Studii SRSJ

»»  Pilonul I Sistemul judecătoresc

Raport privind Implementarea Modificărilor Legislative privind Folosirea Căilor de Atac

Report on the implementation of the legislative amendments on the use of means of appeal

Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova

Studiul privind oportunitatea întocmirii procesului - verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video. 

Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din Republica Moldova

Raport de Monitorizare a Paginilor Web ale Instanțelor Judecătorești din Republica Moldova pentru anul 2014

Studiul cu privire la cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora

Studiu privind examinarea oportunităţii utilizării mijloacelor tehnice moderne în procesul de a audiere a martorilor

Studiul privind gradul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor de judecată din Republica Moldova

Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova C. Danileț - 2014

Studiul cu privire la spectrul de abateri displinare și procedura disciplinară cu privire la judecători în Republica Moldova

Studiul privind evaluarea compatibilităţii practicii judiciare naţionale în raport cu jurisprudenţa CEDO în materia securirăţii raporturilor juridice. Monitorizarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice

Studiu cu privire la specializarea judecătorilor și oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova - CRJM - 2014

Study on specialisation of judges and feasibility of creating administrative courts in the Republic of Moldova - CRJM - 2014

Studiu cu privire la optimizarea hărții judiciare din Republica Moldova - CRJM - 2014

Study on optimization of the judicial map in the Republic of Moldova - CRJM - 2014

Recomandari_de_elaborare_a_propunerilor_de_buget_al_instantelor_-ROLISP-2013.pdf

Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf

Consolidarea_reformei_sistemului_judiciar_in_statele_Partemneriatului_Estic-_CoE_-2013.pdf

Ghid_prevenirea_si_solutionarea_conflictelor_de_interese_in_cadrul_sistemului_judiciar_-CSM-_2013.pdf

Raport_activitatea_CSM-_2012.pdf

Raport_Monitorizarea_Pagini_Web_a_Instantelor_de_judecata-_ROLISP-2012.pdf

Raport_Monitorizarea_Pagini_Web_a_Instantelor_de_judecata-_ROLISP-2012_eng.pdf

Raport_Organele_de_autoadministrare_a_sistemului_judecatoresc._Cariera_Judecatorilor_-_CoE-2013.pdf

Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf

Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf

Reformarea_sistemului_judiciar_din_RM-SOROS_Moldova-2013.pdf

Rezultatelel_evaluarii_sistemului_de_inregistrare_audio_SRS_Femida_si_a_dictofoanelor_in_instantele_judecatoresti-ROLISP-2013.pdf

Rezultatelel_evaluarii_sistemului_de_inregistrare_audio_SRS_Femida_si_a_dictofoanelor_in_instantele_judecatoresti-ROLISP-2013_eng.pdf

Studiu_instrumente_de_prevenire_a_coruptiei-_CAPC-2012.pdf

Studiu_nivelul_de_satisfactie_a_justitiabililor_in_instantele_judecatoresti_-_Galina_Bostan-2013.pdf

Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf

Studiul_privind_gradul_de_staisfactiei_a_justitiabililor_instantelor_de_judecata_in_RM_-_Magenta_Consulting-2013.pdf

»»  Pilonul II Justiția penală

Studiu privind oportunitatea distribuirii electronice a sesizărilor despre infracţiuni

Studiu privind condiţiile, regulile şi procedura de formare şi funcţionare a grupurilor interdepartamentale.

Studiu optimizarea structurii procuraturii - CRJM-2014

Studiu de compatibilitate cu prevederile art. 5 din CEDO-MJ-2014

Studiu masuri preventive neprivative de libertate

Revizuirea si uniformizarea modalitatii de colectare si analiza datelor statistice ce tin de justitia penala si asigurarea interoperationalitatii bazelor de date

Practica de finantare a organelor procuraturii

Studiu al legislatiei si al practicii aplicarii masurilor preventive si a altor masuri procesuale de contrangere cu accent pe arestul preventiv arestul la domiciliu si eliberarea 

STUDIU PRIVIND EFICIENA EXECUTRII SANCIUNILOR IN COMUNITATE

Conceptul_de_reformare_a_organelor_procuraturii_-MJ__PG-2013

Raport_protectia_victemelor_infractiunilor_violente-MJ_Romania- 2013

Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-PG-2013

Sistem_automat_statistica_judiciara_adatelor_penale_-_Edward_Lucaci-2013

Studiu_asupra_legislatiei_statelor_comuniatre_privind_pornirea_si_exercitarea_urmaririi_penale-PG-2012

Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012

Studiu_finanatarea_organelor_procuraturii_in_ultimii_ani-PG-2013

Studiu_numirea_si_demiterea_Procurorului_generale_conform_prevederilor_legale_a_tarilor_europene-PG-2012

Studiu_reformarea_sistemului_de_expertiza_judiciara-PG-2012

Studiu_revizuire_modalitatii_de_colectare_si_analiza_a_datelor_ce_tin_de_justitia_penala-PG-2013

Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013

»»  Pilonul III Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești

Studiu privind eficiența mecanismului existent de recunoaștere a hotărîrilor emise de instanțele judecătorești străine

RAPORTUL PRIVIND BAREMUL TAXELOR ȘI METODOLOGIA PENTRU DETERMINAREA TAXELOR DE EXECUTARE

STUDIU PRIVIND CRITERIILE DE ACCEDERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC

STUDIU PRIVIND STANDARDELE ETICE PREVĂZUTE DE CODUL DEONTOLOGIC AL EXECUTORULUI JUDECATORESC

Studiu privind răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești

STUDIU PRIVIND CRITERIILE DE ACCEDERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC

STUDIU PRIVIND SISTEMUL DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

STUDIUL PRIVIND STANDARDELE ETICE PREVĂZUTE DE CODUL DEONTOLOGIC PENTRU PROFESIA DE AVOCAT

Proiectul Studiului privind standardele etice prevăzute de codul deontologic al executorului judecătoresc, efectuat în cadrul realizării acțiunii 3.2.6 (1) din Planul de Acțiuni

STUDIU PRIVIND MECANISMELE DE RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ PENTRU PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC

Studiului privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate și regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocați, notari, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, executori judecătorești și administratori autorizați)

Studiu privind standardele etice prevazute de Codurile deontologice

Studiul III Reglementarea şi aplicarea mecanismelor de recunoaştere şi executare a hotărârilor arbitrale străine în Republica Moldova

Studiul privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesia de mediator

Studiul privind satandardele etice prevăzute de codurile de etică și deontologice ale administratorilor autorizați

Studiul privind criteriile de accedere în profesia de expert judiciar în Republica Moldova

Studiul privind mecanismele de răspundere disciplinară a administratorilor autorizați

Studiul privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor autorizați

Studiu privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională pentru profesia de expert judiciar

Studiul privind criteriile de accedere în profesia de mediator

Studiu privind criteriile de accedere în profesia de avocat în Republica Moldova

Standardele etice prevăzute de codurile de etică şi deontologice ale mediatorilor

Studiu privind elaborarea mecanismului de monitorizare a calității Asistenței Juridice Garantate de Stat

Studiu cu privire la mecanismul de acordare a Asistenței Juridice primare acordate de Asociațiile Obștești
Anexa A model gradual
Anexa 1 Cestionar pentru reprezentanții AO
Anexa 2 Profilul reprezentanți AO
Anexa 3 Chestionar avocați
Anexa 4 Chestionar parajuristi
Anexa 5 Întrebări orientative focus grupuri
Anexa 6 Acord de intenție OT CJPD
Anexa 7 Statut CJPD
Anexa 8 Rezumat Proiect CJPJ
Anexa 9 Acord de colaborare OT Bălți Clinica Bălți
Anexa 10 Statut Clinica Bălți
Anexa 11 Extras Raport CJ Bălți
Anexa 12 Acord Colaborare Clinica Comrat OT Comrat
Anexa 13 Statut CJ Comrat
Anexa 14 Raport CJ Comrat
Anexa 15 Sinteza Interviuri OT ale CNAJGS
Anexa 16 Sinteza Focus grup AO
Anexa 17 info studiu comparativ
Anexa 18 Sinteza focul grup APL
Anexa 19 Sinteza focus grup parajuristi

Studiu cu privire la noi metode de acordare a Asistenței Juridice Garantate de Stat

Anexa 1 Experienta altor state
Anexa 2 Chestionar avocati
Anexa 3 Chestionar parajuristi
Anexa 4 Întrebari ghidare focus grup

Raport Mecanismul Actual de Monitorizare a Calității Asistenței Juridice Garantate de Stat

Anexa 1 Conceptul mecanismului de monitorizare concept
Anexa 2 Hotarire Nr 10 19.05.2009 concept mecanism
Anexa 3 Hotarire Nr 25 28.10.2009 actiunile OT
Anexa 4 ACT monitorizare
Anexa 5 Hotarirea nr. 20 din 21.12.12 crearea grupului de lucru monitorizare

Raport instruirea avocatilor care acorda asistenta juridica garantata de stat

Anexa 1 contextul instruirii 1

 

»»  Pilonul IV Integritatea actorilor sectorului justiției

»»  Pilon V Rolul justiției în dezvoltarea economică

»»  Pilonul VI Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției

Analiza Funcţională a Centrului pentru Drepturile Omului (Instituţia Ombudsmanului)

Studiu Mecanismul Intern de depunere a Plângerilor de către Minori şi bărbaţi în detenţie

Studiul - Oportunititatea Monitorizării Electronice la nivel Național a subiecților probațiunii

STUDIU ”INDIVIDUALIZAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI PENALE PRIVATIVE DE LIBERTATE: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

Studiul privind Evaluarea cadrului normativ si a practicilor privind implicarea copiilor in procesul penal in Republica Moldova, UNICEF - 2014

Assessment of regulatory framework and practice in criminal proceedings involving children in the Republic of Moldova, UNICEF - 2014

Ghidul avocatului care acordă Asistență Juridică Garantată de Stat copiilor aflați în conflict cu Legea

Evaluarea_problemelor_ale_institutiei_ombudsmanului_in_RM-_Marek_Antoni__Nowicki-2010

Institutia_Avocatului_Parlamentar_in_RM_-_SOROS_-2012

Programul_de_dezvoltare_strategica_2013-2017_-_CpDOM

Raport_de_analiza_si_evaluare_institutionala_a_CpDOM-_PNUD-2012

Raport_de_revizuire_functionalitatii_CpDOM-UNDP-2009

Raport_identificarea_si_evaluarea_necesitatii_de_dezvoltare_profesionala_a_avocatilor_-PNUD-2012

Sporirea_eficientei_CpDOM-_PNUD-2007

Studiu_al_legislatiei_in_vederea_aplicarii_masurilor_preventive__arestul_preventiv__arestul_la_domiciu_si_eliberarea_pe_cautiune-_PG-_2012

Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013

Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013

Studiu_perfectionarea_cadrului_normativ_pentru_a_asigura_specilizarea_persoanelor_MJ-2013

»»  Pilonul VII Sector al Justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5431729     Soluție
 
Servicii
Close