Prima / Contacte / Subdiviziuni structurale
Subdiviziuni structurale

»»  Conducere

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Ministru Cebotari Vladimir 23-33-40 vladimir.cebotari@justice.gov.md
2. Viceministru Eșanu Nicolae 23-33-40 nicolae.esanu@justice.gov.md
3. Viceministru Serbenco Eduard 23-48-66 eduard.serbenco@justice.gov.md
4. Viceministru Munteanu Anatolie 23-48-66 anatolie.munteanu@justice.gov.md
5. Referent în anticameră Bodiu Oxana 23-48-66 oxana.bodiu@justice.gov.md

»»  Cabinetul ministrului

Nr.

Funcţia

Numele, Prenumele

Telefon

E-mail

1.

Şef de cabinet

Iurco Tatiana

022.201.481

tatiana.iurco@justice.gov.md

2.

Consilier

Semionov Anatolie

022.201.446

anatolie.semionov@justice.gov.md

3. Consilier Duca Nicolae 022.201.486

nicolae.duca@justice.gov.md

4.

Consilier

Morozan Raisa

022.201.481

raisa.morozan@justice.gov.md

5. Asistent Șișianu Anna 022.201.481

anna.sisianu@justice.gov.md

6. Secretar Nuzbrah Cristina 022.233.340 cristina.nuzbrah@justice.gov.md

»»  Direcţia generală legislaţie

Direcția generală legislație

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Telefon

E-Mail

1.

Șef direcție generală

Melnic Cristina

20-14-33

cristina.melnic@justice.gov.md

2.

Șef adjunct direcție generală

Cîrlan Vladislav

20-14-64

vladislav.cirlan@justice.gov.md

Direcţia elaborare a actelor normative 

 1.

Şef direcţie 

Filatova Tatiana 

20-14-50

tatiana.filatova@justice.gov.md

2. Consultant Carp Zinaida 20-14-27 zinaida.carp@justice.gov.md
3. Consultant Dovbenco Aneta 20-14-69 aneta.dovbenco@justice.gov.md
4. Consultant Bivol Octavian 20-14-69 octavian.bivol@justice.gov.md
5. Consultant Ciornîi Daniela 20-14-27 daniela.ciornîi@justice.gov.md
6. Consultant Dodon Adriana 20-14-27 adriana.dodon@justice.gov.md

 

Direcţia avizare a actelor normative

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Telefon

E-Mail

1.

Şef  direcţie

Petroman Ludmila

20-14-34

ludmila.petroman@justice.gov.md

2.

Consultant principal

Rusu Ana

20-14-30

ana.rusu@justice.gov.md

3.

Consultant superior

Hîrbu Veronica

20-14-35

veronica.hirbu@justice.gov.md

4.

Consultant principal

Ivasiuc Tatiana

20-14-21

tatiana.ivasiuc@justice.gov.md

5.

Consultant principal

Tverdun Tatiana

20-14-67

tatiana.tverdun@justice.gov.md

6.

Consultant superior

Donighevici Elvira

20-14-35

elvira.donighevici@justice.gov.md

7. Consultant superior Glavan Ion 20-14-69 ion.glavan@justice.gov.md 

8.

Consultant

Novac Cristina

20-14-30

cristina.novac@justice.gov.md

9. Consultant Lupu Doina 20-14-35 doina.lupu@justice.gov.md
10. Consultant Condrea Tatiana 20-14-21 tatiana.condrea@justice.gov.md
11. Consultant Bacalîm Diana 20-14-30 diana.bacalim@justice.gov.md
12. Consultant principal Ciorbă Victoria 20-14-21 victoria.ciorba@justice.gov.md

Secţia evidenţă a legislaţiei şi documentare

1.

Şef secţie 

Korcinski Angela 

20-14-36

angela.korcinski@justice.gov.md

2. Specialist principal Vlas Oxana 20-14-36 oxana.vlas@justice.gov.md

»»  Direcția relații internaționale și integrare europeană

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Șef direcție Braniște Stela 20-14-12 stela.braniste@justice.gov.md
2. Consultant principal Martînov Mihaela 20-14-10 mihaela.martinov@justice.gov.md
3. Consultant Cazac Dumitru 20-14-11 dumitru.cazac@justice.gov.md
4. Consultant Sîrbu Alexandru 20-14-11 alexandru.sirbu@justice.gov.md 

 

»»  Direcția cooperare juridică internațională

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1.  Şef  direcţie 
Dan Daniela 20-14-68 daniela.dan@justice.gov.md
2. Şef  adjunct direcţie  Pîrlog Liliana 20-14-68 liliana.pirlog@justice.gov.md
3. Consultant superior Tighineanu Octavian 20-14-50 octavian.tighineanu@justice.gov.md
4. Consultant Vîrtos Elena 20-14-68 elena.virtos@justice.gov.md
5. Specialist principal Lupu Ana 20-14-55 ana.lupu@justice.gov.md

»»  Direcţia generală agent guvernamental

 

Direcţia reprezentare la CEDO

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. șef adjunct Direcție generală, șef Direcție Revencu Ruxanda 20-14-23 ruxanda.revencu@justice.gov.md
2. Consultant principal Olaru Oxana 20-14-22 oxana.olaru@justice.gov.md
 3.  Consultant Fusu Victoria 20-14-22 victoria.fusu@justice.gov.md
4. Consultant superior Șiman Corina 20-14-29 corina.siman@justice.gov.md
5. Consultant Pavlovschi Emilia 20-14-87 emilia.pavlovschi@justice.gov.md 

Direcţia analiză şi executare a hotărîrilor CEDO

 

1. Şef Direcţie Mandraburca Aliona 20-14-23 aliona.mandraburca@justice.gov.md
2. Consultant superior Popa Daniela 20-14-22 daniela.popa@justice.gov.md
3. Consultant Maimescu Doina 20-14-29 doina.maimescu@justice.gov.md
4. Specialist principal Mocan Natalia 20-14-87 natalia.mocan@justice.gov.md 
5. Consultant Stici Denis 20-14-29 denis.stici@justice.gov.md

Direcţia contencios

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Şef direcţie Cachiţa Constantin 20-14-07 constantin.cachita@justice.gov.md
2. Consultant Superior Olaru Sorin 20-14-07 sorin.olaru@justice.gov.md  
3. Consultant Pantea Daniel 20-14-84 daniel.pantea@justice.gov.md
4. Specialist principal Fetescu Andrian 20-14-84 andrian.fetescu@justice.gov.md
5. Specialist principal Stînga Dorina 20-14-84 dorina.stinga@justice.gov.md
6. Specialist principal Gainaru Iulian 20-14-07 iulian.gainaru@justice.gov.md
7. Consultant Șoimu Ghenadie 20-14-07 ghenadie.soimu@justice.gov.md

»»  Direcţia apostilă

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Șef direcție Rusu Cristina 20-14-61 cristina.rusu@justice.gov.md

2.

Şef  adjunct 

Frimu Valeriu 

20-14-57

valeriu.frimu@justice.gov.md

3.

Specialist principal

Veriga Tatiana

20-14-56

tatiana.veriga@justice.gov.md

4. Specialist principal Sîma Ilinca 20-14-77 ilinca.sima@justice.gov.md
5. Specialist  Stratu Serghei 20-14-77 serghei.stratu@justice.gov.md
6. Consultant Racu Diana 20-14-77 diana.racu@justice.gov.md
7. Consultant Cimpoacă Cristina 20-14-77 cristina.cimpoacă@justice.gov.md

»»  Direcţia profesii și servicii juridice

1. Şef  direcţie Deliu Lilian 20-14-70 lilian.deliu@justice.gov.md

Secția notariat

1. Șef secție


2. Consultant principal Patrașcu Natalia 20-14-47 natalia.frincu@justice.gov.md

Secția executori judecătorești

1. Şef secţie Poalelungi Elena 20-14-13 elena.poalelungi@justice.gov.md
2.  Consultant superior Matvei Livia 20-14-73 livia.matvei@justice.gov.md
3. Specialist principal Groza Olga 20-14-72 olga.groza@justice.gov.md

Serviciul asistență juridică calificată și mediere

1. Șef serviciu Bordianu Natalia 20-14-44 natalia.bordianu@justice.gov.md
2. Consultant  Isac Marcela 20-14-41

marcela.isac@justice.gov.md

3. Specialist superior Antoci Diana 20-14-44 diana.antoci@justice.gov.md

Serviciul interpreţi,traducători și administratori autorizați

1. Șef serviciu Chetrean Ina 20-14-41 ina.chetrean@justice.md
2. Consultant Garabadjiu Anatolii 20-14-86 anatolii.garabadjiu@justice.gov.md

»»  Direcţia organizaţii necomerciale

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Telefon

E-mail

1.

Şef direcție

Culciţchi Alexandrina

20-14-02

alexandrina.culcitchi@justice.gov.md

2.

Consultant

Lazarenco Angela

20-14-08

angela.lazarenco@justice.gov.md

3.

Consultant

Ignat Veronica

20-14-06

veronica.ignat@justice.gov.md

4.

Specialist principal

Olari Olga

20-14-45

olga.olari@justice.gov.md

5. Specialist principal Postolachi Tatiana 20-14-06 tatiana.postolachi@justice.gov.md
6. Specialist principal Meleca Iraida 20-14-45 iraida.meleca@justice.gov.md

 

»»  Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Nr.FuncțiaNume, PrenumeTelefonE-Mail
1. Șef direcţie Moraru Tatiana 20-14-39 tatiana.moraru@justice.gov.md
2. Șef adjunct direcție Botnariuc Cristina 20-14-39 cristina.botnariuc@justice.gov.md
3. Consultant superior Zagaiciuc Angela 20-14-71  angela.zagaiciuc@justice.gov.md
4. Consultant Morari Tudor 20-14-71 tudor.morari@justice.gov.md
5. Consultant Pocitar-Poparcea Diana 20-14-09 diana.pocitar@justice.gov.md

 

 

»»  Direcţia economico-financiară şi administrativă

Direcţia economico-financiară şi administrativă

1.

Şef  direcţie 

 

 

 

 

Secţia economică

1. Șef adjunct direcție, Șef secție Marchitan Silvia
20-14-19 cont@justice.gov.md

2.

Specialist principal 

Dzîc Valentina 

20-14-19

valentina.dzic@justice.gov.md

3. Specialist principal Rusu Alla 20-14-28 alla.rusu@justice.gov.md
4. Specialist superior Brînza Ludmila
20-14-28 ludmila.brinza@justice.gov.md

 

Secţia evidenţă contabilă

1.

Şef secţie 

Corlăteanu Nina 

20-14-49

nina.corlateanu@justice.gov.md

2.

Specialist superior

Calalb Silvia

20-14-49

silvia.calalb@justice.gov.md

3.

Specialist principal

Cazimir Lidia 

20-14-51

lidia.cazimir@justice.gov.md

4.

Specialist principal Untilo Liubovi 

20-14-51

liubovi.untilo@justice.gov.md

 

Serviciul administrativ

1.

Şef serviciu 

Carp Doina

20-14-28

doina.carp@justice.gov.md

2.

Șef depozit

Roşca Marina 

20-14-74

marina.rosca@justice.gov.md

 

»»  Direcția control și audit intern

Nr.

Nume, Prenume

Funcția

Telefon

E-Mail

1. Murguleț Gheorghe șef directie 20-14-54 gheorghe.murgulet@justice.gov.md

2.

Obreja Cristina

Auditor intern

20-14-53

cristina.obreja@justice.gov.md

3. Toia Ludmila Auditor intern 20-14-53 ludmila.zgurean@justice.gov.md

 

»»  Secţia resurse umane

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail

1.

Şef de secţie

Graur Natalia

20-14-83

natalia.graur@justice.gov.md

2. Consultant superior Pîrțac Iustina 20-14-04 iustina.pirtac@justice.gov.md
3.  Specialist principal Neamțu Aliona 20-14-04 aliona.neamtu@justice.gov.md

»»  Secţia secretariat

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Șef secretariat Castraveț Oxana

20-14-24

fax:23-47-74

oxana.castravet@justice.gov.md

2.

Şef adjunct secretariat

Graur Violeta

20-14-24

violeta.graur@justice.gov.md

3.

Secretar administrativ superior

Laşcu Irina

20-14-31

irina.lascu@justice.gov.md

4. Secretar administrativ superior Guţu Maria 20-14-31 maria.gutu@justice.gov.md
5. Secretar administrativ superior Frecăuțanu Diana 20-14-31 diana.frecautanu@justice.gov.md

»»  Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media

Nr. Funcția Nume, prenume Telefon E-mail
1. Șef serviciu Guștiuc Rodion 20-14-40 rodion.gustiuc@justice.gov.md
2. specialist principal  Demcenco Olga 20-14-40 olga.demcenco@justice.gov.md

»»  Serviciul E-transformare

Nr. 

Funcția 

Nume, Prenume

Telefon

E-mail

1.

Șef serviciu

Bucșanu Irina

20-14-90

irina.bucsanu@justice.gov.md

 

 

 

 

 

»»  Serviciul arhivă

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Şef serviciu Iabanji Diana 20-14-59 diana.iabanji@justice.gov.md

»»  Consultanți internaționali

Inguss Kalniņš

Înaltul consilier al Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova pe domeniul justiției

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4047297     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close