Prima / Structura Ministerului / Grupuri de lucru
Grupuri de lucru

»»  Grupul de lucru pentru elaborarea şi definitivarea noilor reglementări privind reformarea notariatului

În cadrul Direcției notariat și avocatură    prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 298 din 15 iulie 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea şi definitivarea noilor reglementări privind reformarea notariatului, în următoarea componenţă:

1. Grosu Vladimir - Viceministrul justiţiei;  Preşedintele grupului;

2. Popov Elena - consultant principal în Direcţia notariat şi avocatură;

3. Rusu Lilia - consultant superior în Direcţia elaborare a actelor  normative;

4. Railean Livia - consultant în Direcţia elaborare a actelor normative;

5. Mocanu Elena - notar public, Asociaţia obştească "Liga Naţională a Notarilor";

6. Ungureanu Tatiana - notar public, Asociaţia obştească „Uniunea Notarilor din Republica Moldova";

7. Andronatii Valentina - notar public, Asociaţia obştească "Asociaţia notarilor din Moldova „NOTA"";

8. Gribincea Vladislav - Preşedintele Asociaţiei obşteşti „Centrul de Resurse Juridice";

9. Bostan Galina - Directorul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei.

 

»»  Grupul de lucru privind modificarea cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale

În cadrul Direcției organizații necomerciale, în vederea executării Planului de acţiuni a Guvernului pentru anii 2011-2014 a fost semnat Ordinul nr. 467 din 24 octombrie 2011 prin care a fost aprobat următoarea componenţă a grupului de lucru privind modificarea cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale:


1. Vladimir Grosu - Viceministrul Justiţiei, preşedintele grupului de lucru;
2. Elena Grițco - Şef al Direcţiei organizaţii Necomerciale, Ministerul Justiţiei;
3. Alina Arseni - Consultant superior, Direcţia organizaţii necomerciale, Ministerul Justiţiei;
4. Ion Malanciuc - Consultant, Direcţia Elaborare Actelor Normative, Direcţia Generală Legislaţie, Ministerul Justiţiei;
5. Sergiu Ostaf - Asociaţia Obştească Centrulde Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO);
6. Sergiu Neicovcen - Director, Centrul Naţional de Asistenţă şi Informarea a ONG din Moldova CONTACT, Preşedintele Consiliului ONG;
7. Olivia Pîrțac - Director adjunct de program "Mass -Media în Moldova"
8. Vitalie Zama - Asociaţia Obştească "Juriştii pentru Drepturile Omului";
9. Ion Preguza - Şeful Departamentului Juridic, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova;
10. Anatol Beleac - Vicedirector de Program "Consolidarea Societăţii Civile din Moldova";
11. Tatiana Prisăcaru - Expert în audit;
12. Andrei Brighidin - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);
13. Gheorghe Caraseni - Trener, Consultant în dezvoltarea organizaţiilor necomerciale. Evaluator de programe;
14. Olesea Perean -Asociaţia Obştească "Libertate, Dreptate şi Integritate";
15. Teodor Bordei - Avocet, expert în dreptul asociativ.
         Totoodată Ordinul Ministrului Justiţiei prevede faptul că Grupul de lucru, în baza analizei legilaţiei naţionale, jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a experienţei altor state, va asigura, după necesitate, elaborarea proiectelor Legilor privind modificarea şi completarea : Legii nr. 837- XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, Legii nr. 581 - XIV din 30 iulie 1999 cu privire la Fundaţii, Legii Patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000, Legii Presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 07 iulie 2000.

 

»»  Grupul de planificare pentru elaborarea programului de dezvoltare strategică a ministerului pentru anii 2012-2014

În cadrul Secției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor prin Ordinul Ministrului Jutiției nr. 130 din 19 aprilie 2011a fost creat Grupul de planificare pentru elaborarea programului  de dezvoltare strategică a ministerului pentru anii 2012-2014, cu următoarea componență:

1.       Botnariuc  Cristina - şef, Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;

2.      Popov Elena - consultant principal, Direcţia notariat şi avocatură;

3.      Stavinschi Ina - consultant, Direcţia generală legislaţie;

4.      Cojocaru Vladimir- specialist principal, Departamentul instituţii penitenciare;

5.      Musteaţă Daniel - şef adjunct Direcţia de armonizare a legislaţiei, Centrul de armonizare a legislaţiei;

6.      Caragia  Sergiu - consultant superior, Direcţia executori judecătoreşti;

7.      Ciaglic Tatiana- consultant, Departamentul de administrare judecătorească;

8.      Graur Natalia - şef, Secţia resurse umane;

9.      Bulgaru Ala - şef, Secţia analiză şi planificare, Centrul naţional de expertiză juridică;

10.  Ceban Sivia - şef, Secţia economică, Direcţia economico-financiară şi administrativă;

11.  Toderaşcu Andrei - specialist principal, Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană;

12.  Colaclii Olga - specialist coordonator, Camera Înregistrării de stat;

13.  Amarfii Natalia - şef adjunct, Direcţia asistenţă juridică, Serviciul stare civilă.

 

»»  Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de politică publică în domeniul administrării penitenciarelor

În cadrul aceleiași direcții, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 301 din 17 iulie 2011, a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de politică publică în domeniul administrării pemitenciarelor, cu următoarea componență:

1.       Cristina Botnariuc, şef al Secţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;

2.       Vladimir Cojocaru, specialist principal al Direcţiei inspectare generală şi activitate analitică, locotenent major de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

3.       Vasile Solomoniuc, şef al Secţiei construcţii, reparaţii şi exploatarea imobilelor a Direcţiei logistică, căpitan de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

4.       Radion Ambros, specialist al Secţiei aprovizionare şi echipament a Direcţiei logistică, maior de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

5.       Viorel Perciun, specialist principal al Direcţiei producere şi activitate economică, maior de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

6.       Ştefan Dolinţă, şef adjunct al Direcţiei financiare, căpitan de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

7.       Olga Cîrhană, specialist principal al Direcţiei resurse umane, căpitan de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

8.       Valeriu Devderea, şef al Secţiei resocializare şi programe educative, a Direcţiei activitate educativă, psihologie şi asistenţă socială, locotenent de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

9.       Andrei Guţanu, Şef adjunct al Direcţiei trupelor de pază supraveghere şi escortare, maior de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

10.   Vitalie Munteanu, Şef-interimar al Penitenciarului nr.13-Chişinău, locotenent-colonel de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare;

11.   Igor Valicu, Şef al Penitenciarului nr.10-Goian, locotenent-colonel de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare.

În calitate de coordonatori ai ai grupului de lucru pentru elaborarea propunerii de politică publică:

 1. Botnariuc  Cristina, şef, Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
 2. Vladimir Cojocaru, specialist principal al Direcţiei inspectare generală şi activitate analitică, locotenent major de justiţie, Departamentul instituţiilor penitenciare.

 

»»  Grupul de lucru cu privire la elaborarea modificărilor în domeniul activităţii operativă de investigaţie

În cadrul Direcției generale legislație în vederea executării Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2011 - 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011 şi a Programului naţional de implementarea a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 4 martie 2011, Ministerul Justiţiei a creat grupuri de lucru pe segmente diferite.

Astfel, pentru realizarea pct. 45 şi 49 din Programul naţional de implementarea a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize, Ministerul Justiţiei a creat Grupul de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale şi organelor operative de investigaţie.

Componenţa grupului de lucru cu privire la elaborarea modificărilor în domeniul activităţii operativă de investigaţie:

1.      Alexandru Lozan - Procuratura Generală:

2.      Ruslan Popov - Procuratura Generală;

3.      Ion Bodrug - Minsterul Afacerilor Interne;

4.      Nicolae Ursu - Ministerul Afacerilor Interne;

5.      Radu Frija - Serviciul de Informare şi Securitate;

6.      Artur Cozma - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

7.      Sergiu Lozan -  Serviciul Grăniceri;

8.      Livia Railean - Ministerul Justiţiei (nr. de contact - 201223).

 

»»  Grupul de lucru cu privire la asistenţa juridică garantată de stat

           În conformitate cu Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 417 din 21
septembrie 2011 a fost creat Grupul de lucru cu privire la asistenţa juridică garantată de stat în următoarea componenţă:

1.      Vladimir Grosu - Viceministru al Justiţiei;

2.      Cristina Melnic - Minsterul Justiţiei;

3.      Sergiu Chiruţa - Oficiul teritorial Chişinău, al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de stat (CNAJGS);

4.      Vasile Creţu -membru CNAJGS;

5.      Lilian Darii - Oficiul Teritorial Chişinău, CANJGS;

6.      Ludmila Dimitrişin  - Ministerul Finanţelor;

7.      Tatiana Filatova - Ministerul Justiţiei;

8.      Mihai Lupu - membru CNAJGS;

9.      Victor Munteanu - Fundaţia  SOROS-Moldova;

10.   Ion Păduraru - membru, CNAJGS;

11.   Tatiana Somnic - Ministerul Finanţelor;

12.   Victor Zaharia - Preşedintele CNAJGS;

13.   Alexandru Cocîrţă - expert;

14.   Valeriu Griţco - Uniunea Avocaţilor;

15.   Natalia Vîlcu-Bajurean - Ministerul Justiţiei (nr. de contact - 201223)

 

»»  Grupul de lucru în scopul optimizării activităţii Centrului pentru Drepturile Omului

Prin ordinul Ministerului Justiţiei nr. 201 din 30 mai 2011 a fost creat Grupul de lucru  în scopul optimizării activităţii Centrului pentru Drepturile Omului, în următoarea componenţă:

1.      Oleg EFRIM  - Ministru al justiţiei, preşedintele grupului de lucru

2.      Anatolie MUNTEANU - Avocat parlamentar, Directorul Centrului pentru Drepturile       Omului, vicepreşedintele grupului de lucru;

3.      Cristina MELNIC - Ministerul Justiţiei;                                                   

4.      Lilia RUSU - Ministerul Justiţiei, secretarul grupului de lucru  (nr. de contact 201223)                                        

5.      Olga VACARCIUC - Centrul pentru Drepturile Omului

6.      Violeta COJOCARU - Guvernului Republicii Moldova

7.      Corina CĂLUGĂRU  - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;            

8.      Sergiu MORARI - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

9.      Andrei PRISACARI - Ministerul Finanţelor.

 

»»  Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei de reformă a politicii sectoriale în domeniul justiţiei

Prin ordinul Ministrului Justiţiei nr. 213 din 3 iunie 2011 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei de reformă a politicii sectoriale în domeniul justiţiei, în următoarea componenţă:

1.      Oleg EFRIM        - Ministrul Justiţiei, preşedinte al Grupului de lucru;

2.      Lilia IONIŢĂ  - Ministerul Justiţiei, secretar al Grupului de lucru (nr. de contact 201464);

3.      Ausra RAULICKYTE - Consilier al Ministrului Justiţiei în cadrul Misiunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova;

4.      Vladimir GROSU - Ministerul Justiţiei;

5.      Tatiana FILATOVA - Ministerul Justiţiei;

6.      Ludmila POPA - Ministerul Justiţiei;

7.      Victor MUNTEANU - Fundaţia SOROS Moldova

8.      Vlad GRIBINCEA - Asociaţia Obşetească „Centrul de Resurse Juridice";

9.      Diana CEALIC - Consultant naţional în Programul PNUD

 

»»  Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016

Prin ordinul Ministrului Justiţiei  nr. 429 din 29 octombrie 2001 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, în următoarea componenţă:

1.      Vladimir GROSU - Viceministru al justiţiei, preşedinte al grupului de lucru;

2.      Ludmila POPA  - Ministerul Justiţiei,  secretar al grupului de lucru (nr. de contact 201464);

3.      Diana СEALIC - Consultant naţional în Programul PNUD Suport Tranzitoriu consolidarea Capacităţii Administraţiei Publice Centrale a Republicii Moldova;

4.      Sabina CERBU - Şef al Cabinetului Ministrului Justiţiei

5.       Tatiana FILATOVA  - Ministerul Justiţiei

6.        Vlad GRIBINCEA - Asociaţia obştească „Centru de Resurse Juridice";

7.      Nadejda HRIPTIEVSKI  - Asociaţia Obştească „Centru de Resurse Juridice";

8.       Lilia IONIŢĂ - Ministerul Justiţiei;

9.        ION MALANCIUC - Ministerul Justiţiei;   

10.  Victor MUNTEANU - Fundaţia SOROS Moldova;

11.  Mihai LUPU - Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.

 

»»  creat Grupul de lucru responsabil pentru elaborarea propunerilor privind reforma sistemului judecătoresc

A fost creat  Grupul de lucru responsabil pentru elaborarea propunerilor privind reforma sistemului judecătoresc, cu următoarea componență:

1.      Nicolae TIMOFTI - Preşedinte al CSM;

2.      Dina ROTARCIUC - Membru a CSM;

3.      Dumitru VISTERNICEANU - Membru a CSM;

4.      Constantin GURSCHI - Judecător la CSJ;

5.      Vera MACINSKAIA - Judecător la CSJ;

6.      Svetlana CAITAZ - Judecător la CSJ;

7.      Anastasia PASCARI - Director al INJ

8.      Igor SERBINOV - Procuror,  PG;

9.      Veaceslav ZAPOROJAN - Judecător asistent la CC;

10.   Nadejda HRIPTIEVSCHI - ONG „CRJ";

11.   Cristina COJOCARU - ONG „ADEPT";

12.   Mihai LUPU - CNAJGS;

13.  Fadei NAGACEVSCHI - ONG „JDO";

14.   Alexandru POSTICA - ONG „PROMO-LEX";

15.   Victor MUNTEANU - Fundaţia SOROS MOLDOVA;

16.   Vladislav GRIBINCEA - ONG „CRJ";

17.   Diana CIALIC - Expert PNUD;

18.   Alexandru COCÎRŢĂ - Expert PNUD;

19.   Veaceslav HIBOVSCHI - DAJ Ministerul Justiţiei;

20.   Ioana CHIRONEŢ - DAJ Ministerul Justiţiei;

21.   Elena COROLEVSCHI - DAJ Ministerul Justiţiei;

22.   Tatiana CIAGLIC - DAJ Ministerul Justiţiei;

23.   Tatiana FILATOVA - DGL Ministerul Justiţiei;

24.   Lilia IONIŢĂ - DGL Ministerul Justiţiei (coordonatorul Grupului de lucru)

 

»»  Grupul de lucru responsabil de reforma procedurii civile

A fost format Grupul de lucru responsabil de reforma procedurii civile, cu următoarea componență:

1.      Dumitru VISTERNICEANU - Membru CSM;

2.      Iulia SÎRCU - Judecător, CSJ;

3.      Iuliana OPREA - judecător, CSJ;

4.      Anastasia PASCARI - Director INJ;

5.      Elena BELEI - Profesor universitar;

6.      Alexandru MNTEANU - Profesor universitar;

7.      Lilian DARII - Profesor universitar;

8.      Igor COBAN - Profesor universitar;

9.      Vladislav GRIBINCEA - ONG „CRJ";

10.  Sorina MACRINICI - ONG „CRJ";

11.   Cristina COJOCARU - ONG „ADEPT";

12.  Viorel CHETRUŞCA - Avocat, ONG „Promo-Lex";

13.  Sabina CERBU - Expert PNUD;

14.  Livia RAILEAN - DGL Ministerul Justiţiei;

15.   Ion MALANCIUC - DGL Ministerul Justiţiei;

16.   Lilia RUSU - DGL Ministerul Justiţiei (coordonatorul Grupului de lucru)

 

»»  Grupului cu privire la procedura penală

A fost format Grupului cu privire la procedura penală, avînd următorii membri:

 1. Nicolaev Ghenadie - judecător, Curtea Supremă de Justiţie;
 2. Botezatu Raisa - judecător, Curtea Supremă de Justiţie;
 3. Roşioru Mircea - procuror, Procuratura Generală;
 4. Popov Ruslan - procuror, Procuratura Generală;
 5. Morari Vitalie - procuror, Procuratura Generală;
 6. Didac Veaceaslav - vice-director al Institutului Naţional de Justiţie;
 7. Dolea Igor - profesor universitar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
 8. Ursu Sergiu - profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
 9. Rotaru Vasile - profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
 10. Malic Gheorghe - şeful Departamentului de Urmărire Penală din Cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 11. Jitari Alexandru - Departamentul Urmărire Penală;
 12. Zumbreanu Bogdan - Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţie;
 13. Onisie Veaceslav -  Serviciul Vamal;
 14. Gribincea Veaceslav - Preşedintele AO „Centrului de Resurse Juridice";
 15. Rusu Lilia - Ministerul Justiţiei;
 16. Railean Livia - Ministerul Justiţiei, coordonatorul Grupului de lucru.

 

»»  Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea modificării și ajustării Regulamentului privind aplicarea apostilei

Prin Ordinul  nr. 294 din 04.07.2013  a fost format Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea modificării și ajustării Regulamentului privind aplicarea apostilei avînd următorii membri:

 

1. Pavel BURGHELEA - șef, Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor;

2. Valeriu FRIMU, șef adjunct, Direcția apostilă

3. Angela LAZARENCO, Specialist principal, Direcția apostilă;

4. Diana CUCER, Consultant, Direcția elaborare legislație;

5. Daniel GOINIC, consultant, Direcția elaborare legislație;

6. Carolina BAGRIN, Consultant principal, Direcția relații internaționale și integrare europeană;

7. Daniela DAN, Consultant principal, Direcția Cooperare juridică internațională.

»»  Grupul de lucru inter-instituțional în vederea implementării acțiunilor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni privind Crearea unui sistem standardizat împotriva manipulărilor de evidență a cazurilor de reținere, arest și detenție

Prin Ordinul nr. 225 din 29.05.2013 a fost format Grupul de lucru inter-instituțional în vederea implementării acțiunilor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni privind Crearea unui sistem standardizat împotriva manipulărilor de evidență a cazurilor de reținere, arest și detenție avînd următorii membri:

1. Pavel BURGHELEA - șef, Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor;

2. Andrei ȘONȚU, Centrul de Informații Juridice;

3. Lilian APOSTOL- Agent Guvernamental;

4. Nicolae LUNGU- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

5. Olesea CHILARU- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

6. Sergiu PRODAN- Departamentul Instituțiilor Penitenciare;

7. Alexandru JITARU- Departamentul Instituțiilor Penitenciare;

8. Sergiu STRUNGARU- Ministerul Afacerilor Interne;

9. Valeriu ȘERBUL- Ministerul Afacerilor Interne;

10. Igor BERCU- Centrul de Guvernare Electronică;

11. Petru MOSCALIUC- Ministerul Sănătății;

12. Luca CRÎȘMARI- Centrul Național Anticorupție;

13. Vasile GÎRBU- Serviciul Vamal;

14. Lilia CRĂCIUN- Procuratura Generală

 

»»  Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării reformei procuraturii

Prin Ordinul comun MJ/Procuratura Generală a fos format Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării reformei procuraturii avînd următorii membri:

 

1. Vladislav GRIBINCEA, Director, Asociaţia Obştească „Centrul de Resurse Juridice";

2. Natalia ROŞCA, consultant principal, Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiţiei;

3. Lilia IONIŢĂ, şef-adjunct Direcţia Generală Legislaţie, Ministerul Justiţiei;

4. Viorel MORARI, procuror în procuratura sect. Buiucani, mun. Chişinău;

5. Andrei PASCARI, procuror pentru misiuni speciale, Procuratura Generală;

6. Ludmila POPA, consultant principal Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiţiei

7. Mircea ROŞIORU, procuror-şef al Direcţiei judiciare, reprezentant al Consiliului Superior al Procurorilor

8. Nadejda VIERU, procuror în secţia juridică, implementare a reformelor legislative şi instituţionale, Procuratura Generală;

9. Victor ZAHARIA, Asociaţia Obştească „Institutul de Reforme Penale";

10. Victor CONSTANTINOV, Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului"

OBSERVATORI:

1. Ausra RAULICKYTE, Consilier al Ministrului Justiţiei în cadrul Misiunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova;

2. Virginijus SABUTIS, Consilier al Procurorului General în cadrul Misiunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova.

»»  Grupul de lucru pentru modificarea legislației în vederea implementării măsurilor anticorupție în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016

Prin Ordinul nr. 418 din 13.09.2012 a fost format Grupul de lucru pentru modificarea legislației în vederea implementării măsurilor anticorupție în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 avînd următorii membri:

 

1. Oleg EFRIM- Ministru al Justiției;

2. Lilia IONIȚĂ- consultant principal, Direcția Generală legislație MJ;

3. Veronica Rusu- consultant, Direcția Generală legislație MJ;

4. Dina ROTARCIUC- Membru la consiliului Superior al Magistraturii;

5. Adrian CERBU- judecător, judecătoria BĂLȚI;

6. Tatiana FILATOVA- șef al Direcției elaborare acte normative, Direcția generală legislațiea MJ;

7. Dumitru OBADĂ- procuror, procuratura anticorupție;

8. Gheorghe MALIC- Șef al departamentului urmărire penală, MJ;

9. Victor ENACHI- Direcția juridică, Serviciul de Informații și Securitate;

10. Ghenadie BRÎNZĂ- Centru Național Anticorupție;

11. Mariana KALUGHIN- Asociația Obștească " Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției"

12. Nadejda HRIPTIEVSCHI- Asociația Obștească "Centrul de Resurse Juridice"

13.Corneliu GURIN- Asociația Obștească "ADEPT"

»»  Grupul de lucru pentru revizuirea legislației privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Prin Ordinul nr. 417 din 13.09.2012 a fost format Grupul de lucru pentru revizuirea legislației privind răspunderea disciplinară a judecătorilor avînd următorii membri:

 

1. Vladimir GROSU - Viceministrul justiţiei; Preşedintele grupului;

2. Lilia IONIȚĂ- consultant principal, Direcția Generală legislație MJ;

3. Ludmila POPA- consultant principal, Direcția Generală legislație MJ;

4. Anatol ȚURCANU-Membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

5. Nicolae ROȘCA- Preșdinte al colegiului disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii;

6. Tatiana RĂDUCANU- judecător, Curtea Supremă de Justiție;

7. Vadimir BRAȘOVEANU- judecător, judecătoria Centru, membru al Colegiului Disciplinar al CSM;

8. Aliona DANILOV- judecător, membru al Asociației judecătorilor, jud. Buiucani;

9. Alexandru ZAPOROJAN- Serviciul de Informații și Securitate;

10. Nicolae EȘANU- profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

11.Dorian CHIROȘCA- profesor universitar, membru al Colegiului Disciplinar al CSM;

12. Tatiana FILATOVA- șef al Direcției elaborare acte normative, Direcția generală legislațiea MJ;

13. Ausra RAULICKYTE, Consilier al Ministrului Justiţiei în cadrul Misiunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova;

14. Roman ZADOINOV- avocat, Uniunea Avocaților;

15. Vitalie POSTOLACHE- avocat, Uniunea Avocaților;

16. Nadejda HRIPTIEVSCHI - ONG „Centrul de Resurse Juridice";

17.Corneliu GURIN- Asociația Obștească "ADEPT";

18. Constantin BRĂNIȘTERU- Corneliu GURIN- Asociația Obștească "Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice "

»»  Grupul de lucru pentru evaluarea şi intensificarea garanţiilor sociale ale judecătorilor.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 392 din 24 august 2012 a fost format Grupul de lucru pentru evaluarea şi intensificarea garanţiilor sociale ale judecătorilor avînd următorii membri:

 

1. Vladimir GROSU-Viceministru al justiției;

2. Cristina MELNIC- șef al direcției generale legislație

3. Veronica RUSU- consultant, Direcția elaborarea actelor normative;

4. Lilia IONIȚĂ- consultant principal, Direcția Generală legislație MJ;

5. Lidia RUSSU- consultant principal, Direcția avizarea actelor normative;

6. Constantin BRAGOI- Vicedirector al Departamentului de Administrare Judecătorească;

7. Gheorghe SÎRCU- șef al Direcției politici salariale, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei;

8. Elena DUMITRIU- Șef al Direcției analiza, monitorizarea cheltuielilor de personal și angajaților în sectorul bugetar, Ministerul Finanțelor.

»»  Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea implementării acțiunilor Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni de îmbunătățire a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) instanțelor de judecată

Prin Ordinul nr. 286 din 19.06.2012 a fost format Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea implementării acțiunilor Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni de îmbunătățire a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) instanțelor de judecată avînd următorii membri:


1.Pavel BURGHELEA -Consilier în cabinetul Ministrului;

2. Constantin BRAGOI- Vicedirector al Departamentului de Administrare Judecătorească;

3. Tatiana CEAGLIC- consultant, Departamentului de Administrare Judecătorească;

4. Ana LUPULCIUC- specialist principal al Direcției tehnologii informaționale și comunicații;

5. Iurie ȚURCANU- Centrul de Guvernare Electronică;

6. Alexandru BALABAN- șef al Secției Sisteme Informaționale;

7. Adrian GRIGORIEV- inginer principal în administrarea sistemelor informaționale al Secției sisteme informaționale;

8. Cristina MALAI- Vicedirector, Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept( ROLISP);

9. Natalia VÎLCU- lider de echipă, Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept( ROLISP);

10. Vladislav GRIBINCEA- Preşedintele Asociaţiei obşteşti „Centrul de Resurse Juridice";

»»  Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni în vederea întreprinderii măsurilor pentru crearea registrului Electronic Unic al Agenților Economici și Organizațiilor Necomerciale

Prin Ordinul nr. 456 din 04.10.2012 a fost format Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni în vederea întreprinderii măsurilor pentru crearea registrului Electronic Unic al Agenților Economici și Organizațiilor Necomerciale avînd următorii membri:

 

1. Pavel BURGHELEA -Consilier în cabinetul Ministrului;
 

2. Mihai DRAGAN- Șef Direcția juridcă, Camera Ănregistrării de Stat;

3. Nelli AFANASIEVA- Șef, direcția BDTI;

4. Elena GRIȚCO- șef, Direcția Organizații Necomerciale;

5. Cristina PALADI-consultant, Direcția Organizații Necomerciale;

6. Corneliu ȚUȘCĂ- Director, Centrul de Informații Juridice;

7. Serghei CRIJICICOVSCHII- administrator de sistem, Centrul de Informații Juridice;

8. Mihail IURCU- consultant, direcția politici de reglementare a activității de întreprinzător, Ministerul Economiei;

9. Iurie GOLUȘ- IS CRIS Registru, Ministerl Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor;

10. Vlad MANOIL- manager servicii electronice, Centrul de Guvernare Electronică;

»»  Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea întreprinderii măsurilor pentru crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative

Prin Ordinul nr. 462 din 08.10.2013 Grupul de lucru pe lîngă Ministerul Justiției în vederea întreprinderii măsurilor pentru crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative avînd următorii membri:

 

1. Pavel BURGHELEA -Consilier în cabinetul Ministrului;
 

2. Corneliu ȚUȘCĂ- Director, Centrul de Informații Juridice;

3. Serghei CRIJICICOVSCHII- administrator de sistem, Centrul de Informații Juridice;

4. Igor BERCU- Centrul de Guvernare Electronică;

5. Vlad MANOIL- manager servicii electronice, Centrul de Guvernare Electronică;

6. Iurie GONȚA- consultant principal, Direcția documentare a Direcției generale de informare și documentare, Aparatul Președitelui Republicii Moldova;

7. Eugen POPOVICI-consultant principal, Direcția documentare a Direcției generale de informare și documentare, Aparatul Președitelui Republicii Moldova;

8. Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova- persoane desemnate;

»»  Grupul de lucru pentru elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistență juridică garantată de stat

Prin Ordinul nr. 541 din 10.12.2012 a fost format Grupul de lucru pentru elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistență juridică garantată de stat avînd următorii membri:

 

1. Vladimir GROSU- Viceministrul justiţiei, Preşedintele grupului;
 

2. Daniel GOINIC- consultant, Direcţia elaborare a actelor normative;

3.Tatiana FILATOVA -șef, Direcţia elaborare a actelor normative;

4. Natalia VÎLCU-BAJUREANU- consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative;

5.Vasile CREȚU- membru al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat(CNAJGS), reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii;

6. Liudmila DUMITRIȘIN- membru CNAJGS, reprezentant al Ministerului Finanțelor;

7. Lilian DARII- director executiv al CNAJGS;

8. Sergiu CHIRUȚA- Coordonator al aficiului teritorial Chișinău al CNAJGS ;

9. Andrei BĂTRÎNAC- consilier al Aparatului administrativ al CNAJGS;

»»  Grupul de lucru inter -instituțional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2.p.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 215 din 22 mai 2013 a fost format cu privire la Grupul de lucru inter -instituțional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2.p.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 avînd următorii membri:

 

1. Sabina Cerbu (supleant:Olivia Pîrțac) - Ministerul justiției;

2. Florin Gîscă (supleant: Gheorghe Malic)-Ministerul Afacerilor Interne;
 

3. Iurie Perevoznic (supleant: Mariana Gornea) - Procuratura Generală;

4. Dina Rotarciuc (supleant Anatolie Țurcan) - Consiliul Superior al Magistraturii ;

5. Constantin Bragoi (supleant: Tatiana Dzîc) DAJ;

6. Daniela Misain Nichitin (suplent: Natalia Bayram, Tatiana Buianina) - ONG La STRADA ;

7. Daniela Sîmboteanu (Rodica Corețchi-Mocanu);

8. Bjorn Larsen (supleant: Marit Evjemo)- NORLAM;

9. Stella Cotorcea (supleant: Valeria Ilieș) - UNICEF;

10. Aushra Raulickyte (supleant: Olivia Pîrțac) - EUHLPAM.

»»  Grupul cu privire la elaborarea proiectelor de legi în domeniul Procuraturii

Prin Ordinul 307 a fost aprobată următoarea componență  a grupului cu privire la elaborarea proiectelor de legi în domeniul Procuraturii:

 

Vladislav GRIBINCEA

Natalia ROSCA

Lilia IONITA

Viorel MORAR

Andrei PASCARI

Ludmila POPA

Mircea ROSIORU

Nadejda VIERU

Victor ZAHARIA

Victor CONSTANTINOV

Ausra RAULICKYTE

Virginijus SABUTIS

»»  Grupul de Lucru privind modificarile aduse la Legea cu privire la Comisia Nationala de Integritate

»»  Grupul de Lucru in vederea perfectionarii cadrului legislativ in vederea precizarii marjei de discretie a reprezenta sectorului justitiei

»»  Grupul de Lucru în vederea perfecționării cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreție a reprezenta sectorului justitiei

»»  Grupul de Lucru pentru promovarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016

»»   Grupul de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru imlementarea Strategiei

»»  Lista nominală a presedintilor si vicepresedintilor grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării pilonilor I-VI ai Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 si crearea pe lingă Ministerul Justiției a Grupului pentru coordonarea implementării Strategiei

»»  Reprezentanții Ministerului Justiției în Grupurile de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016

»»  Grupul de lucru inter - instituţional în vederea revizuirii şi îmbunătăţirii cadrului legal privind combaterea infracţiunilor motivate de prejudecată (crimele bazate pe ură)

Componența Grupului de lucru interinstituţional în vederea revizuirii şi îmbunătăţirii cadrului legal privind combaterea infracţiunilor motivate de prejudecată (crimele bazate pe ură)

1. Vladimir GROSU - Preşedinte al Grupului de lucru, Ministerul Justiţiei;

2. Natalia ROȘCA - Vicepreşedinte al Grupului de lucru, Ministerul Justiţiei;

3. Nadejda HRIPTIEVSCHI - Centrul de Resurse Juridice din Moldova;

4. Carolina CAZACIUC - Centrul pentru drepturile omului;

5. Andrei BRIGHIDIN - Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității;

6. Xenofon ULIANOVSCHI - Curtea de Apel Chişinău;

7. Ghenadie NICOLAEV- Curtea Supremă de Justiţie;

8. Iurie PEREVOZNIC (supleant Mariana GORNEA) - Procuratura Generală;

9. Ruslan OJOG - Ministerul Afacerilor Interne;

10. Claude CAHN - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR);

11. Ana LUNGU - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, consultant naţional pentru drepturile omului şi nediscriminare;

12. Ronald WOLFSON - Director regional ABA ROLI;

13. Victor MUNTEANU - Director de program, Fundația Soros - Moldova.

14. Elena GORODIŞTEANU - Secretar al grupului de lucru -  Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană, Ministerul Justiției

Ordinul de modificare și completare a Ordinului nr. 431 din 8 octombrie privind crearea Grupului de lucru privind crimele de ură

Ordin de constituire a grupului de lucru privind crimele de ura

 

»»  Ordin privind crearea Grupului de Lucru pentru realizarea acțiunii 722.4 din P.A. SRSJ 2011-2016 "REALIZAREA UNUI MANUAL PRIVIND ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE"

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5423304     Soluție
 
Servicii
Close