Prima / Contacte / Subdiviziuni structurale
Subdiviziuni structurale

»»  Conducere

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail
1. Ministru Cebotari Vladimir 203 23-33-40 vladimir.cebotari@justice.gov.md
2. Secretar General de Stat Munteanu Anatolie 218 23-48-66 anatolie.munteanu@justice.gov.md
3. Viceministru Serbenco Eduard 216 23-48-66 eduard.serbenco@justice.gov.md
4. Secretar de Stat Eșanu Nicolae 204 23-33-40 nicolae.esanu@justice.gov.md
5. Referent în anticameră Bodiu Oxana 217

23-48-66
fax:23-47-88

oxana.bodiu@justice.gov.md

»»  Cabinetul ministrului

Nr.

Funcţia

Numele, Prenumele

Intern

Telefon

E-mail

1.

Şef de cabinet

Duca Nicolae

404

022.201.481

nicolae.duca@justice.gov.md

4.

Consilier

Morozan Raisa

404

022.201.481

raisa.morozan@justice.gov.md

5. Asistent Șișianu Anna 404 022.201.481

anna.sisianu@justice.gov.md

»»  Direcţia elaborare acte normative

Direcţia elaborare acte normative

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Intern

Telefon

E-Mail

1.

Șef direcție

Melnic Cristina

215

20-14-33

cristina.melnic@justice.gov.md

2.

Șef adjunct direcție

Cîrlan Vladislav

255

20-14-64

vladislav.cirlan@justice.gov.md

3. Consultant principal Patrașcu Natalia 206 20-14-69 natalia.patrașcu@justice.gov.md
4. Consultant principal Chetrean Ina 206 20-14-69 ina.chetrean@justice.gov.md 
5. Consultant superior Glavan Ion 206 20-14-69 ion.glavan@justice.gov.md
6. Consultant superior Carp Zinaida 207 20-14-27 zinaida.carp@justice.gov.md
7. Consultant Ciornîi Daniela 207 20-14-26 daniela.ciornîi@justice.gov.md
8. Consultant Dodon Adriana 207 20-14-27 adriana.dodon@justice.gov.md

»»  Direcția relații internaționale

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail
1. Șef direcție Braniște Stela 125 20-14-12 stela.braniste@justice.gov.md
2. Consultant principal Martînov Mihaela 126 20-14-10 mihaela.martinov@justice.gov.md
3. Consultant superior Cazac Dumitru 127 20-14-11 dumitru.cazac@justice.gov.md
4. Consultant Sîrbu Alexandru 126 20-14-10 alexandru.sirbu@justice.gov.md 
5. Consultant Stici Denis 213 20-14-29 denis.stici@justice.gov.md

 

»»  Direcția cooperare juridică internațională

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail
1.  Şef  direcţie 
Dan Daniela 318 20-14-68 daniela.dan@justice.gov.md
2. Şef  adjunct direcţie  Pîrlog Liliana 318 20-14-68 liliana.pirlog@justice.gov.md
3. Consultant superior Tighineanu Octavian 205 20-14-50 octavian.tighineanu@justice.gov.md
4. Consultant Postolachi Tatiana 318 20-14-68 tatiana.postolachi@justice.gov.md
5. Consultant Lupu Ana 317 20-14-55 ana.lupu@justice.gov.md

»»  Direcţia agent guvernamental

Direcţia agent guvernamental

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail
1. Șef direcție Revencu Ruxanda 210 20-14-23 ruxanda.revencu@justice.gov.md
2. Şef adjunct direcţie Mandraburca Aliona 210 20-14-23 aliona.mandraburca@justice.gov.md
3. Consultant principal Olaru Oxana 209 20-14-22 oxana.olaru@justice.gov.md
 4.  Consultant superior Fusu Victoria 209 20-14-22 victoria.fusu@justice.gov.md
5. Consultant superior Popa Daniela 209 20-14-22 daniela.popa@justice.gov.md
6. Consultant superior Șiman Corina 213 20-14-29 corina.siman@justice.gov.md
7. Consultant Pavlovschi Emilia 211 20-14-87 emilia.pavlovschi@justice.gov.md 
8. Consultant Maimescu Doina 213 20-14-29 doina.maimescu@justice.gov.md

 

»»  Direcţia apostilă

Nr. Funcția Nume, Prenume Telefon E-mail
1. Șef direcție Rusu Cristina 20-14-61 cristina.rusu@justice.gov.md

2.

Şef  adjunct 

Frimu Valeriu 

20-14-57

valeriu.frimu@justice.gov.md

3.

Specialist principal

Veriga Tatiana

20-14-56

tatiana.veriga@justice.gov.md

4. Specialist principal Sîma Ilinca 20-14-77 ilinca.sima@justice.gov.md
5. Specialist  Stratu Serghei 20-14-77 serghei.stratu@justice.gov.md
6. Consultant Racu Diana 20-14-77 diana.racu@justice.gov.md
7. Consultant Cimpoacă Cristina 20-14-77 cristina.cimpoacă@justice.gov.md

»»  Direcţia profesii și servicii juridice

Nr. Denumirea funcţiei Nume Prenume Intern Telefon e-mail
1. Şef  direcţie Deliu Lilian 214 20-14-70 lilian.deliu@justice.gov.md
2. Şef adjunct direcţie Culcițchi Alexandrina 108 20-14-02 alexandrina.culcitchi@justice.gov.md
3. Consultant principal Matvei Livia 320 20-14-73 livia.matvei@justice.gov.md
4. Consultant principal Bordianu Natalia 112 20-14-44 natalia.bordianu@justice.gov.md
5. Consultant superior Isac Marcela 102 20-14-41 marcela.isac@justice.gov.md
6. Consultant superior Ignat Veronica 109 20-14-06 veronica.ignat@justice.gov.md
7. Consultant Groza Olga 319 20-14-72 olga.groza@justice.gov.md
8. Consultant Sîci-Borodin Olesea 102 20-14-41 olesea.sici@justice.gov.md
9. Consultant Garabadjiu Anatolii 105 20-14-86 anatolii.garabadjiu@justice.gov.md

»»  Direcţia organizaţii necomerciale

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Telefon

E-mail

1.

Şef direcție

Culciţchi Alexandrina

20-14-02

alexandrina.culcitchi@justice.gov.md

2.

Consultant

Lazarenco Angela

20-14-08

angela.lazarenco@justice.gov.md

3.

Consultant

Ignat Veronica

20-14-06

veronica.ignat@justice.gov.md

4.

Specialist principal

Olari Olga

20-14-45

olga.olari@justice.gov.md

5. Specialist principal Meleca Iraida 20-14-45 iraida.meleca@justice.gov.md

 

»»  Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Nr.FuncțiaNume, PrenumeInternTelefonE-Mail
1. Șef direcţie Moraru Tatiana 403 20-14-39 tatiana.moraru@justice.gov.md
2. Șef adjunct direcție Pocitar-Poparcea Diana 415 20-14-09 diana.pocitar@justice.gov.md
3. Consultant superior Zagaiciuc Angela 302 20-14-71 angela.zagaiciuc@justice.gov.md
4. Consultant Morari Tudor 302 20-14-71 tudor.morari@justice.gov.md

 

 

»»  Direcția management instituțional

Direcția management instituțional

Nr.  Funcția  Nume, Prenume  Intern  Telefon  E-mail

1.

Șef a direcție

Marchitan Silvia 

306

 20-14-52

cont@justice.gov.md

Secția financiar-administrativă

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon  E-mail

1.

Şef secţie 

Corlăteanu Nina 

305

20-14-49

nina.corlateanu@justice.gov.md

2. Consultant superior Untilo Liubovi 307 20-14-51 liubovi.untilo@justice.gov.md
3. Consultant Brînza Ludmila 308 20-14-28 ludmila.brinza@justice.gov.md
4. Şef depozit Roşca Marina 555 20-14-74 marina.rosca@justice.gov.md


Secția managementul documentelor

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail

1.

Şef secretariat

Castraveţ Oxana

124

20-14-24
fax 23-47-74

oxana.castravet@justice.gov.md

2.

Secretar administrativ superior

Laşcu Irina 

128

20-14-31

irina.lascu@justice.gov.md

3. Secretar administrativ superior Frecăuțanu Diana  128   20-14-31 diana.frecautanu@justice.gov.md
4. Secretar administrativ superior Guțu Maria 128  20-14-31 maria.gutu@justice.gov.md

Serviciul resurse umane și probleme speciale

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail

1.

Şef de secţie

Graur Natalia

107

20-14-04

natalia.graur@justice.gov.md

2. Consultant superior Pîrțac Iustina 107 20-14-04 iustina.pirtac@justice.gov.md
3.  Consultant superior Neamțu Aliona 107 20-14-04 aliona.neamtu@justice.gov.md

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Nr. Funcția Nume, prenume Intern Telefon E-mail
1. Șef serviciu Guștiuc Rodion 101 20-14-40 rodion.gustiuc@justice.gov.md
2. Specialist principal  Demcenco Olga 101 20-14-40 olga.demcenco@justice.gov.md

»»  Serviciul audit intern

Nr.

Nume, Prenume

Funcția

Telefon

E-Mail


       

 

»»  Consultanți internaționali

Inguss Kalniņš

Înaltul consilier al Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova pe domeniul justiției

»»  Serviciul relații cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională

Nr. Funcția Nume, prenume Intern Telefon E-mail
1. Șef serviciu Korcinski Angela  226 20-14-36 angela.korcinski@justice.gov.md
2. Consultant Vlas Oxana 226 20-14-36 oxana.vlas@justice.gov.md

»»  Direcţia avizare acte normative

Direcţia avizare acte normative

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Intern

Telefon

E-Mail

1.

Şef  direcţie

Petroman Ludmila

221

20-14-34

ludmila.petroman@justice.gov.md

2. Sef adjunct direcție Tverdun Tatiana 222 20-14-67 tatiana.tverdun@justice.gov.md

3.

Consultant principal

Rusu Ana

223

20-14-30

ana.rusu@justice.gov.md

4 Consultant principal Ivasiuc Tatiana 208 20-14-21 tatiana.ivasiuc@justice.gov.md
5 Consultant principal Ciorbă Victoria 208 20-14-21 victoria.ciorba@justice.gov.md
6 Consultant principal Donighevici Elvira 225 20-14-35 elvira.donighevici@justice.gov.md

7

Consultant superior

Hîrbu Veronica

225

20-14-35

veronica.hirbu@justice.gov.md

8.

Consultant superior

Chirică Doina

225

20-14-35

doina.chirica@justice.gov.md

9 Consultant Bacalîm Diana 222 20-14-30 diana.bacalim@justice.gov.md

»»  Direcţia contencios

Direcţia contencios

Nr. Funcția Nume, Prenume Intern Telefon E-mail
1. Şef direcţie Cachiţa Constantin 409 20-14-07 constantin.cachita@justice.gov.md
2. Șef adjunct direcție Poalelungi Elena 321 20-14-13 elena.poalelungi@justice.gov.md
3. Consultant superior Olaru Sorin 409 20-14-07 sorin.olaru@justice.gov.md  
4. Consultant superior Gainaru Iulian 409 20-14-07 iulian.gainaru@justice.gov.md
5. Consultant superior Pantea Daniel 410 20-14-84 daniel.pantea@justice.gov.md
6. Consultant Stînga Dorina 410 20-14-84 dorina.stinga@justice.gov.md
7. Consultant Antoci Diana 410 20-14-84 diana.antoci@justice.gov.md

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4205155     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close