Prima / Sistemul judiciar / Judecătorii / Lista judecătoriilor
Lista judecătoriilor

»»  Curtea Supremă de Justiţie

mun.Chisinau, str.M.Kogălniceanu 70 Tel./Fax:(022) 22 15 47, 22 52 27 e-mail:info@csj.md www.csj.md

Lista Judecătorilor CSJ

»»  Curtea de Apel Chişinău

mun.Chisinau, str. Teilor 4 Tel.: (022) 76-84-88, (022) 56-61-48 (022) 66-18-91 Tel./Fax: (022) 56-31-57 e-mail: cac@justice.md www.cac.instante.justice.md

Nr. d/o

Numele, prenumele judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

PLEŞCA Ion

preşedinte

20.07.2015

2.

IORDAN Iurie

vicepreședinte

08.10.2001

3.

 BUDĂI Nelea

vicepreşedinte

15.07.2013

4.

ANTON Marina

judecător

01.07.1999

5.

 ARNĂUT Sergiu

judecător

25.04.1995

6.

BALMUŞ Svetlana

Judecător

05.03.2001

7.

 BÎRCA Boris

judecător

12.12.1988

8.

BOSTAN Angela

judecător

04.10.2006

9.

BRÎNZA Liubovi

judecător

27.11.2015

10.

BULGAC Lidia

judecător

24.02.1993

11.

CERNAT Nina

judecător

26.07.1990

12.

CIMPOI Iulia

judecător

22.06.1987

13.

CIUGUREANU Mihail

judecător

21.06.1982

14.

CLIM Eugeniu

judecător

05.11.2004

15.

CLIMA Vladislav

judecător

01.02.2006

16.

COBZAC Elena

judecător

08.10.1996

17.

COTRUŢĂ Iurie

judecător

19.06.1991

18.

DANILOV Aliona

judecător

08.10.1996

19.

DAŞCHEVICI Grigore

judecător

27.11.2015

20.

EFROS Valeriu

judecător

27.11.2015

21.

FISTICAN Eugenia

judecător

22.06.1990

22.

FURDUI Sergiu

judecător

26.07.1990

23.

ULIANOVSCHI Xenofon

judecător

11.07.2012

24.

IOVU Gheorghe

judecător

20.07.1995

25.

GAFTON Alexandru

judecător

06.02.2003

26.

GUZUN Maria

judecător

08.10.1996

27.

LÎSÎI Ghenadie

judecător

08.10.1996

28.

MANOLE Domnica

judecător

15.06.1990

29.

MELINTEANU Iurie

judecător

22.06.1987

30.

MINCIUNA Anatolie

judecător

12.07.1991

31.

MORARU Maria

judecător

17.07.1987

32.

MOROZAN Ghenadie

judecător

10.07.2015

33.

MURUIANU Ion

judecător

26.07.1990

34.

NIŢĂ Stefan

judecător

27.11.2015

35.

NEGRU Maria

judecător

22.09.2005

36.

NEGRU Veronica

judecător

26.11.2002

37.

OUŞ Ludmila

judecător

26.11.2002

38.

PAHOPOL Anatolie

judecător

25.04.1995

39.

PANOV Ana

judecător

01.08.1990

»»  Curtea de Apel Bălţi - 0231

Or.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 54 Anticameră: (231) 60745 Fax: (231) 23143 E-mail:cab@justice.md www.cab.instante.justice.md

Nr. d/o 

Numele, prenumele judecătorilor 

Funcţia 

Data numirii în funcţie 

1.

 GHEORGHIEŞ Alexandru

Preşedinte

11.07.2016

2.

SCUTELNIC Gheorghe

Vicepreşedinte

09.12.2014

3.

ALBU Ana

Judecător

17.12.2003

4.

BURDENIUC Ruslana

Judecător

21.07.1998

5.

CHIRCU Natalia

Judecător

08.10.2001

6.

CIOBANU Andrian

Judecător

24.10.2016

7.

CORCENCO Aliona

Judecător

20.07.1995

8.

COROLEVSCHI Dumitru

Judecător

24.02.1993

9.

GARBUZ Adriana

Judecător

20.03.2006

10.

GROSU Iulia

Judecător

01.08.1990

11.

GRUMEZA Elena

Judecător

14.07.2005

12.

ȘLEAHTIȚKI       (MELNIC)

Svetlana

Judecător

05.06.2006

13.

MORARU Oleg

Judecător

22.01.2004

14.

LIULCA Ghenadie

Judecător

05.06.2006

15.

PROCOPCIUC Stela

Judecător

27.07.2000

16.

 PUŞCA Dumitru

Judecător

16.12.2005

17.

 RĂŢOI Eduard

Judecător

08.05.2001

18.

REVENCO Angela

Judecător

08.10.1996

19.

ROTARU Ala

Judecător

26.11.2002

20.

TALPA Ion

Judecător

14.07.2005

21.

TOMA Vera

Judecător

(detaşată, CSM) 

24.02.1993

22.

TODERAŞ Aurelia

Judecător

01.02.2006

23.

Vacant

 

 

24.

Vacant

 

 

»»  Curtea de Apel Cahul - 0 299

Or.Cahul str.Ștefan cel Mare, 30 Tel: (299) 2-55-85 Fax: (299) 3-26-72 E-mail: cach@justice.md  www.cach.instante.justice.md

Nr. d/o 

Numele, prenumele judecătorilor 

Funcţia 

Data numirii în funcţie 

1.

VAVRIN Galina

Vicepreședinte

17.03.2016

2.

VELEVA Nina

Judecător

20.05.2015

3.

BONDARENCO Natalia

Judecător

27.07.2000

4.

DĂNĂILĂ Ion

Judecător

16.06.1989

5.

DVURECENSCHII Evghenii

Judecător

20.05.2015

6.

MOVILĂ Vitalie

Judecător

17.06.2004

7.

PETROV Ruslan

Judecător

08.07.2015

8.

Vacant

 

 

9.

Vacant

 

 

»»  Curtea de Apel Comrat – 0 298

Mun.Comrat str. Lenin, 177 Tel-Fax 0(298) 2-34-46 Е-mail: caco@justice.md www.cacm.instante.justice.md

Nr. d/o 

Numele, prenumele judecătorilor 

Funcţia 

Data numirii în funcţie 

1.

GUBENCO Serghei

Preşedinte

17.03.2016

2.

COLEV Grigori

Vicepreședinte

09.08.2016

3.

CURDOV Afanasi

Judecător

25.04.1995

4.

GALUPA Marina

Judecător

30.11.2016

5.

STARCIUC Ştefan

Judecător

01.07.2015

6.

CARAIANU Liudmila

Judecător

22.03.2017

7.

Vacant

 

 

»»  Judecătoria Bălţi - 0 231

or.Bălţi str.Hotinului, 43 Tel: (231) 22212 E-mail: jba@justice.md www.jbl.instante.justice.md

 

 

Sediul central Bălți

 

Data numirii în funcție

1.

GHERASIM  Dumitru (președinte - 27.01.2017)

05.07.1996

2.

PĂDURARI         Valeriu        (vicepreședinte       - 27.01.2017)

27.10.2005

3.

VRÎNCEANU Anatolie

20.04.2005

4.

COSTAŞ Natalia

24.04.2015

5.

COJOCARU Mihail

04.06.2015

6.

CUCERESCU Ana

23.09.2011

7.

DONOS Aliona

27.11.2007

8.

EREMCIUC Ghenadie

26.02.2014

9.

GHERCAVII Svetlana

11.04.2014

10.

GUŢU Andrei

05.06.2006

11.

MIRONOV Oxana

22.07.2009

12.

CERBU Adrian

08.02.2012

13.

PUŞCAŞ Viorel

16.12.2005

14.

ROŞCA Alexandru

27.11.2015

15.

STĂNILĂ Diana

22.07.2009

16.

Vacant

 

Sediul Fălești

 

Data numirii în funcție

1.

CIUMAŞ Oleg

11.07.2011

2.

GHIZDARI Ion

31.10.2012

3.

PÂCALEU Ion

13.05.2008

4.

TROCIN Lilia

21.04.2009

5.

Vacant

 

Sediul Sîngerei

 

Data numirii în funcție

1.

CHEPTEA Cristina

13.05.2008

2.

CORCEA Nicolae

03.10.2012

3.

CRAVEȚ Hristina

11.07.2016

4.

IORDACHI Natalia

17.08.2012

5.

MALCOCI Iurie

22.01.2015

6.

POPESCU Ion

1994-2004;

11.07.2011

»»  Judecătoria Anenii Noi - 0 265

MD-6501, Or. Anenii Noi str.Marțișor - 15 Tel: (265)22641 Fax: (265)22656 E-mail: jan@justice.md www.jan.instante.justice.md

 

Sediul central Anenii Noi

 

Data numirii în funcție

1.

BRAI Igor

01.02.2006

2.

CHIPERI Maria

16.03.2005

3.

MOCANU Andrei

05.08.2015

4.

PANFILII Veaceslav

08.07.2003

5.

POPESCU-BALTA Renata

23.07.2007

6.

GHEDROVICI Nicolae

15.03.2017

7.

Vacant

 

 

Sediul Bender

 

Data numirii în funcție

1.

IALANJI Arina

28.02.2011

2.

PLEŞCA Aurelia

16.10.2009

3.

ŢÎBÎRNĂ Ina

01.04.2013

»»  Judecătoria Cahul – 0 299

or.Cahul Bulevardul Victoriei, 8 Tel:(299) 24682 E-mail:jch@justice.md www.jch.instante.justice.md

 

Sediul central Cahul

 

Data numirii în funcție

1.

FUJENCO Dmitrii (președinte - 27.01.2017)

24.12.2007

2.

BOSÎI Dumitru

05.03.2012

3.

BUŞULEAC Mihail

06.10.2011

4.

CIUBOTARU Angela

17.08.2012

5.

COTEA Ion

13.07.1995

6.

GORLENCO Inga

04.06.2015

7.

BANCOV Evgheni

11.07.2016

8.

SURUCEANU Valentina

17.08.2012

9.

TURCULEŢ Leonid

17.09.2015

 

Sediul Taraclia

 

Data numirii în funcție

1.

CURTIŞ Marina

08.02.2012

2.

MIRONOV Andrei

11.06.2007

3.

UZUN Svetlana

22.07.2009

Sediul Cantemir

 

Data numirii în funcție

1.

BERDILĂ Tudor

01.02.2006

2.

CAITAZ Svetlana

15.07.1984

3.

Vacant

 

»»  Judecătoria Căuşeni – 0 243

or.Căușeni str. Ștefan cel Mare, 86 Tel:(0243) 93-0-99 E-mail:jca@justice.md www.jcs.instante.justice.md

Sediul central Căușeni

 

Data numirii în funcție

1.

COVAL Dorin

13.05.2004

2.

NICHITENCO Veronica

22.12.2006

3.

ŢONOV Irina

08.12.2011

4.

ȚUGUI (TERTEA) Maria

15.03.2012

5.

Vacant

 

6.

Vacant

 

 

Sediul Ștefan Vodă

 

Data numirii în funcție

1.

NAŞCO Ion (vicepreședinte - 11.05.2017)

27.11.1998

2.

PLEŞCA Sergiu

08.12.2004

3.

ŢURCAN Mihail

16.12.2005

4.

DUBCOVEȚCHI Dan

21.04.2009

»»  Judecătoria Cimişlia – 0 241

or.Cimișlia str.C.Stamati,1 Tel:0(241)2-10-90 anticamera Fax:(241) 22387, (241) 22386 E-mail:jcm@justice.md www.jcm.instante.justice.md

 

Sediul central Cimișlia

 

Data numirii în funcție

1.

ARAMĂ Zinaida

11.04.1994

2.

ARAMĂ Sofia

18.12.2014

3.

Vacant

 

4.

Vacant

 

 

Sediul Leova

 

Data numirii în funcție

1.

GURIŢANU Silvia

04.06.2015

2.

VACULA Petru

22.09.2005

3.

Vacant

 

 

Sediul Basarabeasca

Data numirii în funcție

1.

BURDUJAN  Gheorghe (președinte - 27.01.2017)

17.06.2004

2.

CARAPIREA Veronica

17.12.2003

3.

Vacant

 

»»  Judecătoria Comrat – 0 298

mun.Comrat str. Lenin, 242 Теl: (298) 23707 E-mail:jco@justice.md www.jco.instante.justice.md

 

Sediul central Comrat

 

Data numirii în funcție

1.

HRAPACOV Vasili

07.11.2013

2.

HUDOBA Valeriu

11.07.2016

3.

POPOVICI Serghei

05.06.2006

4.

COSTIUC  (Carpenco) Elena

05.03.2012

5.

Vacant

 

 

Sediul Vulcănești

 

Data numirii în funcție

1.

BOTEZATU Igor (vicepreședinte - 27.01.2017)

30.09.2011

2.

Vacant

 

Sediul Ceadîr-Lunga

 

Data numirii în funcție

1.

LAZAREVA Nadejda

22.12.2006

2.

PENI Alexandra

05.11.2004

3.

PILIPENCO Serghei

05.06.2006

»»  Judecătoria Criuleni – 0 248

Or.Criuleni str.31 august 1989, 70 Tel: (248) 22174 E-mail:jcr@justice.md www.jcr.instante.justice.md

Sediul central Criuleni

 

Data numirii în funcție

1.

CAZACLIU Aurelia

15.112004

2.

URSU Viorica

05.06.2006

3.

ȚURCAN Romina

15.03.2017

4.

Vacant

 

 

Sediul Dubăsari

 

Data numirii în funcție

1.

SUCIU Veaceslav (președinte - 12.05.2017)

26.05.1999

2.

MOTRICALĂ Alexandru

30.09.2008

3.

MALANCIUC Ion

22.12.2011

4.

TALPĂ Boris

21.04.2009

»»  Judecătoria Drochia – 0 252

Or. Drochia str.31 August 1989, 7 Tel:(252) 22486 Fax (252) 22944 E-mail: jdr@justice.md www.jdr.instante.justice.md

Sediul central Drochia

 

Data numirii în funcție

1.

Rusu Ion (vicepreședinte - 12.05.2017)

16.12.2005

2.

GHEDREUŢAN Valeriu

20.07.2000

3.

LUPAŞCU Lucia

08.10.1998-26.12.2003;

13.05.2008

4.

PODLISNIC Nelia

05.03.2001

5.

CRAVEŢ Vladimir

16.07.2004

6.

ZAPOROJAN Vitalie

11.09.2003

 

Sediul Glodeni

 

Data numirii în funcție

1.

CAZACU Ion

01.08.1990-21.10.2002;

11.07.2011

2.

NOGAI Vasile

30.09.2008

3.

ŢIHONSCHI Alina

11.04.2014

4.

Vacant

 

Sediul Rîșcani

 

Data numirii în funcție

1.

RABEI Ion

30.09.2008

2.

CHILARI Mihail

04.05.2016

3.

GODOROGEA Sergiu

02.02.2005

4.

SAJIN Mariana

11.07.2016

»»  Judecătoria Edineţ – 0 246

or. Edineț str.Ștefan Voda,1 Tel:(246) 2-27-74 Fax:(246) 2-28-68 E-mail:jed@justice.md www.jed.instante.justice.md

Sediul central Edineț

 

Data numirii în funcție

1.

PȘENIȚA Eugeniu (vicepreședinte - 22.03.2017)

11.06.2003

2.

BOBU Natalia

16.04.2015

3.

IFTODI Maria

19.06.1991

4.

PRISACARI Cristina

30.12.2015

5.

BÎRSAN Ghenadie

17.06.2005

 

Sediul Dondușeni

 

Data numirii în funcție

1.

ŢURCAN  Lilia (președinte - 11.05.2017)

14.07.1994

2.

DANILIȘIN Lucia

01.08.1990

3.

Vacant

 

 

Sediul Ocnița

 

Data numirii în funcție

1.

BEJENARU Eugeniu

08.05.2001

2.

GRIB Gheorghe

1991-2002;

05.08.2011

3.

MAZUREŢ Roman

27.12.2012

 

Sediul Briceni

 

Data numirii în funcție

1.

ANDRONACHE Aurelia

04.06.2015

2.

COMERZAN Ghenadie

22.12.2006

3.

PROCOPIŞINA Aurelia

10.07.2015

4.

TVERDOHLEB Elena

28.05.1984

5.

Vacant

 

»»  Judecătoria Hînceşti – 0 269

or.Hîncești str.Chișinăului 7 Tel:(373)269 2-03-47 Fax:(373)269 2-32-72 E-mail:jhn@justice.md www.jhn.instante.justice.md

Sediul central Hîncești

 

Data numirii în funcție

1.

MACAR  Mihail (președinte - 12.05.2017)

24.02.1993

2.

BERBEC Natalia

08.07.2015

3.

BULAT Emil

10.07.2015

4.

COTOROBAI Vitalie

13.05.2008

5.

DADU Ion

07.05.2015

6.

GROSU Victoria

19.10.2012

7.

MEREUŢA Tamara

13.05.1996

8.

ROIC-BOTEZATU Lilia

04.06.2015

Sediul Ialoveni

 

Data numirii în funcție

1.

JUGANARI Marcel (vicepreședinte - 27.01.2017)

13.05.2008

2.

CREŢU Constantin

11.06.2003

3.

ALBU Corina

01.08.2011

4.

OLĂRESCU Victor

30.12.1997-14.05.2003;

17.03.2016

5.

SANDU Alexandru

03.07.2003

6.

BÎCU Svetlana

15.03.2017

7.

BOTNARAȘ Viorel

15.03.2017

8.

Vacant

 

»»  Judecătoria Orhei – 0 235

or.Orhei str.V.Mahu, 135 Tel:(235)20437 E-mail:jor@justice.md www.jor.instante.justice.md

 

Sediul central Orhei

 

Data numirii în funcție

1.

CUPCEA Veronica (președinte - 27.01.2017)

11.06.2007

2.

BUZU Ecaterina

30.01.2012

3.

BALAN (PLAMADEALA) Alina

27.11.2015

4.

LAZARI Steliana

13.05.2008

5.

POSTICĂ Aureliu

01.08.2011

6.

SEVERIN Viorica

07.05.2015

7.

MOVILĂ Iurie

15.03.2017

8.

POPOVICI Eugen

15.03.2017

9.

Vacant

 

Sediul Rezina

 

Data numirii în funcție

1.

GANGAL Olga

25.02.1991

2.

NEGREANU Igor

11.07.2016

3.

Vacant

 

4.

Vacant

 

5.

Vacant

 

Sediul Telenești

 

Data numirii în funcție

1.

HÎRBU Iurie

17.12.2003

2.

IARMALIUC Ludmila

04.06.2015

3.

POPA Gheorghe

27.01.2003

4.

STIHI Vasile

22.06.1990

5.

ŞCOLNIC Oleg

15.06.1990

Sediul Șoldăneși

 

Data numirii în funcție

1.

LAVCIUC (POPA) Elvira

21.04.2009

2.

MOȘNEGUȚU Ramona

11.07.2016

3.

Vacant

 

4.

Vacant

 

»»  Judecătoria Soroca – 0 230

Or.Soroca str.Independentei, 62 Tel.(fax) (230) 2-23-56 E-mail:jsr@justice.md www.jsr.instante.justice.md

 

Sediul central Soroca

 

Data numirii în funcție

1.

SOFICIUC  Marcel (președinte - 27.01.2017)

08.10.1996

2.

BELOUS Vadim (vicepreședinte - 11.05.2017)

27.06.2000

3.

JAMBA Olga

30.12.2015

4.

MÎRA Ghenadie

23.09.2011

5.

MÎŢU Ghenadie

17.12.2003

6.

PURICI Ghenadie

22.07.2009

7.

Cocitov Petru

20.04.2012

8.

Vacant

 

Sediul Florești

 

Data numirii în funcție

1.

BUCUR Svetlana

08.02.2012

2.

CARAMAN Sergiu

19.10.2012

3.

GONCEARUC Ion

27.07.2000

4.

GRĂDINARU Ludmila

23.09.2011

5.

NICORICI Marcela

07.05.2015

6.

Vacant

 

»»  Judecătoria Străşeni – 0 237

Or.Straseni str.Stefan cel Mare, 98 Tel: (237) 22732 E-mail: jst@justice.md www.jst.instante.justice.md

 

Sediul central Strășeni

 

Data numirii în funcție

1.

OSOIANU Sergiu (președinte - 12.05.2017)

30.09.2008

2

CHIROŞCA Igor

05.03.2012

3.

CRISTIAN Diana

21.04.2009

4.

GROSU Mihaela

03.12.2014

5

CROITOR Dorina

04.03.2011

6.

ANDRONIC Tudor

10.03.2014

7.

SLOBODZEAN Silvia

30.12.2015

8.

TALMACI Iana

05.08.2015

Sediul Călărași

 

Data numirii în funcție

1.

BOLOCAN Elena

04.05.2016

2.

CRIUCICOVA Valentina

09.04.1996-18.05-2002;

30.09.2008

3.

LUPAN Elena

11.04.2014

4.

NEGURIŢA Veaceslav

15.07.2015

5.

ȚURCAN Silvia

15.03.2017

6.

Vacant

 

»»  Judecătoria Ungheni – 0 236

or.Ungheni str. Naţională 21 Tel:(0236) 2-25-54; 0236 2-33-54 E-mail:jun@justice.md www.jun.instante.justice.md

Sediul central Ungheni

 

Data numirii în funcție

1.

ȘCHIOPU Vasile (președinte - 27.01.2017)

17.12.2003

2.

Parfeni Alexandru (vicepreședinte - 12.05.2017)

29.05.2002

3.

MALANCIUC Maria

28.05.1984 - 24.06.1987

09.09.2002

4.

RUSU Anatolie

16.12.2005

5.

STRATAN Mariana

11.07.2011

6.

STRATULAT Valentina

30.12.2014

7.

DAŞCHEVICI Lilia

17.08.2012

8.

RACOVIȚĂ Dumitru

15.03.2017

 

Sediul Nisporeni

 

Data numirii în funcție

1.

COSTRU Rodica

08.05.2001

2.

ŞIŞCANU Grigore

27.10.1980

3.

TRIBOI Petru

16.12.2005

4.

ULINICI Mihail

03.02.2003

»»  Judecătoria Chișinău

mun.Chișinău, str.Zelinschi, 13 Tel:(022) 22-82-23, (022) 52-20-21 E-mail:jc@justice.md www.jc.instante.justice.md

 

 

Sediul central Botanica

 

Data numirii în funcție

1.

GAFTON Luiza (vicepreședinte - 27.01.2017)

25.02.1991

2.

BALAN Gheorghe

08.10.1996

3.

BĂBĂLĂU Denis

06.10.2011

4.

BUHNACI Virgiliu

02.02.2005

5.

BRAGA Angela

30.09.2008

6.

DAMASCHIN Constantin

22.09.2005

7.

DIMITRIU Serghei

13.05.2008

8.

FURDUI Angela

26.02.2014

9.

AVASILOAIE Tatiana

15.03.2012

10.

GALUŞCEAC Eduard

26.02.2014

11.

GARABAGIU Valentina

27.11.2007

12.

GARŞTEA-BRIA Svetlana

14.07.1994

13.

HOLBAN Vladislav

11.04.2014

14.

MIDRIGAN Vitalie-Silviu

22.01.2015

15.

MIHAILA Viorica

17.05.2002

16.

MOLCIANOVA Tatiana

28.02.2011

17.

PUICA Viorica

26.11.2002

18.

PULBERE Ruxanda

08.12.2011

19.

SILIVESTRU Ecaterina

11.06.2007

20.

STRATAN Vitalie

13.05.2008

21.

ŞOVA Nicolae

17.06.2005

22.

ŢURCAN Maria

01.02.2006

23.

ŢURCANU Radu

27.11.2007

24.

VARANIŢĂ Viorelia

21.04.2009

25.

BEȘELEA Eugeniu

15.03.2017

26.

CRIGAN Dragoș

15.03.2017

27.

DVORNIC Octavian

15.03.2017

28.

STRATAN Natalia

15.03.2017

 

Sediul Buiucani

 

Data numirii în funcție

1.

DULGHIERU Dorin (vicepreședinte - 27.01.2017)

27.11.2007

2.

BUDECI Vitalie

05.08.2015

3.

CERNEI Olga

11.04.2014

4.

CHISILIŢA Violeta

26.02.2014

5.

COJOCARI Elena

27.11.2007

6.

COJOCARU Olga

13.05.2008

7.

VALAH Ciprian

04.06.2015

8.

DIACONU Mihail

17.06.2004

9.

BOICO Victor

13.07.1995

10.

GÎRBU Silvia

11.09.2003

11.

HADÎRCA Victoria

11.04.2014

12.

LAZARI Sergiu

14.06.1990

13.

MOROZAN Ion

20.04.2005

14.

MOSCALCIUC Galina

20.04.2005

15.

MUNTEAN Vasilisa

26.02.2014

16.

MURUIANU Maria

04.03.2011

17.

MURGULEŢ Mihai

04.02.2015

18.

NEGRU Alexandru

26.02.2014

19.

NICULCEA Andrei

15.07.2015

20.

PASCARI Roman

05.08.2015

21.

PAVLIUC Ghenadie

14.07.2005

22.

PARFENI Oxana

26.02.2014

23.

PASECINIC Nicolae

24.04.2015

24.

PLĂMĂDEALĂ Ghenadie

01.07.1999

25.

PRUTEANU Liuba

13.07.1995

26.

RAŢOI Victor

01.08.2011

27.

URSACHI Corina

04.03.2011

28.

IONAȘCU Olga

15.03.2017

29.

CLIMA Speranța

15.03.2017

30.

LAVRIC Larisa

15.03.2017

31.

PĂDURARU Irina

15.03.2017

 

Sediul Centru

 

Data numirii în funcție

1.

ARHIP Alexandru

05.08.2015

2.

BADAN-MELNIC Eleonora

24.04.2015

3.

BAGRIN Lucia

17.03.2016

4.

BARBOS Ludmila

30.09.2008

5.

BERDILO Rodica

23.05.2016

6.

BIVOL Garri

13.05.2004

7.

BULARU Sergiu

26.02.2014

8.

CATANĂ Angela

20.03.1996

9.

CHIRTOACA Ion

17.03.2016

10.

CHISTOL Djeta

08.10.1996

11.

COSTIN Nicolae

16.05.1997

12.

VÎŞCU Svetlana

26.02.2014

13.

MAZUR Nadejda

01.08.1990

14.

MAXIM Irina

26.02.2014

15.

MANOLI Grigore

27.11.2015

16.

MĂMĂLIGĂ Natalia

24.04.2015

17.

MUNTEANU Dorin

22.07.2009

18.

MUSTEAȚĂ Dorel

02.02.2005

19.

PALANCIUC Ecaterina

22.09.2005

20.

PATRAŞCU Natalia

26.02.2014

21.

ROŞCA Constantin

30.10.2014

22.

MOLDOVANU (SANDU) Natalia

11.04.2014

23.

SANDU Victor

04.02.2015

24.

STRATAN Sergiu

05.08.2015

25.

STRATULAT Gheorghe

11.04.2014

26.

SUŞCHEVICI Daria

08.10.1996

27.

TIZU Svetlana

04.02.2015

28.

ŢURCAN Ion

17.06.2004

29.

VEŞTIMAN Inga

26.02.2014

30.

SANDUȚA Victoria

15.03.2017

31.

GUȚAN Vitalie

15.03.2017

32.

LASTAVEȚCHI Valentin

15.03.2017

33.

FRUNZE Maria

15.03.2017

34.

PRUTEAN Taisia

15.03.2017

35.

Vacant

 

36.

Vacant

 

Sediul Ciocana

 

Data numirii în funcție

1.

BURDUH Victor (vicepreședinte - 27.01.2017)

01.07.1999

2.

MARTÎNENCO Veaceslav

15.03.2017

3.

ALEXEI (COZMA) Maria

30.10.2014

4.

CERNEI Ludmila

26.11.2002

5.

CHIRONEŢ Ioana

05.08.2015

6.

SÎRBU Victoria

07.09.2009

7.

DAGUŢA Sergiu

26.11.2002

8.

DUTCA Ina

01.02.2006

9.

MALÎI Ala

30.09.2008

10.

PANFIL Cristina

15.03.2017

11.

OBADĂ Iurie

27.02.2004

12.

SPOIALĂ Alexandru

22.07.2009

13.

SUVAC Sergiu

03.12.2014

14.

SECRIERU Iraida

05.08.2015

15.

PANIȘ Alexei

15.03.2017

16.

GANDRABUR Marcel

15.03.2017

17.

Vacant

 

18.

Vacant

 

19.

Vacant

 

20.

Vacant

 

21.

Vacant

 

22.

Vacant

 

 

Sediul Rîșcani

 

Data numirii în funcție

1.

ARABADJI Nina

08.10.1996

2.

BARBACARU Igor

26.02.2014

3.

BEJENARI Olga

18.12.2014

4.

BÎRNAZ Ghenadie

08.10.1996

5.

BIVOL Tatiana

05.08.2015

6.

BLEŞCEAGA Stella

30.09.2008

7.

CAZACU Grigorii

24.04.2015

8.

CHIHAI Veniamin

27.11.2015

9.

CIUMAC Vitalii

24.04.2015

10.

GALBEN Anatolie

22.01.2004

11.

GÎRLEANU Violeta

26.02.2014

12.

GUZUN Corneliu

24.04.2015

13.

HOLEVIŢCAIA Liudmila

13.05.2008

14.

IORGOV Steliana

11.09.2003

15.

JOMIRU-NICULIŢĂ Veronica

30.10.2014

16.

LUPAŞCO Lilia

13.05.2008

17.

MELNICIUC Oleg

17.06.2004

18.

MICU Victor

30.04.1998

19.

MIRON Aliona

21.04.2009

20.

MÎŢU Gheorghe

26.02.2014

21.

PAPUHA Serghei

02.02.2005

22.

POTÎNGA Iurie

13.05.2008

23.

ŢURCAN Olesea

05.08.2015

24.

VASILICĂ Tatiana

26.02.2014

25.

VÎRLAN Cornelia

08.10.1996

26.

CIOBANU Galina

15.03.2017

27.

CIUBOTARU Lorina

15.03.2017

28.

GROZAV Georgeta

15.03.2017

29.

NICULA Veaceslav

15.03.2017

30.

SÎRBU Victor

15.03.2017

31.

TRICOLICI Diana

15.03.2017

32.

VASILACHE Serafim

15.03.2017

33.

VASILENCO Angela

15.03.2017

34.

CLEVADÎ Natalia

04.03.2011

35.

Vacant

 

36.

Vacant

 

37.

Vacant

 

 

 

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5536979     Soluție
 
Servicii
Close