în Republica Moldova. ]]> 21.11.2018 00:00 ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4154 20.11.2018 00:00