<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 26.03.2019 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2019 http://justice.gov.md/Invitație de presă <![CDATA[Invitație de presă // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4300 Reprezentanții mass-media sunt invitați la lansarea unei noi faze a proiectului intitulat „Perspectivele medierii și arbitrajului comercial în Republica Moldova”.]]> 26.03.2019 00:00 „Anunț privind consultarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003” (simplificarea procedurii de soluționare a litigiilor de muncă). <![CDATA[„Anunț privind consultarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003” (simplificarea procedurii de soluționare a litigiilor de muncă). // Anunțuri privind organizarea consultării publice]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=191&id=4301 26.03.2019 00:00 Direcția elaborare acte normative <![CDATA[Direcția elaborare acte normative // Direcția elaborare acte normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=695&id=4299 25.03.2019 00:00 Anunțcu privire la prelungirea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești <![CDATA[Anunțcu privire la prelungirea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4302 25.03.2019 00:00 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul aparatului central (termen-limită 12 aprilie 2019) <![CDATA[Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul aparatului central (termen-limită 12 aprilie 2019) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4298 22.03.2019 00:00 Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor. <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor. // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4295 19.03.2019 00:00 În temeiul pct.18 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere a activității notariale și procedura de selectare a membrilor Comisiei de licențiere a activității notariale, Ministerul Justiției publică curriculum vitae și scrisorile de recomandare ale următorilor candidați, reprezentanți ai societății civile: <![CDATA[În temeiul pct.18 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere a activității notariale și procedura de selectare a membrilor Comisiei de licențiere a activității notariale, Ministerul Justiției publică curriculum vitae și scrisorile de recomandare ale următorilor candidați, reprezentanți ai societății civile: // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4296 19.03.2019 00:00 Secretarul general al Biroului Permanent al Conferinței de la Haga în vizită la Ministerul Justiției <![CDATA[Secretarul general al Biroului Permanent al Conferinței de la Haga în vizită la Ministerul Justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4297 Cristophe Bernasconi, Secretarul general al Biroului Permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat a avut o întrevedere cu ministrul Justiției, Victoria Iftodi.]]> 19.03.2019 00:00 Ministerul Justiției demarează procesul de elaborare a raportului intermediar privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului <![CDATA[Ministerul Justiției demarează procesul de elaborare a raportului intermediar privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4292 Ministerul Justiției începe elaborarea raportului intermediar ce vizează implementarea recomandărilor statelor membre ale ONU adresate Republicii Moldova.]]> 18.03.2019 00:00 MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul aparatului central (termen limită 1 aprilie 2019) <![CDATA[MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul aparatului central (termen limită 1 aprilie 2019) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4293 18.03.2019 00:00 Promovarea conceptului de comunitate terapeutică în penitenciare <![CDATA[Promovarea conceptului de comunitate terapeutică în penitenciare // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4294 Aplicarea unor metode inovative în sistemul penitenciar pentru reabilitarea deținuților consumatori de droguri este subiectul unui eveniment organizat la Viena, (Austria) în cadrul căruia este prezentată experiența Republicii Moldova, României și Norvegiei în crearea unor comunități terapeutice în penitenciare.]]> 18.03.2019 00:00 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4291 15.03.2019 00:00 Fortificarea mecanismului național de combatere a infracțiunilor motivate de ură <![CDATA[Fortificarea mecanismului național de combatere a infracțiunilor motivate de ură // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4290 Ministerul Justiției a fost gazda unei mese rotunde la care s-a discutat despre necesitatea îmbunătățirii cadrului legal pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor motivate de ură. ]]> 14.03.2019 00:00 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4289 13.03.2019 00:00 AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen-limită 02.04.2019) <![CDATA[AGENȚIA RESURSE INFORMAȚIONALE JURIDICE anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen-limită 02.04.2019) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4286 11.03.2019 00:00 Anunț cu privire la prelungirea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4287 11.03.2019 00:00 MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (termen-lilită 29 martie 2019) <![CDATA[MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (termen-lilită 29 martie 2019) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4285 11.03.2019 00:00 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4284 07.03.2019 00:00 În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor și pct. 11 și 13 din Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 48 din 18.02.2019, Ministerul Justiției anunță organizarea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor. <![CDATA[În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor și pct. 11 și 13 din Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 48 din 18.02.2019, Ministerul Justiției anunță organizarea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor. // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4283 07.03.2019 00:00 Aplicarea mecanismului compensatoriu pentru condițiile precare de detenție <![CDATA[Aplicarea mecanismului compensatoriu pentru condițiile precare de detenție // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4282 Subiectul implementării noului remediu pentru soluționarea reclamațiilor privind condițiile inumane de detenție este pus în dezbatere în cadrul unui atelier de lucru organizat de reprezentanți ai Consliului Europei (CoE) la Chișinău. ]]> 06.03.2019 00:00 Ministrul Justiției îndeamnă judecătorii să îmbunătățească actul de justiție <![CDATA[Ministrul Justiției îndeamnă judecătorii să îmbunătățească actul de justiție // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4276 Victoria Iftodi, ministrul Justiției a participat la Adunarea Generală a Judecătorilor. ]]> 01.03.2019 00:00 Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4277 01.03.2019 00:00 Dialog continuu privind asistența Consiliului Europei pentru sectorul justiției <![CDATA[Dialog continuu privind asistența Consiliului Europei pentru sectorul justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4275 Secretarul general de stat, Anatolie Munteanu a avut o întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Massolin. Oficialii au discutat despre proiectele de asistență în care este beneficiar Ministerul Justiției, implementate de Consiliul Europei (CoE).]]> 28.02.2019 00:00 ANUNȚ privind organizarea concursului public pentru selectarea unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea concursului public pentru selectarea unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4274 25.02.2019 00:00 2019 <![CDATA[2019 // Rapoarte]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=609&id=4265 22.02.2019 00:00 Peste 130 organizații necomerciale au statut de utilitate publică <![CDATA[Peste 130 organizații necomerciale au statut de utilitate publică // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4267 Până în prezent, 133 organizații necomerciale au obținut statutul de utilitate publică, confirmat prin certificatul emis de Ministerul Justiției, în baza deciziei Comisiei de certificare. ]]> 22.02.2019 00:00 Realizările Ministerului Justiției în anul 2018 <![CDATA[Realizările Ministerului Justiției în anul 2018 // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4268 Justiția și drepturile omului au constituit prioritatea Ministerului Justiției și în anul 2018, activitatea acestuia fiind focusată în realizarea politicilor pe aceste segmente ample și cu un impact major asupra celorlalte sectoare.]]> 22.02.2019 00:00 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (termen limită 11 martie 2019) <![CDATA[Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (termen limită 11 martie 2019) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4264 21.02.2019 00:00 Utilizarea noilor tehnologii informaționale în sectorul justiției <![CDATA[Utilizarea noilor tehnologii informaționale în sectorul justiției // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4258 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ), autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției, continuă să efectueze o serie de activități pentru amplificarea rolului ce îl au tehnologiile informaționale în sectorul justiției. ]]> 20.02.2019 00:00 Anunț cu privire la prelungirea concursului privind selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea concursului privind selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4259 20.02.2019 00:00