Prima / Persoane autorizate / Experţi judiciari
Experţi judiciari

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI ATESTAŢI CARE ACTIVEZĂ ÎN CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC ŞI EXPERTIZE JUDICIARE AL IINSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

»»  LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI AI CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPŢIEI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI MEDICO-LEGALI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI PARTICULARI ATESTAŢI

»»  Abrevieri utilizate

ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova;

AP „Ştefan cel Mare” a MAI;

ATIC - Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii;

BT-C – Biroul tehnico-criminalistic;

CCCECCentrul pentur Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

CPR – Comisariatul de Poliţie Raional;

CPT – Comisariatul  poliţiei în transport;

CNEJ – Centrul Naţional de Expertize Judiciare;

DPT – Direcţia poliţie în transport;

DT-C a DP – Direcţia tehnico-criminalistică a Departamentului Poliţie;

GT-C – Grupul tehnico-criminalistic;

IUCŞEJ al MJ URSS - Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Expertizei Judiciare al Ministerului Justiţiei al URSS, Moscova;

LaCEx – Laboratorul Central de Expertize;

UAM – Universitatea Agrară din Moldova;

ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;

USM – Universitatea de Stat din Moldova;

UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei;

URU - Universitatea Real Umanistică;

ST-C – Secţia tehnico-criminalistică

ŞSA Volgograd – Şcoala Superioară de Anchetă din Volgograd;

 

 

 

»»  LISTA EXPERŢILOR PSIHIATRI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI POLIŢIEI DE FRONTIERĂ AL MAI

»»  Anunţ privind organizarea examenului de calificare al experţilor judiciari şi lista subiectelor pentru examen.

Mininisterul Justiției anunță organizarea examenului de calificare și evaluare a experțilir judiciari, la examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevazute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 la Ministerul Justiţiei şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 102,  pînă pe 28 iulie 2017.

 

Desfășurarea examenului de calificare și evaluare a  experților judiciari  va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând ora 10:00, sala 227, data 02.08.2017.  

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: anexa1, anexa2,anexa3.

Persoană de contact: Ina Chetrean

Telefon: - 0 22 20-14-41 

»»  Hotărârea Comisiei de evaluare şi calificare a experţilor judiciari din 04.08.2017, privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar.

»»  Hotărârea privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4042717     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close