Prima / Persoane autorizate / Experţi judiciari
Experţi judiciari

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI ATESTAŢI CARE ACTIVEZĂ ÎN CENTRUL TEHNICO-CRIMINALISTIC ŞI EXPERTIZE JUDICIARE AL IINSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

»»  LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI AI CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPŢIEI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI MEDICO-LEGALI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI PARTICULARI ATESTAŢI

»»  Abrevieri utilizate

ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova;

AP „Ştefan cel Mare” a MAI;

ATIC - Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii;

BT-C – Biroul tehnico-criminalistic;

CCCECCentrul pentur Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

CPR – Comisariatul de Poliţie Raional;

CPT – Comisariatul  poliţiei în transport;

CNEJ – Centrul Naţional de Expertize Judiciare;

DPT – Direcţia poliţie în transport;

DT-C a DP – Direcţia tehnico-criminalistică a Departamentului Poliţie;

GT-C – Grupul tehnico-criminalistic;

IUCŞEJ al MJ URSS - Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Expertizei Judiciare al Ministerului Justiţiei al URSS, Moscova;

LaCEx – Laboratorul Central de Expertize;

UAM – Universitatea Agrară din Moldova;

ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;

USM – Universitatea de Stat din Moldova;

UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei;

URU - Universitatea Real Umanistică;

ST-C – Secţia tehnico-criminalistică

ŞSA Volgograd – Şcoala Superioară de Anchetă din Volgograd;

 

 

 

»»  LISTA EXPERŢILOR PSIHIATRI

»»  LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI POLIŢIEI DE FRONTIERĂ AL MAI

»»  Anunţ privind organizarea examenului de calificare al experţilor judiciari şi lista subiectelor pentru examen.

Mininisterul Justiției anunță organizarea examenului de calificare și evaluare a experțilir judiciari, la examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevazute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 la Ministerul Justiţiei şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 102,  pînă pe 28 iulie 2017.

 

Desfășurarea examenului de calificare și evaluare a  experților judiciari  va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând ora 10:00, sala 227, data 02.08.2017.  

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: anexa1, anexa2,anexa3.

Persoană de contact: Ina Chetrean

Telefon: - 0 22 20-14-41 

»»  Hotărârea Comisiei de evaluare şi calificare a experţilor judiciari din 04.08.2017, privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar.

»»  Hotărârea privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

»»  Anunţ privind organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari

Anunţ privind organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari 

17.10.2016    

Potrivit pct. 17 alin. 1) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari și potrivit pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016,  Comisia de calificare și evaluare organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune următoarele acte:  

a) cererea de admitere la examen;

b) copia buletinului de identitate;

c) dupa caz, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. d), Legea 68 din 14.04.2016 copia diplomei de studii superioare de licență în spedcialitatea pentru care solicit calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate si de studii postunivetrsitare de rezidențiat/de master, sau respective, copia diplomei de studii superioare de licență ori a unui act echivalent acesteia și certificatul de calificare în specializarea corespunzătoarea;

d) după caz, copia actului ce confirm corespunderea cu condițiile prevăzute la art. 40 alin. (2), Legea supra menționată;

e) copia carnetului de muncă, dacă este cazul;

f) cazierul judiciar;

g) certificatul medical;

h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă;

i) contractual încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;

j) raportul candidatului privind stagiul profesional;

k) referința conducătorului stagiului professional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;

l) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Actele de referinţă  urmează a fi depuse la instituția publică de expertiză judiciară/birou de expertiză judiciară corespunzător pînă la 13 decembrie 2017.

Examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari (proba scrisă) va avea loc la data de 21- 22.12.2017, sala 227,    etajul II, ora 09.00

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari:Anexe

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: - (0 22) 20-14-41

»»  Hotărârea Comisiei privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare.

»»  Hotarârea Comisiei din data de 21.12.2017 privind candidații care au promvat examenul de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Decizia Comisiei de selectare prin concurs a unui reprezentant al mediului academic în componența Comisiei de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari

»»  Decizia Comisiei de selectare prin concurs a unui reprezentant al mediului academic în componența Comisiei de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei din data de 25.01.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din data de 31.01.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar;

»»  Hotărârea Comisiei din data de 01.02.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar;

»»  Hotărârea Comisiei din data de 02.02.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare şi evaluării activităţii şi performanțelor experților judiciari

Potrivit pct. 17 alin. 1) şi 3) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Mininisterul Justiției anunță organizarea examenului de calificare și evaluarea activităţii şi performanţelor experțilir judiciari. 

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevazute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 la Ministerul Justiţiei şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 103, pînă pe data de 28 martie 2018.

Dosarul pentru participare la evaluare cu actele şi sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura ;I criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare), urmează a fi depus la Ministerului Justiţiei adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 103 pînă la data de 20 martie 2018.

  • Desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experțilir judiciari va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 27.03.2018
  • Desfășurarea examenului de calificare va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 04.04.2018.

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: anexa1, anexa2,anexa3.

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: - (0 22) 20-14-47.

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4501950     Soluție
 
Servicii
Close