Prima / Biblioteca Justiție
Biblioteca Justiție

»»  Colecția de cărți a Bibliotecii Justiției

Nr.

Nr. de inventar

Autorul

Titlul

Ediția

Nr.de pagini

Notă

34. DREPTUL - GENERALITĂŢI

1.       

 

Randy J. Kozel

Settled versus Right. A theory of precedent

Cambridge, 2017

180 pag

 

2.      

 

Antonin Scalia

The essential Scalia

On the Constitution, the Courts, and the Rule of  Low

New York, 2020

335 pag

 

3.      

9519

Vasile Popa

Adrian Bejan

Instituții politice și juridice românești

București, 1998

157 pag

 

4.      

8824

Ioan Ceterchi

Ion Craiovan

Introducere în teoria generală a dreptului

București, 1998

157 pag

 

5.      

9402

Valeriu Capcelea

Etică și deontologia juridică

Chișinău, 2001

228 pag

 

6.      

10059

Valeriu Capcelea

Etică juridică

Chișinău, 2004

240 pag

 

7.      

10626

Valeriu Capcelea

Etică juridică

Chișinău, 2004

240 pag

 

8.      

10187

Ion Pirau

Valerii Bujor

Raportul juridic

Chișinău, 2003

60 pag

 

9.      

10374

Elena Turcov

Direcții de dezvoltare și promovare a turismului în Republica Moldova

Chișinău, 2002

34 pag

 

10.                        

9566

Lidia Barac

Elemente de teoria dreptului

București, 2001

274 pag

 

11.                        

9886

Domenico Fisichella

Știința politică

Chișinău, 2000

378 pag

 

12.                        

9592

Ion Sultanescu

Vasile Galiceanu

Legislație specifică poliției de ordine publică

București, 2001

697 pag

 

13.                        

9546

Nicolae Popa

Teoria generală a dreptului

București, 2002

304 pag

 

14.                        

9649

Marian Lungu

Statele lumii

Antologie

 București, 2002

824 pag

 

15.                        

10020

Marian Lungu

Statele lumii

Antologie

 București, 2004

824 pag

 

16.                        

10315

Alexei Barbăneagră

Marcel Colun

Irina Bobeicu

Precedentul judiciar

Volumul I

Chișinău, 2006

592 pag

 

17.                        

10320

Alexei Barbăneagră

Nicolae Osmochescu

Constantin Gurschi

Precedentul judiciar

Volumul II

Chișinău, 2006

480 pag

 

18.                        

10317

Alexei Barbăneagră

Marcel Colun

Irina Bobeicu

Precedentul judiciar

Volumul I

Chișinău, 2006

592 pag

 

19.                        

8743

Российская Академия Наук

Институт Государства и Права

Теория права: Новые идеи

(Выпуск четвертый)

Москва, 1995

66 стр

 

20.                        

9585

Mihai Bădescu

Concepte fundamentale în teoria și filosofia dreptului

București, 2002

235 pag

 

21.                        

9586

Vladimir Hanga

Dreptul și tehnica juridică/ încercare de sinteză

București, 2000

95 pag

 

22.                        

10182

Agenția Națională pentru Dezvoltare Locală și Regională din Republica Moldova

Statul de drept și administrația publică

Chișinău, 2012

191 pag

 

23.                        

10353

Cristin Nicolae Popa

Asociații și fundații. Structuri sportive.

Jurisprudență comentată

București, 1996

167 pag

 

24.                        

8889

Ion Dobrinescu

Introducere în logica juridică

București, 1996

271 pag

 

25.                        

9584

Mihai Bădescu

Concepte fundamentale în teoria și filosofia dreptului. Familii și tipuri de drept

București, 2002

147 pag

 

26.                        

9583

Mihai Bădescu

Concepte fundamentale în teoria și filosofia dreptului. Teoria răspunderii și sancțiuni juridice

București, 2001

131 pag

 

27.                        

8820

Constantin Stroe

Reflecții filosofice asupra dreptului

București, 1998

335 pag

 

28.                        

9583

H.L.A.Hart

Conceptul de drept

Chișinău, 1999

304 pag

 

29.                        

9607

Toma George Maiorescu

Îmblânzirea fiarei din om sau ecosofia

București, 2002

400 pag

 

30.                        

9899

Radu Emilian

Puiu Nistoreanu

Managementul turismului durabil în țările riverane mării negre

București, 2000

179 pag

 

31.                        

9919

Michael Howlett

M.Ramesh

Studiul politicilor publice

Chișinău, 2004

265 pag

 

32.                        

9986

David L.Weimer

Aidan R. Vining

Analiza politicilor publice

București, 2004

598 pag

 

33.                        

10622

Alexei Barbăneagră

Infracțiunile contra păcii și securității omenirii

Chișinău, 2004

555 pag

 

34.                        

10621

Alexei Barbăneagră

Infracțiunile contra păcii și securității omenirii

Chișinău, 2004

555 pag

 

35.                        

9897

Mihail-constantin Eremia

Interpretarea juridică

Bucureşti, 1998

96 pag

 

36.                        

10245

Gheorghe Voicu

Noțiuni și expresii socio-juridice: Ghid în legislația Republicii Moldova

Chișinău, 2000

413 pag

 

37.                        

9383

Radu I. Motica

Dan Negrescu

Lexicon juridic latin român

Bucureşti, 2001

280 pag

 

38.                        

9499

Ion Craiovan

Doctrina juridică

Bucureşti, 1999

528 pag

 

39.                        

9400

Valeriu Capcelea

Etică și deontologia juridică

Chișinău, 2002

228 pag

 

40.                        

9932

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Andrei Grigoriu

Organele de ocrotire a normelor de drept

Chișinău, 2001

279 pag

 

41.                        

9243

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Andrei Grigoriu

Organele de ocrotire a normelor de drept

Chișinău, 2001

279 pag

 

42.                        

9921

 

Studiu asupra impozitelor și subvențiilor în agricultura Moldovei

Chișinău, 1998

84 pag

 

43.                        

10381

 

Россия в глобализирующемся  мире

Москва, 2007

640 стр

 

44.                        

9196

 

Законодательный процесс в России: граждане и власть

Москва, 1996

80 стр

 

45.                        

8619

Г.И.Черненко

Настольная книга юриста

Том 1

Москва, 1996

351 стр

 

46.                        

8620

Г.И.Черненко

Настольная книга юриста

Том 2

Москва, 1996

576 стр

 

47.                        

8621

Г.И.Черненко

Настольная книга юриста

Том 3

Москва, 1996

639 стр

 

48.                        

8672

OSCE

Права человека и судопроизводство

Собрание международных документов

28 стр

 

49.                        

8989

Ю.Г.Волкова

Политология в вопросах и ответах

Москва, 1999

471 стр

 

50.                        

9434

В.С.Нерсесянц

Сократ

Москва, 1996

305 стр

 

51.                        

9803

Н.И.Матузова

А.В.Малько

Российская правовая политика

Москва, 2003

520 стр

 

52.                        

9791

В.С.Нерсесянц

Философия / Права Гегеля

Москва, 1998

352 стр

 

53.                        

10384

Ю.Л.Шульженко

Статьи аспирантов и стажеров  института государства и права Российской Академии Наук

Москва, 2007

222 стр

 

54.                        

9970

М.Н.Марченко

Правовые системы современного мира

Москва, 2001

400 стр

 

55.                        

10524

М.И.Кротова

Ф.Беллова

Международная конференция по вопросам международного гуманитарного права, посвященная 140-й годовщине принятия Санкт-Петербургской декларации 1868 года

Часть 1

Санкт-Петербург,2008

83 стр

 

56.                        

10525

М.И.Кротова

Ф.Беллова

Международная конференция по вопросам международного гуманитарного права, посвященная 140-й годовщине принятия Санкт-Петербургской декларации 1868 года

Часть 2

Санкт-Петербург,2008

135 стр

 

57.                        

9043

М.В.Баглай

В.А.Туманов

Малая энциклопедия конституционного право

Москва, 1998

519 стр

 

58.                        

10071

 

Законодательство Российской Федерации в области психиатрии

Москва, 1997

383 стр

 

59.                        

9089

Ю.А.Тихомирова

Законодательная техника

Москва, 2000

272 стр

 

60.                        

10132

М.А.Лапина

А.Г.Ревин

Информационное право

Москва, 2004

335 стр

 

61.                        

8659

 

Сборник Кодексов Российской Федерации

Москва, 1997

680 стр

 

62.                        

8683

 

Сборник Кодексов Российской Федерации

Москва, 1998

640 стр

 

63.                        

8657

 

Сборник Кодексов Российской Федерации

Москва, 1998

640 стр

 

64.                        

10266

Ю.Л.Шульженко

Из истории Федерации в России (монархический период)

Москва, 2005

175 стр

 

65.                        

8738

И.В.Новицкий

Римское право

Москва, 1997

248 стр

 

66.                        

8737

В.А.Тарханов

Римское частное право

Саратов, 1996

136 стр

 

67.                        

10349

В.И.Аникин

Риторика

Кишинев, 1997

158 стр

 

68.                        

7823

 

Dicționar rus-moldovenesc, vol.2

Chișinău, 1987

702 pag

 

69.                        

7824

 

Dicționar rus-moldovenesc, vol.3

Chișinău, 1987

589 pag

 

70.                        

10022

 

Le petit Robert.

Dictionnaire de la langue française

Paris, 2004

2950 pag

 

71.                        

9421

S. Mihăescu-

Cirsteanu

Dicţionar francez-român

Chişinău, 1995

565 pag

 

72.                        

9828

 

Dicţionar juridic rus-român

Chişinău, 1992

765 pag

 

73.                        

10279

Teodor Cotelnic

Ion Ețcu

Leonid Lungu

Dicționar juridic rus-român

Chişinău, 2001

551 pag

 

74.                        

7822

T.F.Celac

V.P.Soloviov

Dicționar rus-moldovenesc.

Русско-молдавский словарь

Chișinău, 1988

688 pag

 

75.                        

10176

Mona-Lisa Pucheanu

Dicționar juridic englez-român

Bucureşti, 2000

198 pag

 

76.                        

9422

Emilia Placintar

Mircea Bertea

Dictionar englez-roman

Român-englez

București, 2000

709 pag

 

77.                        

9826

Luiza Seche

Mircea Seche

Dicționarul de sinonime al limbii române

București, 1999

974 pag

 

78.                        

9215

Lucian Jitaru

Dicționar de maxime și expresii juridice latine

(latin român rus)

Chișinău, 2001

256 pag

 

79.                        

10013

Felicia Ștef

Dicționar de expresii juridice latine

București, 1998

302 pag

 

80.                        

9905

 

Dicționar ortografic al limbii române pentru elevi

Chișinău, 2000

432 pag

 

81.                        

9678

 

Dicționar ortografic al limbii române

Chişinău, 2001

1056 pag

 

82.                        

 

 

Documente medievale slavo-române din patrimoniul arhivistic al Republicii Moldova. Album

Chișinău, 2021

160 pag

 

83.                        

 

Sergiu Brînză

Obiectul infracțiunilor contra patrimoniului. Monografie.

Chișinău, 2005

675 pag

 

84.                        

10274

Gheorghe Haneș

Dicționar francez-român.

Român-francez

București, 2005

680 pag

 

85.                        

10090

Lazăr Șăineanu

Dicționar universal al limbii române

Chişinău, 1998

1362 pag

 

86.                        

8709

Н.И.Бусленко

Юридический словарь-справочник

Ростов-на-Дону, 1996

544 стр

 

87.                        

9972

 

Юридический энциклопедический словарь

Москва, 2000

450 cтp

 

88.                        

8586

В.М.Пустозерова

Универсальный юридический справочник

Москва, 1995

272 cтp

 

89.                        

 

Teodor Cotelnic

Ion Ețcu

Leonid Lungu

Dicționar juridic rus-român

Chişinău, 2001

549 pag

 

90.                        

 

А.А.Юревич,      А.В.Шевченко,Н.А.Ковалевский

Содружеству Независимых  Государств 15 лет

Mинск: БЕЛТА,

2006

224 cтр

 

91.                        

 

Под общ. ред.

А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского

Психология. Словарь

Москва, 1990

494 стр.

 

92.                        

 

Ожегов С.И.

Словарь русского языка

Москва, 1964

900 стр

 

93.                        

8585

 

Универсальный юридический справочник

Москва, 1995

272 стр

 

340. METODELE DREPTULUI  ŞI  ŞTIINŢELE AUXILIARE

94.                        

8979

Augustin Ungureanu Aurel Ciopraga

Dispoziții penale din legi speciale române/ comentate și audiate cu jurisprudență și doctrină

Volumul IV

București, 1996

813 pag

 

95.                        

8980

Augustin Ungureanu, Aurel Ciopraga

Dispoziții penale din legi speciale române/ comentate și audiate cu jurisprudență și doctrină

Volumul V

București, 1996

431 pag

 

96.                        

8981

Augustin Ungureanu, Aurel Ciopraga

Dispoziții penale din legi speciale române/ comentate și audiate cu jurisprudență și doctrină

Volumul V

București, 1996

861 pag

 

97.                        

8982

Augustin Ungureanu, Aurel Ciopraga

Dispoziții penale din legi speciale române/ comentate și audiate cu jurisprudență și doctrină

Volumul VII

București, 1996

774 pag

 

98.                        

8984

Augustin Ungureanu, Aurel Ciopraga

Dispoziții penale din legi speciale române/ comentate și audiate cu jurisprudență și doctrină

Volumul IX

București, 1996

941 pag

 

99.                        

10035

Ioan Ceterchi,

Ion Craiovan

Introducere în teoria generală a dreptului

București, 1998

186 pag

 

100.                   

8806

Lidia Barac

Răspunderea și sancțiunea juridică

București, 1997

373 pag

 

101.                   

8874

Lidia Barac

Răspunderea și sancțiunea juridică

București, 1997

375 pag

 

102.                   

9531

Maria V.Dvoracek

Gheorghe Lupu

Teoria generală a dreptului

Iași, 1996

391 pag

 

103.                   

9116

Andrei Sida

Introducere în teoria generală a dreptului

Timișoara, 2000

269 pag

 

104.                   

9532

M.Luburici

Teoria generală a dreptului

 

207 pag

 

105.                   

9877

Andrei Smochină

Istoria Universală a statului și dreptului.

Epoca antică și medievală

Chișinău, 2002

224 pag

 

106.                   

9957

Andrei Smochină

Istoria Universală a statului și dreptului.

Epoca antică și medievală

Chișinău, 2002

224 pag

 

107.                   

9878

Andrei Smochină

Istoria Universală a statului și dreptului.

Epoca antică și medievală

Chișinău, 2002

224 pag

 

108.                   

9558

Andrei Smochină

Istoria Universală a statului și dreptului.

Epoca antică și medievală

Chișinău, 2002

224 pag

 

109.                   

9876

Andrei Smochină

Istoria Universală a statului și dreptului.

Epoca antică și medievală

Chișinău, 2002

224 pag

 

110.                   

9879

Andrei Smochină

Istoria Universală a statului și dreptului.

Epoca antică și medievală

Chișinău, 2002

224 pag

 

111.                   

10261

Ж.И.Овсепян

Юридическая ответственность и государственное принуждение (общетеоретическое и конституционно-правовое исследование)

Ростов-на-Дону,

2005

276 стр

 

112.                   

8732

З.М.Черниловский

Всеобщая история государства и права

Москва, 1996

574 стр

 

113.                   

9954

О.Э.Лейста

История политических и правовых учений

Москва, 1997

576 стр

 

114.                   

10330

Г.В.Иванченко

Д.А.Леонтиев

Экспертиза в современном мире от  знания к деятельности

Москва, 2006

454 стр

 

340.15. TIPURI ŞI SISTEME DE DREPT DIN PUNCT DE VEDERE   ISTORIC. LEGI  PRIMITE

115.                   

939

David L.Weimer

Aidan R.Vining

Analiza politicilor publice: concepte și practică

Chișinău, 2004

598 pag

 

116.                   

9676

Patrick Dunleavy

Brendan O'Leary

Teoria statului.

Politică democrației liberale

Chișinău, 2002

342 pag

 

117.                   

10607

Eugeniu Rîbca

Vasile Spinei

Alegerile parlamentare.

Întrebări și răspunsuri

Chișinău, 2005

211  pag

 

118.                   

8629

З.М.Черниловский

В.Н.Садиков

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права

 

Москва, 1996

413 стр

 

119.                   

10332

А.В.Поляков

Общая теория права

Санкт-Петербург,

2001

642 стр

 

120.                   

9166

В.В.Куликов

Земские учреждения и правительственный контроль (вторая половина XIX- начало XX в.)

Москва, 2001

256 стр

 

121.                   

10253

Н.Х.Ахметшин

История уголовного права КНР

Москва, 2005

343 стр

 

340.5 DREPT COMPARAT

122.                   

8794

Leontin Jean Constantinesco

Tratat de drept comparat.  Introducere în dreptul comparat

Volumul I

București, 1997

275 pag

 

123.                   

9588

Leontin Jean Constantinesco

Tratat de drept comparat.  Introducere în dreptul comparat

Volumul I

București, 1997

275 pag

 

124.                   

9589

Leontin Jean Constantinesco

Tratat de drept comparat. Metoda comparativă

Volumul II

București, 1998

470 pag

 

125.                   

9528

Leontin Jean Constantinesco

Tratat de drept comparat. Știința dreptului comparativ

Volumul III

București, 1998

497 pag

 

126.                   

9509

Eugen Chelaru

Circulația juridică a terenurilor

București, 1998

428 pag

 

127.                   

9382

Pierre Legrand

Dreptul comparat

București, 2001

127 pag

 

128.                   

9545

Anastasiu Crișu

Tratamentul infractorului minor în dreptul penal și dreptul procesual penal român.

Aspecte de drept comparat

București, 2001

204 pag

 

129.                   

10254

В.В.Лапаева

Законодательство о науке.

Современное состояние и перспективы развития

Москва, 2004

400 стр

 

341. DREPT   INTERNAŢIONAL

130.                   

9361

Ion M.Anghel

Viorel I.Anghel

Răspunderea în dreptul internațional

București, 1998

373 pag

 

131.                   

9357

Gheorghe Caraiani

Zonele libere și paradisurile fiscale

București, 1998

270 pag

 

132.                   

9371

Raluca Miga-Beșteliu

Organizații internaționale interguvernamentale

București, 2000

297 pag

 

133.                   

9548

Dumitru Adrian Crăciunescu

Răspunderea civilă a statelor în dreptul internațional

București, 2001

312 pag

 

134.                   

9862

Ion P.Filipescu

Drept internațional privat/ Partea generală; condiția juridică a străinului; conflictul de legi; conflictul de jurisdicții

București, 1991

240 pag

 

135.                   

9685

Oleg Balan

Vitalie Rusu

Valeriu Nour

Drept internațional umanitar

Chișinău, 2003

312 pag

 

136.                   

9985

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

137.                   

9733

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

138.                   

9734

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

139.                   

10244

Nicolae Ecobescu

Anda Filip

Rezultatele negocierilor comerciale multilaterale a rundei Uruguay

Chișinău, 2003

432 pag

 

140.                   

8759

Raluca Miga-Beșteliu

Drept internațional.

Introducere în dreptul internațional public

București, 1998

433 pag

 

141.                   

9414

Oleg Balan

Eduard Serbenco

Drept internațional public

Volumul I

Chișinău, 2001

357 pag

 

142.                   

9911

 

Manualul Consiliului Europei

București, 1999

499 pag

 

143.                   

9560

Lilia Gribincea

Contractul comercial de vînzare-cumpărare internațională

Chișinău, 2002

293 pag

 

144.                   

9417

Adrian Năstase

Bogdan Aurescu

Drept internațional public

București, 2000

309 pag

 

145.                   

9366

Adrian Năstase

Bogdan Aurescu

Drept internațional contemporan

București, 2000

448 pag

 

146.                   

9620

Nicoleta Diaconu

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

București, 2001

278 pag

 

147.                   

8854

Octavia Cojocaru

Ruxandara Frăteanu

Florica Bejan

Repertoriul actelornormative privind relațiile internaționale și cooperarea internațională a României (1883-1996)

București, 1997

608 pag

 

148.                   

9617

Ion M.Anghel

Subiectele de drept internațional

București, 2002

456 pag

 

149.                   

9841

Dragoș-Alexandru Sitaru

Drept internațional privat.

Tratat

București, 2002

576 pag

 

150.                   

9359

Aurel Preda-Mătăsaru

Tratat de relații internaționale moderne și contemporane

București, 2001

768 pag

 

151.                   

10012

Petre Rusu

Dicționar de terminologie uzuală diplomatică și de drept internațional

București, 2004

270 pag

 

152.                   

10014

Mircea Costin

Dicționar de drept internațional al afacerilor.

 vol. I

București, 1996

432 pag

 

153.                   

8847

Mircea Costin

Dicționar de drept internațional al afacerilor.

vol. II

București, 1996

342 pag

 

154.                   

10015

Mircea Costin

Dicționar de drept internațional al afacerilor.

vol. II

București, 1996

342 pag

 

155.                   

8848

Mircea Costin

Dicționar de drept internațional al afacerilor.

vol. III

București, 1996

319 pag

 

156.                   

10016

Mircea Costin

Dicționar de drept internațional al afacerilor.

vol. III

București, 1996

319 pag

 

157.                   

10063

И.И.Лукашук

Глобализация, государство, право, XXI век

Москва, 2000

279 стр

 

158.                   

8634

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ

Действующее международное право

Москва, 1997

341 стр

 

159.                   

9167

Б.Н.Топорнин

О.Е.Кутафин

Е.А.Суханов

Государство и право на рубеже веков

Конституционное и административное право

Москва, 2000

126 стр

 

160.                   

9169

Б.Н.Топорнин

О.Е.Кутафин

Е.А.Суханов

Государство и право на рубеже веков.

Международное право

Москва, 2000

132 стр

 

161.                   

8633

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ

Действующее международное право.

Обеспечение международной безопасности:: всемирная безопасность, региональная безопасность,  разоружение.

Вооруженные конфликты и международное право

Москва, 1997

832 стр

 

162.                   

9930

В.Е.Черкасов

Международные инвестиции

Москва, 1999

160 стр

 

163.                   

9124

А.Л.Колодкин

Г.В.Игнатенко

Российский ежегодник международного права

Санкт-Петербург,

2000

199 стр

 

164.                   

9769

Л.М.Энтин

Европейское право

Москва, 2004

720 стр

 

165.                   

7747

Б.В.Кравцова

Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Москва, 1988

640 стр

 

341.1/8 DREPT PUBLIC INTERNAŢIONAL. DREPTUL NAŢIUNILOR

166.                   

9413

Oleg Balan Eduard Serbenco

Drept internațional public.

Volumul I

Chișinău, 2001

357 pag

 

167.                   

9734

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

168.                   

9736

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

169.                   

10615

Igor Ciobanu

Alexei Barbăneagră

Culegere de acte normative privind azilul

(texte și extrase la data de 15 iunie 2004)

Chișinău, 2004

488 pag

 

170.                   

9978

Л.П.Козик

М.В.Мясникович

Л.А.Панферова

Беларусь и Россия

Организационно-правовые основы интеграции 1996-2001

Минск,  2001

335 стр

 

341.2. PERSOANE ŞI OBIECTE ALE DREPTULUI

171.                   

9734

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

172.                   

9500

Octavian Manolache

Drept comunitar

București, 2001

692 pag

 

173.                   

10180

Augustin Fuerea

Drept comunitar european. Partea generală

București, 2003

300 pag

 

174.                   

10284

Corneliu Liviu Popescu

Jurisprudența Curții Europene a dreptului Omului (2004)

București, 2006

204 pag

 

175.                   

10292

Corneliu Bîrsan

Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole

Volumul II. Procedura în fața Curții.

Executarea hotărîrilor

București, 2006

817 pag

 

176.                   

10040

Bianca Selejan Guțan

Protecția europeană a drepturilor omului

București, 2004

298 pag

 

177.                   

9708

Mihai Roșcovan

Veaceslav Bulat

Ghenadie Ivașenco

Ghid de cooperare transfrontalieră

Chișinău, 2003

307 pag

 

178.                   

10181

Octavian Manolache

Drept comunitar

București, 2003

907 pag

 

179.                   

10260

М.С.Айвазян

В.В.Варданян

Открытое государство: пути достижения

Москва, 2005

209 стр

 

180.                   

10416

Т.Е.Абова

Обязательственное право

Москва, 2008

203 стр

 

181.                   

8624

А.Ф.Никитин

Политика и право

Москва, 1995

 

144 стр

 

182.                   

8615

К.А.Бекяшев,

А.Г.Ходаков

Международное публичное право

Том 1

Москва, 1996

557 стр.

 

183.                   

8616

К.А.Бекяшев,

А.Г.Ходаков

Международное публичное право

Том 2

Москва, 1996

530 стр.

 

184.                   

8703

В.А.Карташкин

Права человека в международном и внутригосударственном праве

Москва, 1995

132 стр

 

185.                   

10383

Е.А.Лукашева

Н.В.Колотова

Право и права человека в условиях глобализации

Москва, 2006

220 стр

 

186.                   

9768

 

Европейский суд по правам человека

Избранные постановления 1999-2001 гг. и комментарии

Москва, 2002

621 стр

 

187.                   

9768

 

Европейский суд по правам человека

Том 1

Москва, 2002

856 стр

 

341.24 DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE. ACORDURI   INTERNAŢIONALE.

TRATATE INTERNAŢIONALE

188.                   

9962

Charles Ricq

Manual de cooperare transfrontalieră

București, 2000

303 pag

 

189.                   

104146

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

190.                   

104147

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

191.                   

104148

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

192.                   

104149

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

193.                   

104151

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

194.                   

104152

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

195.                   

104153

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

196.                   

104154

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

197.                   

104155

 

Tratate internaționale

Volum 1 - 33

Chișinău,

1998-2005

 

 

198.                   

10593

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

199.                   

10594

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

200.                   

10595

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

201.                   

10596

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

202.                   

10597

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

203.                   

10598

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

204.                   

10599

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

205.                   

10600

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

206.                   

10601

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

207.                   

10602

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

208.                   

10603

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

209.                   

10604

 

Tratate internaționale

Volum 34 - 43

Chișinău, 2011

 

 

210.                   

10638

 

Tratate internaționale

Volum 44 - 47

Chișinău, 2015

 

 

211.                   

10639

 

Tratate internaționale

Volum 44 - 47

Chișinău, 2015

 

 

212.                   

10640

 

Tratate internaționale

Volum 48 - 51

Chișinău, 2016

 

 

213.                   

10641

 

Tratate internaționale

Volum 48 - 51

Chișinău, 2016

 

 

341.4 DREPT PENAL INTERNAŢIONAL

214.                   

9520

Maria Mona Pivniceru

Răspunderea penală în dreptul internațional

Polirom, 1999

199 pag

 

215.                   

9976

И.И.Лукашук

А.В.Наумов

Международное уголовное право

Москва, 1999

286 стр

 

341.6 ARBITRAJ  INTERNAŢIONAL. JURISDICŢIE INTERNAŢIONALĂ

216.                   

9612

Dumitru Diaconu

Curtea Penală.

Istorie și realitate

București,1999

141 pag

 

217.                   

9985

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

218.                   

9733

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

219.                   

9734

Allan Thatham

Eugen Osmochescu

Dreptul Uniunii Europene

Chișinău, 2003

508 pag

 

220.                   

9276

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

221.                   

9277

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

222.                   

9278

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

223.                   

9279

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

224.                   

9280

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

225.                   

9281

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

226.                   

9282

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

227.                   

9284

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

228.                   

9285

Mark Huleatt-James

Nicholas Gould

Arbitrajul comercial internațional

Chișinău, 2001

132 pag

 

229.                   

9521

Monica Ionaș Sălăgean

Arbitrajul comercial

Bucureși, 2001

251 pag

 

230.                   

9895

Monica Ionaș Sălăgean

Arbitrajul comercial

Bucureși, 2001

251 pag

 

231.                   

10175

Dumitru Diaconu

Curtea Penală Internațională.

Istorie și realitate

București, 1999

142 pag

 

232.                   

10270

Bogdan Aurescu

Sistemul jurisdicțiilor internaționale

București, 2005

379 pag

 

233.                   

8706

Б.Н.Топорнин

И.Л.Петрухин

Третейский суд: законодательство, практика, комментарий

Москва, 1997

685 стр.

 

234.                   

10363

Б.Н.Топорнин

И.Л.Петрухин

Судебная реформа: проблемы и перспективы

Москва, 2001

207 стр.

 

235.                   

9199

Е.Н.Ильина

Справочник практикующего юриста по арбитражным делам

Москва, 2000

496 стр

 

341.7 DREPT DIPLOMATIC

236.                   

8767

R.G.Feltham

Introducere în dreptul și practica diplomației

București, 1999

213 pag

 

237.                   

9119

Ion M.Anghel

Dreptul diplomatic și consular

București, 1996

479 pag

 

238.                   

9614

Ion.M.Anghel

Dreptul diplomatic și consular

București, 2002

1-688 pag

 

239.                   

9615

Ion.M.Anghel

Dreptul diplomatic și consular

București, 2002

689-1113 pag

 

240.                   

10184

Adrian Năstase

Bogdan Aurescu

Ion Gâlea

Drept diplomatic și consular

București, 2002

207  pag

 

241.                   

9297

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

Chișinău, 1997

400 pag

 

242.                   

9298

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

Chișinău, 1997

400 pag

 

243.                   

9112

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

Chișinău, 1997

400 pag

 

244.                   

9292

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

245.                   

9293

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

246.                   

9294

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

247.                   

9403

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

248.                   

9404

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

249.                   

9405

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

250.                   

9993

Nicolae Roșca

Sergiu Baieș

Dreptul afacerilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

163 pag

 

251.                   

10183

Alexandru Buruian

Dreptul diplomatic și consular

Chișinău, 2008

332 pag

 

252.                   

8592

Ю.Г.Демин

Статус дипломатических представительств и их персонала

Москва, 1995

207 стр

 

341.9 DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

253.                   

9351

Carmen Tamara Ungureanu

Drept internațional privat.

Protecția consumatorilor și răspunderea pentru produsele nocive

București, 1999

197 pag

 

254.                   

9363

Dan Andrei Popescu

Marius Harosa

Drept internațional privat/ Tratat elementar

Vol. I

București, 1999

471 pag

 

255.                   

9611

Marian Mihăilă

Carmen Suciu

Dan Stan

Drept instituțional comunitar

București, 2002

336 pag

 

256.                   

9616

Savelly Zilberstein

Procesul civil internațional.  Normele de procedură din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat

București, 2001

192 pag

 

257.                   

9553

Dragoș Alexandru Sitaru

Drept internațional privat. Tratat

Partea generală.

Partea specială - normele conflictuale în materia dreptului civil, familiei, comercial, transporturilor, muncii și dreptului de proprietate intelectuală

București, 2000

578  pag

 

34 (656) DREPTUL  TRANSPORTURILOR

258.                   

8804

Gheorghe Caraiani

Transporturi și expediții rutiere

București, 1998

495 pag

 

259.                   

8809

Octavian Căpățână

Dreptul transporturilor.

Transporturile rutiere interne și internaționale

București, 1997

495pag

 

260.                   

8808

Octavian Căpățînă

Dreptul transporturilor.

Contractul de expediție a mărfurilor

București, 1997

167 pag

 

261.                   

9894

Octavian Căpățână

Gheorghe Stancu

Dreptul transporturilor. Partea specială

București, 2002

631 pag

 

262.                   

1498

Gheorghe Caraiani

Transporturi. Expediții și Asigurări Internațională

București, 2001

298 pag

 

263.                   

8730

 

Legislație privind transporturile/ feroviare; maritime; rutiere; aeriene; fond special drumuri publice

București, 1998

317 pag

 

264.                   

8772

Gheorghe Filip

Dreptul transporturilor

București, 1998

493 pag

 

265.                   

8811

Virgil Stanciu

Gheorghe Caraiani

Transporturile și expedițiile aeriene

București, 1997

435 pag

 

266.                   

9356

Gheorghe Caraiani

Lexicon de termeni în domeniul transporturilor și vămuirii

București, 2000

365 pag

 

267.                   

8807

Gheorghe Caraiani

Stancu Ion

Transporturile feroviare

București, 1998

504 pag

 

268.                   

8749

А.А.Соловьев

И.А.Сиротина

Сделки с автомобилями/ практическое пособие

Москва, 1997

128 стр

 

269.                   

9165

 

Транспортное право

Москва, 2001

384 стр

 

270.                   

10064

В.И.Жулев

Транспортные преступления

Комментарий законодательство

Москва, 2001

192 стр

 

342. DREPT PUBLIC. DREPT CONSTITUŢIONAL. DREPT ADMINISTRATIV

271.                   

 

Daniel Barbu

O arheologie constituțională românească

Studii și documente

București, 2000

220 pag

 

272.                   

10404

 

Curtea Constituțională.

Culegere de hotărîri și decizii 2007

Chișinău, 2008

280 pag

 

273.                   

10408

 

Curtea Constituțională.

Culegere de hotărîri și decizii 2007

Chișinău, 2008

280 pag

 

274.                   

10409

 

Curtea Constituțională.

Culegere de hotărîri și decizii 2007

Chișinău, 2008

280 pag

 

275.                   

10411

 

Curtea Constituțională.

Culegere de hotărîri și decizii 2007

Chișinău, 2008

280 pag

 

276.                   

10416

 

Curtea Constituțională.

Culegere de hotărîri și decizii 2007

Chișinău, 2008

280 pag

 

277.                   

9737

Elena Aramă

Valentina Coteț

Evoluția dreptului public pe teritoriul dintre Prut și Nistru în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Chișinău, 2003

172 pag

 

278.                   

9866

Ion Guceac

Curs elementar de drept constituțional.

Volumul I

București, 2001

280 pag

 

279.                   

9418

Mihai Bădescu

Drept constituțional și instituții politice

București, 2001

283 pag

 

280.                   

8892

Victor Duculescu

Constanța Călinoiu, Georgeta Duculescu

Crestomație de drept constituțional

Volumul I

București, 1998

458 pag

 

281.                   

8893

Victor Duculescu

Constanța Călinoiu, Georgeta Duculescu

Crestomație de drept constituțional

Volumul II

București, 1998

503 pag

 

282.                   

8783

Mircea Duțu

Dreptul comunitar al mediului

București, 1997

288 pag

 

283.                   

8592

Olivian Verenca

Administrația civilă română în transnistria

Chișinău, 1993

134 pag

 

284.                   

9709

Nadejda Demian

English for public administration students

Chișinău, 2003

110 pag

 

285.                   

9710

Nadejda Demian

English for public administration students

Chișinău, 2003

110 pag

 

286.                   

9711

Nadejda Demian

English for public administration students

Chișinău, 2003

110 pag

 

287.                   

9712

Nadejda Demian

English for public administration students

Chișinău, 2003

110 pag

 

288.                   

8669

М.В.Баглай

Конституционное право Российской Федерации

Москва, 1997

741 стр

 

289.                   

10280

Э.П.Григонис

В.П.Григонис

Конституционное право зарубежных стран

Москва, 2006

198 стр

 

290.                   

10388

Р.Л.Шульженко

Конституционно-правовые идеи в монархической России

Москва, 2007

158 стр

 

291.                   

9042

Б.А.Страшун

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Часть общая: конституционное (государственное) право и его основные институты/ Том 1-2

Москва, 1999

784 стр

 

292.                   

9041

Б.А.Страшун

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Том 3/ Особенная часть/ Страны Европы

Москва, 1998

764 стр

 

293.                   

10386

Ю.Л.Шульженко

Очерк Российского конституционализма монархического периода

Москва, 2008

144 стр

 

294.                   

10387

Ю.Л.Шульженко

Конституционный строй России

Москва, 2006

261 стр

 

295.                   

8833

В.Г.Стрекозов

Ю.Д.Казанчев

Конституционное право России

Москва, 1997

288 стр

 

296.                   

9049

Г.Н.Андреева

Конституции стран СНГ и Балтии

Москва, 1999

640 стр

 

342.2. STAT. POPOR. NAŢIUNE. PUTERE DE STAT

297.                   

 

Rodica Ciobanu

Veronica Mocanu

Redimisionarea valorilor democratice în condițiile societății informaționale

Chișinău, 2018

509 pag

 

298.                   

9938

 

Cartea albă/ situația autonomiei locale în Republica Moldova

Chișinău, 2000

175 pag

 

299.                   

9244

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoaga

Andrei Grigoriu

Organele de ocrotire a normelor de drept

Chișinău, 2001

279 pag

 

300.                   

8769

Nicolae Cochinescu

Organizarea puterii judecătorești în România

București, 1997

440 pag

 

301.                   

8815

Nicolae Cochinescu

Organizarea puterii judecătorești în România

București, 1997

440 pag

 

342.3. AUTORITATE SUPREMĂ. SUVERANITATE. FORME DE STAT. FORME DE GUVERNĂMÂNT

302.                   

9863

I.Chester

Funcțiile executivului

Chișinău, 2003

356 pag

 

303.                   

9998

Alexandru Arseni

Jurisdicția constituțională a Republicii Moldova

Chișinău, 2000

290 pag

 

304.                   

104159

Шарифов Мечти Шаматович

Становление и история развития института суверенитета

Баку, 2009

144 стр

 

305.                   

9195

Е.С.Токарева

С.П.Пожарская

М.П.Айзенштейн

Из истории европейского парламентаризма. Италия

Москва, 1997

170 cтр

 

342.4. CONSTITUŢII. ADUNĂRI LEGISLATIVE

306.                   

10002

Alexandru Arseni

Corneliu Gurin

Boris Negru

Constituția Republicii Moldova

Volumul I

Titlul 1. Principii generale

Chișinău, 2000

176 pag

 

307.                   

10005

Alexandru Arseni

Corneliu Gurin

Boris Negru

Constituția Republicii Moldova

Volumul I

Titlul 1. Principii generale

Chișinău, 2000

176 pag

 

308.                   

9515

 

Constituția României

București, 2001

63 pag

 

309.                   

9533

Ion Guceac

Curs elementar de drept constituțional

București, 2001

277 pag

 

310.                   

10003

Alexandru Arseni

Corneliu Gurin

Boris Negru

Constituția Republicii Moldova.

Volumul I

Titlul 1. Principii generale

Chișinău, 2000

176 pag

 

311.                   

10359

Alexandru Arseni

Corneliu Gurin

Boris Negru

Constituția Republicii Moldova.

Volumul I

Titlul 1. Principii generale

Chișinău, 2000

176 pag

 

312.                   

9511

Oscar Luigi Scalfaro

Constituția Republicii Italiene

București, 1998

90 pag

 

313.                   

9512

Mihaela Prisacaru

Eleodor Focșeneanu

Constituția Spaniei

București, 1998

99 pag

 

314.                   

9622

Nicolae Pavel

Constituția Statelor Unite ale Americii

București, 2002

96 pag

 

315.                   

9623

Eleodor Focșeneanu

Legea fundamentală pentru Republica Federală Germania

București, 1998

160 pag

 

316.                   

8902

 

Statutul personalului didactic

Legea nr. 128 din 12 iulie 1997

București, 1997

160 pag

 

317.                   

9093

 

Конституция Российской Федерации

Москва, 2000

56 стр

 

318.                   

9428

М.И.Клеандров

Конституционные основы правосудия в государствах-участниках СНГ

Москва, 2001

139 стр

 

319.                   

9535

Б.Н.Топорнина

Конституция Российской Федерации.

Комментарий

Москва, 1997

716 стр

 

320.                   

9975

А.А.Мишин

Конституционное  право зарубежных стран

 

Москва, 1999

46 стр

 

321.                   

10258

М.М.Бринчук

О.Л.Дубовик

Конституция Российской Федерации и развитие экологического права

Москва, 2005

277 стр

 

322.                   

9090

Ю.А.Юдин

Конституционное правосудие в федеративном государстве (сравнительно-правовое исследование)

Москва, 2000

107 стр

 

323.                   

9092

Т.Я.Хабриева

Теоретические проблемы Российского конституционализма

Москва, 2000

209 стр

 

324.                   

9959

С.А.Коморов

Общая теория государства и права

Москва, 1998

411 стр

 

325.                   

9926

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Очерки конституционного права иностранных государств

Москва, 1999

303 стр

 

326.                   

9931

В.Д.Карпович

Комментарий к Конституции Российской Федерации

Москва, 2002

959 стр

 

327.                   

10333

А.А.Сергеев

Местное самоуправление Российской Федерации: проблемы правового регулирования

Москва, 2006

432 стр

 

328.                   

9049

Г.Н.Андреева

Конституции стран СНГ и Балтии

Москва, 1999

640 стр

 

329.                   

8627

В.В.Малакова

Иностранное конституционное право

Москва, 1996

512 стр

 

330.                   

9958

Ю.А.Веденеев

Конституционное право России

Москва, 1999

288 стр

 

331.                   

8715

Cristian

Ionescu

Principii fundamentale ale democrației constituționale

București, 1997

248 pag

 

332.                   

9912

David P.Currie

Constituția Statelor Unite ale Americii.

Comentarii

Iași, 1992

128 pag

 

342.5. PUTEREA STATULUI. SISTEMUL ŞI FUNCŢIA

ORGANELOR DE GUVERNĂMÂNT

333.                   

9716

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

334.                   

9717

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

335.                   

9718

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

336.                   

9719

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

337.                   

9720

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

338.                   

9721

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

339.                   

9722

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

340.                   

9724

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

341.                   

9725

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

342.                   

9726

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Vasile Colibășanu

Ghidul cetățeanului în contenciosul administrativ

Chișinău, 2003

156 pag

 

343.                   

9871

Andrei Smochină

Organele constituționale ale Republicii Moldova în condițiile regimului totalitar

Chișinău, 2001

191 pag

 

344.                   

9872

Andrei Smochină

Organele constituționale ale Republicii Moldova în condițiile regimului totalitar

Chișinău, 2001

191 pag

 

345.                   

8714

Ion Deleanu

Justiția constituțională

București, 1995

448 pag

 

346.                   

8842

Ion Deleanu

Justiția constituțională

București, 1995

448 pag

 

347.                   

8834

Л.А.Окуньков

Комментарии к федеральному закону об основах государственной службы Российской Федерации и законодательству о государственной службе зарубежных государств

Москва, 1998

368 стр

 

348.                   

10342

Н.Ю.Хаманева

Исполнительная власть в России.

История и современность, проблемы и перспективы развития

Москва, 2004

568 стр

 

342.7. DREPTURI FUNDAMENTALE. DREPTURILE OMULUI.

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE CETĂŢENILOR

349.                   

9910

Constantin Lazăr

Maia Bănărescu

Dicționar al dreptului omului

Chișinău, 2001

151 pag

 

350.                   

 

Jeremy VcBride

Drepturile omului și procedura penală

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Chișinău, 2019

556 pag

 

351.                   

8860

Victor Duculescu

Protecția juridică a drepturilor omului/ mijloace interne și internaționale

București, 1994

359 pag

 

352.                   

9606

Marin Voicu

Protecția Europeană a drepturilor omului/

teorie și jurisprudență

București, 2001

759 pag

 

353.                   

10018

Bianca Selejan-Guțan

Protecția europeană a drepturilor omului

București, 2004

297 pag

 

354.                   

8987

Valeriu Zubco

Rolul autorităților publice în garantarea drepturilor și libertăților constituționale

Chișinău, 2002

160 pag

 

355.                   

10010

Eric Heinze

Orientarea sexuală: un drept al omului,

un eseu despre legislația internațională a drepturilor omului

Chișinău, 2002

402 pag

 

356.                   

9355

Corneliu Liviu Popescu

Protecția internațională a drepturilor omului

surse, instituții, proceduri

București, 2000

346 pag

 

357.                   

10458

Jean-Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Chișinău, 2008

723 pag

 

358.                   

10456

Jean-Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Chișinău, 2008

723 pag

 

359.                   

10457

Jean-Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Chișinău, 2008

723 pag

 

360.                   

10453

Jean-Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Chișinău, 2008

723 pag

 

361.                   

10461

Jean Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

 Chișinău, 2008

723 pag

 

362.                   

10454

Jean Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

 Chișinău, 2008

723 pag

 

363.                   

10460

Jean Loup Charrier

Andrei Chiriac

Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului

 Chișinău, 2008

723 pag

 

364.                   

9368

Marin Voicu

Protecția Europeană a Drepturilor Omului.

Teorie și jurisprudență

București, 2001

759 pag

 

365.                   

10406

Valeriu Zubco

Protecția drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere

Chișinău, 2006

376 pag

 

366.                   

10344

А.М.Нечаева

Защита прав ребенка в современной России

Москва, 2004

192 стр

 

342.73. LIBERTATEA PRESEI

367.                   

 

 

Jurnaliștii contra corupției

Chișinău, 2008

253 pag

 

368.                   

10265

И.Л.Бачило

Теоретические проблемы информационного права

Москва, 2006

291 стр

 

369.                   

9534

И.Л.Бачило

В.Н.Лопатин

М.А.Федотов

Информационное право

Санкт-Петербур,

2001

789 стр

 

342.8 LEGEA ELECTORALĂ. VOTARE. SISTEME ELECTORALE

370.                   

 

 

Documente și cifre cu privire la alegerile locale generale.

Electorala 2015 14 iunie 2015

Chișinău, 2015

836 pag

 

342.9.    DREPT ADMINISTRATIV

371.                   

8812

Valentin I. Prisacaru

Tratat de drept administrativ.

Partea generală

București, 1996

601 pag

 

372.                   

9559

Pavel Abraham

Administrarea justiției în comunitate.

Standarde și reglementări internaționale

București, 2001

336 pag

 

373.                   

8878

Valentin I. Prisacaru

Tratat de drept administrativ român.

Partea generală

București, 1993

218 pag

 

374.                   

10025

Corneliu Liviu Popescu

Autonomia locală și integrarea europeană

București, 1999

348 pag

 

375.                   

9909

Chester I.

Barnard

Funcțiile executivului

Chișinău, 2003

355 pag

 

376.                   

9079

Sergiu Furdui

Procedura în cazurile cu privire la contravențiile administrative

Chișinău, 2000

200 pag

 

377.                   

10166

Emanuel Albu

Administrația ministerială în România

București, 2004

364 pag

 

378.                   

9554

Ioan Alexandru

Studii de drept administrativ comparat

București, 2000

207 pag

 

379.                   

10226

Valentin I. Prisacaru

Tratat de drept administrativ român.

Partea generală

București, 1993

542 pag

 

380.                   

9525

Valentin I.Prisacaru

Contenciosul administrativ român

București, 1998

231 pag

 

381.                   

10167

Theodor Mrejeru

Bogdan Mrejeru

Autonomia locală administrativă și ecologia.

Doctrină. Jurisprudență

București, 1998

162 pag

 

382.                   

9354

Valentin I.Prisacaru

Actele și faptele de drept administrativ

București, 2001

404 pag

 

383.                   

10248

Valeriu Zubco

Anastasia Pascari

Gheorghe Crețu

Contenciosul administrativ

Chișinău, 2004

231 pag

 

384.                   

10173

Valentin I.Prisacaru

Contenciosul administrativ român

București, 1998

568 pag

 

385.                   

10250

Sergiu Furdui

Dreptul contravențional

București, 2005

248 pag

 

386.                   

10625

Jeans Meyer Ladewig

Anastasia Pascaru

Eugenia Fistican

Comentariul Legii contenciosului administrativ Republica Moldova

Chișinău, 2002

174 pag

 

387.                   

9851

Ion Creangă

Curs de drept administrativ

Chișinău, 2003

336 pag

 

388.                   

9517

Corneliu Liviu Popescu

Autonomia locală și integrarea europeană

București, 1999

345 pag

 

389.                   

9621

Dacian Cosmin Dragoș

Recursul administrativ și contenciosul administrativ/ doctrină, jurisprudență și drept comparat

București, 2001

162 pag

 

390.                   

9896

Stelian Ivan

Mihai Bădescu

Administrație publică

București, 2002

349 pag

 

391.                   

9925

Corneliu Manda

Drept administrativ

București, 2000

320 pag

 

392.                   

9435

Ion Rusu

Drept administrativ

București, 2001

414 pag

 

393.                   

9860

Ion Creangă

Curs de drept administrativ

Chișinău, 2003

333 pag

 

394.                   

9942

Ion Creangă

Oleg Utica

Organizarea administrativă a teritoriului

Chișinău, 2001

160 pag

 

395.                   

9931

Victor Popa

Igor Munteanu

Victor Mocanu

De la centralism spre descentralizare

Chișinău, 1998

219 pag

 

396.                   

9995

Herbert A.Simion

Victor W.Smithburg

Administrația publică

București, 2003

755 pag

 

397.                   

9865

Herbert A.Simion

Victor A.Thompson

Donald W.Smithburg

Administrația publică

București, 2003

755 pag

 

398.                   

9227

Ion Creangă

Oleg Utica

Organizarea administrativă a teritoriului

Chișinău, 2001

160 pag

 

399.                   

9526

Antonie Iorgovan

Tratat de drept administrativ. Introducere în Dreptul administrativ. Organizarea administrației publice.

Funcția publică

Volumul I

București, 2001

624 pag

 

400.                   

9527

Antonie Iorgovan

Tratat de drept administrativ.Introducere în Dreptul administrativ. Organizarea administrației publice.

Funcția publică

Volumul I

București, 2001

624 pag

 

401.                   

9951

Proiect al Asociației Primarilor și Colectivităților Locale din Republica Moldova

Statutul juridic al funcționarului public și alesului local

Chișinău, 2003

98 pag

 

402.                   

9952

Proiect al Asociației Primarilor și Colectivităților Locale din Republica Moldova

Statutul juridic al funcționarului public și alesului local

Chișinău, 2003

98 pag

 

403.                   

10081

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

404.                   

10082

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

405.                   

10083

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

406.                   

10084

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

407.                   

10085

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

408.                   

10086

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

409.                   

10087

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

410.                   

10634

Valeriu Zubco

Dumitru Visterniceanu

Anastasia Pascari

Ion Creangă

Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ

Chișinău, 2005

233 pag

 

411.                   

9228

Ion Creangă

Oleg Uțică

Organizarea administrativă a teritoriului

Chișinău, 2001

160 pag

 

412.                   

9171

 

Statutul de drept și administrația publică

Chișinău, 1999

192 pag

 

413.                   

10165

Anton Trăilescu

Actele administrației publice locale

București, 2002

269 pag

 

414.                   

9077

Sergiu Furdui

Procedura în cazurile cu privire la contravențiile administrative

Chișinău, 2000

200  pag

 

415.                   

9076

Sergiu Furdui

Procedura în cazurile cu privire la contravențiile administrative

Chișinău, 2000

200  pag

 

416.                   

9080

Sergiu Furdui

Procedura în cazurile cu privire la contravențiile administrative

Chișinău, 2000

200  pag

 

417.                   

 

Г.И.Костаки

В.Т.Кушмир

Административное право

Книга 1 - Общая часть

Кишинев, 2002

472 стр

 

418.                   

8680

А.В.Пикулькин

Система государственного управления

Москва, 1997

351 стр

 

419.                   

9427

М.М.Славин

И.Л.Бачило

Административная ответственность

Москва, 2001

150 стр

 

420.                   

9859

Е.М.Ковешников

Муниципальное право

Москва, 2001

275 стр

 

421.                   

10252

Н.Ю.Хаманева

Административно-правовой статус гражданина

Москва, 2004

262 стр

 

422.                   

10334

Н.Ю.Хаманева

Законодательство об административных правонарушениях: проблемы теории и практики

Москва, 2006

122 стр

 

423.                   

10076

С.Н.Дмитриев

Проблемы организации дорожно-патрульной службы

Москва, 2002

304 стр

 

343. DREPT PENAL. INFRACŢIUNI PENALE

424.                   

9953

Ion Pitulescu

Emil Dersidan

Dicționar explicativ și practic de drept penal și procesual penal

București, 1999

624 pag

 

425.                   

 

Stanislav Copețchi

Igor Hadîrca

Calificarea infracțiunilor

Chișinău, 20015

352 pag

 

426.                   

 

Lilia Gîrla

Malpraxis medical: implicații de drept penal

Chișinău, 2015

227 pag

 

427.                   

 

Игорь Запорожан

Анатолие Моруз

Правонарушение несовершеннолетних

Кишинэу, 2007

256 стр

 

428.                   

9344

Alexandru Boroi

Drept penal

Partea generală

București, 2001

354 pag

 

429.                   

9610

Gheorghe Nistoreanu

Alexandru Boroi

Drept penal.

Partea specială

București, 2002

592 pag

 

430.                   

9087

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

240 pag

 

431.                   

9347

Petre Duncan

Participația improprie în dreptul penal român

București, 2001

159 pag

 

432.                   

9608

Florean Ivan

Aplicarea legii penale în timp

București, 2000

216 pag

 

433.                   

9374

Traian Dima

Traficul și consumul ilicit de stupefiante

București, 2001

239 pag

 

434.                   

9081

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

240 pag

 

435.                   

8891

Ion Mircea

Vinovăția în dreptul penal român

București, 1998

191 pag

 

436.                   

9550

Florin Streteanu

Concursul de infracțiuni

București, 1999

391 pag

 

437.                   

9555

Matei Basarab

Drept penal. Partea generală

Vol I

București, 2002

503 pag

 

438.                   

9556

Matei Basarab

Drept penal. Partea generală

Vol II

București, 2002

463 pag

 

439.                   

10632

C.Bulai

A.Filipas

C.Mitrache

Drept penal român.

Curs selectiv pentru licență

București, 1997

460 pag

 

440.                   

9082

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

239 pag

 

441.                   

10476

Igor Dolea Dumitru Roman

Iurie Sedlețchi

Tatiana Vizdoaga

Vasile Rotaru

Adrian Cerbu

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

442.                   

10193

Igor Dolea Dumitru Roman

Iurie Sedlețchi

Tatiana Vizdoaga

Vasile Rotaru

Adrian Cerbu

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

443.                   

10479

 

Igor Dolea Dumitru Roman

Iurie Sedlețchi

Tatiana Vizdoaga

Vasile Rotaru

Adrian Cerbu

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

444.                   

10194

Igor Dolea Dumitru Roman

Iurie Sedlețchi

Tatiana Vizdoaga

Vasile Rotaru

Adrian Cerbu

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

445.                   

10197

Igor Dolea Dumitru Roman

Iurie Sedlețchi

Tatiana Vizdoaga

Vasile Rotaru

Adrian Cerbu

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

446.                   

10116

Sergiu Brînză

Xenofon Ulianovschi

Vitalie Stat

Vladimir Grosu

Ion Țurcan

Drept penal / partea specială

Volumul II

Chișinău, 2003

804 pag

 

447.                   

10114

Sergiu Brînză

Xenofon Ulianovschi

Vitalie Stat

Vladimir Grosu

Ion Țurcan

Drept penal / partea specială

Volumul II

Chișinău, 2003

624 pag

 

448.                   

10119

Sergiu Brînză

Xenofon Ulianovschi

Vitalie Stat

Vladimir Grosu

Ion Țurcan

Drept penal / partea specială

Volumul II

Chișinău, 2003

624 pag

 

449.                   

10120

Sergiu Brînză

Xenofon Ulianovschi

Vitalie Stat

Vladimir Grosu

Ion Țurcan

Drept penal / partea specială

Volumul II

Chișinău, 2003

624 pag

 

450.                   

10107

Stela Botnaru Alina Șavga

Vladimir Grosu

Mariana Grama

Drept penal/ partea generală

Volumul I

Chișinău, 2003

624 pag

 

451.                   

10103

Stela Botnaru Alina Șavga

Vladimir Grosu

Mariana Grama

Drept penal/ partea generală

Volumul I

Chișinău, 2003

624 pag

 

452.                   

10620

Alexei Barbăneagră

Viorel Berliba

Constantin Gurschi

Vladimir Holban

Tudor Popovici

Xenofon Ulianovschi

Codul penal comentat și adnotat

Chișinău, 2005

655 pag

 

453.                   

10481

Alexei Barbăneagră

Viorel Berliba

Constantin Gurschi

Vladimir Holban

Tudor Popovici

Xenofon Ulianovschi

Codul penal comentat și adnotat

Chișinău, 2005

655 pag

 

454.                   

10110

Alexei Barbăneagră

Viorel Berliba

Constantin Gurschi

Vladimir Holban

Tudor Popovici

Xenofon Ulianovschi

Codul penal comentat și adnotat

Chișinău, 2005

655 pag

 

455.                   

10482

Alexei Barbăneagră

Viorel Berliba

Constantin Gurschi

Vladimir Holban

Tudor Popovici

Xenofon Ulianovschi

Codul penal comentat și adnotat

Chișinău, 2005

655 pag

 

456.                   

10115

Sergiu Brînză

Xenofon Ulianovschi

Vitalie Stati

Drept penal

Partea specială

Volumul II

Chișinău, 2005

804 pag

 

457.                   

10117

Sergiu Brînză

Xenofon Ulianovschi

Vitalie Stati

Drept penal

Partea specială

Volumul II

Chișinău, 2005

804 pag

 

458.                   

10109

Stela Botnaru

Alina Șavca

Vladimir Grosu

Mariana Grama

Drept penal

Partea generală

Volumul I

Chișinău, 2005

804 pag

 

459.                   

10106

Stela Botnaru

Alina Șavca

Vladimir Grosu

Mariana Grama

Drept penal

Partea generală

Volumul I

Chișinău, 2005

804 pag

 

460.                   

10102

Stela Botnaru

Alina Șavga

Vladimir Grosu

Mariana Grama

Drept penal

Partea generală

Volumul I

Chișinău, 2005

804 pag

 

461.                   

9664

Constantin Gurschi

Vasile Gurin Valeriu Cușnir Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție

(Aspecte teoretice și practice)

Chișinău,

260 pag

 

462.                   

9883

Constantin Gurschi

Vasile Gurin Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție

(Aspecte teoretice și practice)

Chișinău,

260 pag

 

463.                   

9981

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție

(Aspecte teoretice și practice)

Chișinău,

260 pag

 

464.                   

8778

Matei Basarab

Drept penal. Partea generală

Volumul II

București, 1997

416 pag

 

465.                   

9084

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

240 pag

 

466.                   

9083

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

240 pag

 

467.                   

9086

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

240 pag

 

468.                   

9507

Lidia Barac

Constantele și variabilele dreptului penal

Partea generală

Partea specială

Jurisprudență penal

București, 2001

 

776 pag

 

469.                   

9163

Т.А.Лесниевски-Костарева

Уголовное право

Словарь справочник

Москва, 1999

432 стр

 

470.                   

9690

 

Codul penal al Republicii Moldova cu modificările de până la 8 august 2003

Chișinău, 2003

835 pag

 

471.                   

9856

 

Codul penal al Republicii Moldova

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129 din 13 septembrie 2002, nr. 134 din 27 septembrie 2002

Chișinău, 2002

528  pag

 

472.                   

9518

Viorel Pașca

Constituția și Codul penal

București, 2002

398 pag

 

473.                   

10612

Victor Moraru

Confiscarea specială  în dreptul penal

Chișinău, 2001

135 pag

 

474.                   

9085

Xenofon Ulianovschi

Participația penală

Chișinău, 2000

239 pag

 

475.                   

10070

С.В.Бородин

В.М.Лебедев

Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами

Москва, 2001

1280 стр

 

476.                   

8734

 

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Официальные тексты

Москва, 1997

624 стр

 

477.                   

9974

 

Уголовное законодательство зарубежных стран: Англия, США, Франция, Германия, Япония

Москва, 2001

352 стр

 

478.                   

10074

В.Н.Кудрявцева

А.В.Наумова

Курс российского уголовного права.

Общая часть

Москва, 2001

767 стр

 

479.                   

10075

В.Н.Кудрявцева

А.В.Наумова

Курс российского уголовного права.

Общая часть

Москва, 2002

1040 стр

 

480.                   

9011

В.М.Лебедев

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Научно-практический комментарий

Москва, 1998

767 стр

 

481.                   

9957

С.И.Никулина

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой

Москва, 2001

1184 стр

 

482.                   

9690

С.И.Никулина

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой

Москва, 2001

835 стр

 

483.                   

 

С.И.Никулина

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой

Москва, 2001

1040 стр

 

484.                   

10060

А.Я.Качанов

И.Н.Кожевникова

Вопросы расследования преступлений

Москва, 2001

862 стр

 

485.                   

10068

А.С.Михлин

В.И.Селиверстов

Комментарий к Федеральному закону о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Москва, 1999

192 стр

 

486.                   

8684

 

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Москва, 1997

624  стр

 

487.                   

8742

Е.Н.Россинская

Судебная экспертиза в уголовном

гражданском арбитражном процессе

Москва, 1997

224  стр

 

343.1. ACŢIUNE PENALĂ. INVESTIGAȚIE PENALĂ. PROCEDURĂ PENALĂ

488.                   

 

Igor Dolea

Codul de procedura penală al Republicii Moldova

(Comentariu aplicativ)

Chișinău, 2016

1172 pag

 

489.                   

9125

Tudor Popovici

Unele aspecte ale eticii juridice și responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova/ cercetare comparativă de drept procesual penal

Chișinău, 2000

163 pag

 

490.                   

10505

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Cristian Mălai

Comentarii la codul de etică al judecătorului.

Ediția II

Chișinău, 2009

344 pag

 

491.                   

10251

Igor Serbinov

Eugeniu Catana

Emilian Chirtoacă

Anatolie Munteanu

Sergiu Bularu

Ghidul acuzatorului de stat

Chișinău, 2005

135 pag

 

492.                   

10628

Igor Serbinov

Eugeniu Catana

Emilian Chirtoacă

Anatolie Munteanu

Sergiu Bularu

Ghidul acuzatorului de stat

Chișinău, 2005

135 pag

 

493.                   

9596

Vasile Păvăleanu

Drept procesual penal.

Partea generală

București, 2002

635 pag

 

494.                   

9564

Alexandru Țuculeanu

Constantin Sima

Dorin Ciuncan

Arestarea preventivă

București, 2002

319 pag

 

495.                   

8773

Ion Gh.Gorganeanu

Acțiunea penală

București, 1998

208  pag

 

496.                   

10000

 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Chișinău, 2003

403 pag

 

497.                   

8687

А.П.Рыжаков

Следственные действия и иные способы собирания доказательств

Москва, 1997

336 стр

 

498.                   

9597

Vasile Păvăleanu

Drept procesual penal

Partea generală

București, 2001

520 pag

 

499.                   

8678

И.Н.Ивакина

Профессиональная речь юриста

Москва, 1997

348 стр

 

500.                   

8721

Ю.И.Скуратова

Акты прокурорского надзора

Москва, 1997

280 стр

 

501.                   

8740

А.П.Рыжаков

Следственные Действия и иные способы собирания доказательств 

Москва, 1997

335 стр

 

502.                   

9961

И.Л.Петрухин

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации

Москва, 2002

816  стр

 

503.                   

9788

И.Л.Петрухин

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации

Москва, 2003

1016 стр

 

504.                   

 

И.Л.Петрухин

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)

Москва, 2007

720 стр

 

505.                   

9957

С.И.Никулина

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой

Москва, 2001

1184 стр

 

506.                   

9690

С.И.Никулина

Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой

Москва, 2001

835 стр

 

507.                   

9097

В.И.Селивнстор

И.В.Шмаров

Л.В.Яковлева

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации концепция и основные положения сопоставительный текст постатейный комментарий к новеллам

Москва, 1997

400  стр

 

508.                   

10367

И.Ф.Демидов

Новый уголовно-процессуальный кодекс России в действии

Москва, 2004

192  стр

 

343.2. DREPT PENAL ÎN GENERAL.

509.                   

 

Gabriela Groza

Psihologie aplicată în procesul penal

București, 2019

264 pag

 

510.                   

 

Adrian M.Truichici

Luiza Neagu

Drept penal.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

București, 2017

352  pag

 

511.                   

8768

Vasile Papadopol

Corneliu Turianu

Apelul penal

București,1994

293 pag

 

512.                   

10366

Alexandru Mariț

Drept penal. Partea Generală. Legea penală. Teoria infracțiunii. Participația penală

Volumul I

Chișinău, 2002

355 pag

 

513.                   

10225

George P.Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

București, 2001

343 pag

 

514.                   

8525

Maria Zolyneak

Drept penal.

Partea generală III

București, 1993

1095 pag

 

515.                   

8524

Maria Zolyneak

Drept penal.

Partea generală III

București, 1993

653 pag

 

516.                   

10377

Dan Lupașcu

Punerea în executare a pedepselor principale

București, 2003

172 pag

 

517.                   

10399

Valeriu Devderea

Procedura de executare silită

Chișinău

256 pag

 

518.                   

8838

Gheorghiță Mateuț

Recidiva în teoria și practica dreptului penal

București, 1997

277 pag

 

519.                   

9601

Gheorghiță Mateuț

Recidiva în teoria și practica dreptului penal

București, 1997

277 pag

 

520.                   

9495

Iancu Mandru

Amnistia și grațierea

București, 1998

532 pag

 

521.                   

9222

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

522.                   

9982

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

523.                   

9983

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

524.                   

9218

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

525.                   

9223

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

526.                   

9220

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

527.                   

10373

 

Ghidul condamnatului

Chișinău, 2001

159 pag

 

528.                   

9273

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

529.                   

9271

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

530.                   

9272

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

531.                   

9274

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

532.                   

9275

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

533.                   

10398

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

534.                   

10402

Gheorghe P.  Fletcher

Igor Dolea

Dragoș Blanaru

Concepte de bază ale justiției penale

Chișinău, 2001

412  pag

 

535.                   

10471

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Iurie Sedlețchi

Sergiu Ursu

Codul de procedură penală.

Comentariu

Chișinău, 2005

767 pag

 

536.                   

10470

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Iurie Sedlețchi

Sergiu Ursu

Codul de procedură penală.

Comentariu

Chișinău, 2005

767 pag

 

537.                   

10465

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Iurie Sedlețchi

Sergiu Ursu

Codul de procedură penală.

Comentariu

Chișinău, 2005

767 pag

 

538.                   

10462

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Iurie Sedlețchi

Sergiu Ursu

Codul de procedură penală.

Comentariu

Chișinău, 2005

767 pag

 

539.                   

10192

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

540.                   

10475

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Segiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

541.                   

10474

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

542.                   

10189

Igor Dolea

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Sergiu Ursu

Drept procesual penal

Chișinău, 2005

960 pag

 

543.                   

10049

Л.И.Годовко

Н.Е.Крылова

Уголовный кодекс Франции

Принят в силу  с 1 марта 1994 г.

Санкт-Петербург, 2002

650 стр

 

544.                   

10045

Н.И.Мацнева

В.Павилонис

Уголовный кодекс Литовской Республики

Утвержден законом № VIII-1968 г.

Санкт-Петербург, 2002

470 стр

 

545.                   

10043

Е.Н.Трикоз

И.Д.Козочкина

Уголовный кодекс Австралии 1995 г.

Санкт-Петербург, 2002

388 стр

 

546.                   

10050

Ю.Н.Водкова

А.В.Серебрентковой

Уголовный кодекс Швейцарии

Санкт-Петербург, 2002

366 стр

 

547.                   

10044

А.И.Лукашова

Э.А.Саркисова

А.И.Лукашова

Уголовный кодекс Латвийской Республики.

Принят 8 июля 1998 г.

Санкт-Петербург, 2001

313 стр

 

548.                   

10048

Д.А.Шестакова

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии

Санкт-Петербург, 2003

524 стр

 

549.                   

10046

А.И.Лукашова

Н.Ф.Кузнецова

Д.А.Барилович

Уголовный кодекс Республики Польша

С изменениями и дополнениями на 1 августа 2001 г.

Санкт-Петербург, 2001

234 стр

 

550.                   

10047

А.И.Лукашова

Д.В.Милушева

Уголовный кодекс Республики Болгария

Санкт-Петербург, 2001

298 стр

 

551.                   

9792

 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

Москва, 1998

95 стр

 

552.                   

9799

Б.А.Спасенников

Принудительные меры медицинского характера. История, теория, практика

Санкт-Петербург, 2003

412 стр

 

553.                   

9761

Л.Л.Кругликов

Дифференциация ответственности в уголовном праве

Санкт-Петербург, 2003

300 стр

 

554.                   

10066

С.ПГ.Кехлерова

С.П.Щерба

Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование

Москва,2001

494 стр

 

343.23. INFRACŢIUNI PASIBILE DE PEDEAPSĂ

555.                   

 

 

Infracțiunea

Răspunderea penală - pedeapsa

Drept și criminologie

Chișinău, 2021

718 pag

 

556.                   

9514

Alexandru Boroi

Infracțiuni contra vieții

București, 1999

249 pag

 

557.                   

9501

Constantin Butiuc

Infracțiunea complexă

București, 1999

195 pag

 

558.                   

8836

Alexandru Țiclea

Reglementarea contravențiilor

București, 1998

935 pag

 

343.268. ÎNCREDINŢAREA OBLIGATORIE UNEI INSTITUŢII DE  BOLI MINTALE

 

 

 

 

 

 

 

343.293. AMNISTIE

 

 

 

 

 

 

 

343.3. INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA STATULUI

559.                   

 

Vitalie Stati

Infracțiuni economice

 

 

 

Chișinău, 2019

600 pag

 

560.                   

10407

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspectele teoretice și practice

Chișinău, 2003

258 pag

 

561.                   

9665

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspectele teoretice și practice

Chișinău, 2003

258 pag

 

562.                   

9666

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspectele teoretice și practice

Chișinău, 2003

258 pag

 

563.                   

9884

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspectele teoretice și practice

Chișinău, 2003

258 pag

 

564.                   

9882

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspectele teoretice și practice

Chișinău, 2003

258 pag

 

565.                   

9880

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspectele teoretice și practice

Chișinău, 2003

258 pag

 

566.                   

9664

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspecte teoretice și practice

Chișinău, 2003

260 pag

 

567.                   

9883

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspecte teoretice și practice

Chișinău, 2003

260 pag

 

568.                   

9981

Constantin Gurschi

Vasile Gurin

Valeriu Cușnir

Mihai Avram

Jurisprudența privind infracțiunile de corupție/ aspecte teoretice și practice

Chișinău, 2003

260 pag

 

569.                   

9372

Corneliu Turianu

Infracțiunile rutiere

București, 2000

237 pag

 

570.                   

9387

Theodor Mrejeru

Andrei Petre Florescu

Dan Safta

Marieta Safta

Infracțiunile de corupție.

Aspecte teoretice și practice

București, 2000

304 pag

 

571.                   

10630

Larisa Miculet

Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracțiunile economice și corupție  în SUA și Republica Moldova: studiu comparat

Chișinău, 2005

292 pag

 

572.                   

8597

В.Д.Лаптеакру

Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы

Кишинев, 1996

80 стр

 

573.                   

8593

Е.А.Абрамова

Грязные деньги и закон

Москва, 1995

296 стр

 

343.37. DREPT VAMAL

574.                   

8731

Florin Sandu

Contrabanda - componentă a crimei organizate/Studiu teoretic, exegetic, critic și de jurisprudență

București, 1997

317 pag

 

575.                   

8869

Dorin Clocotici

Gheorghe Gheorghiu

Evaziune fiscală

Probleme juridice ale răspunderii contravenționale și penale

București, 1996

103 pag

 

576.                   

9353

 

Codul vamal și regulamentul vamal

București, 1997

319 pag

 

577.                   

9357

Gheorghe Caraiani

Zonele libere și paradisurile fiscale

București, 1998

270 pag

 

578.                   

9580

Ioan Condor

Silvia Cristea Condor

Drept vamal și fiscal

București, 2002

307 pag

 

579.                   

8839

Gheorghe Caraiani

Reglementări interne și internaționale privind vămuirea mărfurilor

București, 1997

552 pag

 

580.                   

9835

Ioan Condor

Silvia Cristea Condor

Drept vamal și fiscal

București, 2002

307 pag

 

581.                   

9376

Caraiani Gheorghe

Regimurile suspensive în legislația vamală comunitară și în cea românească

București, 2000

340 pag

 

582.                   

9902

Dan Drosu Șaguna

Simona Iliescu

Dan Coman Șova

Procedura fiscală în România

București, 1996

526 pag

 

583.                   

8598

Б.Н.Габричидзе

Таможенное право

Москва, 1995

466 стр

 

584.                   

9858

И.В.Тимошенко

Таможенное право России

Ростов-на-Дону,

2001

511 стр

 

585.                   

10077

А.Н.Козырина

Таможенный кодекс Российской Федерации

Москва, 2001

1232 стр

 

586.                   

9787

В.В.Пиляев

Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации

Москва, 2003

704  стр

 

587.                   

10392

А.Н.Гуев

Постатейный комментарий к таможенному кодексу Российской Федерации

Москва, 2007

975 стр

 

588.                   

9973

Б.Н.Габричидзе

Российское таможенное право

Москва, 1999

511 стр

 

589.                   

10228

Б.Н.Габричидзе

Российское таможенное право

Москва, 1997

520 стр

 

590.                   

10343

А.А.Гравина

Л.К.Терещенко

М.П.Шестакова

Таможенное законодательство / практический комментарий

Москва, 1997

392 стр

 

591.                   

9960

А.Д.Ершов

Основы управления и организации в таможенном деле

Санкт-Петербур, 1999

362 стр

 

343.5. INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA ÎNCREDERII PUBLICE, A MORALITĂŢII, A FAMILIEI

592.                   

10069

П.В.Крашенинникова

Семейный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами

Москва, 2002

543 стр

 

593.                   

9748

Б.С.Болотский

А.Г.Волеводз

Е.В.Воронова

Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества

Москва, 2001

248 стр

 

594.                   

8746

В.С.Буров

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Ростов-на-Дону,

1997

576 стр

 

343.6 . INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA PERSOANEI

595.                   

9348

Sorin M.Rădulescu

Sociologia violenței (intra)familiale: victime și agresori în familie

București, 2001

351 pag

 

596.                   

10055

Mihail Avram

Tudor Popovici

Vasile Cobisneanu

Cercetarea infracțiunilor contra persoanei/ Ghidul ofițerului de urmărire penală

Chișinău, 2004

358 pag

 

597.                   

10052

Mihail Avram

Tudor Popovici

Vasile Cobisneanu

Cercetarea infracțiunilor contra persoanei/ Ghidul ofițerului de urmărire penală

Chișinău, 2004

358 pag

 

598.                   

10054

Mihail Avram

Tudor Popovici

Vasile Cobisneanu

Cercetarea infracțiunilor contra persoanei/ Ghidul ofițerului de urmărire penală

Chișinău, 2004

358 pag

 

599.                   

10619

Valeriu Zubco

Mihail Avram

Raisa Botezatu

Victor Munteanu

Mihail Gheorghiță

Protecția drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere

Chișinău, 2006

372 pag

 

343.7. INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA PROPRIETĂŢII

600.                   

9248

Sergiu Brînză

Evoluția reglementărilor privind protecția penală a proprietății pe teritoriul  Republicii Moldova

Chișinău, 2001

 

 

601.                   

10366

Alexandru Mariț

Drept penal. Partea Generală. Legea penală. Teoria infracțiunii. Participația penală

Volumul I

Chișinău, 2002

355 pag

 

343.8. PEDEAPSA. EXECUTAREA PEDEPSEI. PREVENIREA INFRACŢIUNILOR

602.                   

10399

Valeriu Devderea

Procedura de executare silită

Chișinău

256 pag

 

603.                   

9010

С.В.Степашин

Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации

Москва, 1999

624 стр

 

343.9. CRIMINOLOGIE. CRIMINALISTICĂ

604.                   

 

Igor A.Ciobanu

Criminologie

Chișinău, 2013

560 pag

 

605.                   

8895

Ion Argesanu

Cazuri judiciare/ prezentate de un procuror criminalist

București, 1995

367 pag

 

606.                   

9544

Ion Mircea

Criminalistică

București, 1999

351 pag

 

607.                   

9394

Igor Ciobanu

Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele forme de manifestare în Republica Moldova

Chișinău, 1999

159 pag

 

608.                   

9875

Gheorghe Gladchi

Criminologie generală

Chișinău, 1999

312 pag

 

609.                   

9868

Igor Ciobanu

Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele forme de manifestare în Republica Moldova

Chișinău, 2001

160 pag

 

610.                   

9869

Igor Ciobanu

Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele forme de manifestare în Republica Moldova

Chișinău, 2001

160 pag

 

611.                   

9396

Igor Ciobanu

Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele forme de manifestare în Republica Moldova

Chișinău, 2001

160 pag

 

612.                   

9681

Igor Andrei Ciobanu

Criminologie

Chișinău, 2003

159 pag

 

613.                   

9683

Igor Andrei Ciobanu

Criminologie

Chișinău, 2003

159 pag

 

614.                   

9682

Igor Andrei Ciobanu

Criminologie

Chișinău, 2003

159 pag

 

615.                   

9680

Igor Andrei Ciobanu

Criminologie

Chișinău, 2003

159 pag

 

616.                   

9252

Gheorghe Gladchi

Criminologie generală

Chișinău, 2001

312 pag

 

617.                   

9964

Gheorghe Gladchi

Criminologie generală

Chișinău, 2001

312 pag

 

618.                   

9594

Traian Dima

Infracțiuni contra sănătății publice prevăzute în legi extrapenale/ cu referire la droguri

București, 202

288 pag

 

619.                   

9004

Ministerul Afacerilor Interne/Academia de Poliție Ștefan cel Mare/ Asociația Independentă de Criminologie din RM /Fundația Soros-Moldova

Criminalitatea organizată și economia tenebroasă în Republica Moldova

Chișinău, 1999

207 pag

 

620.                   

9395

Igor Ciobanu

Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele forme de manifestare în Republica Moldova

Chișinău, 2001

159 pag

 

621.                   

9253

Gheorghe Gladchi

Criminologie generală

Chișinău, 2001

312 pag

 

622.                   

10247

 

Criminalistică la începutul mileniului trei: constatări, tendințe, perspective

Chișinău, 2004

387 pag

 

623.                   

9750

И.А.Возгрин

Введение в криминалистику.

История, основы теории, библиография

Санкт-Петербург,

2003

475 стр

 

624.                   

10614

В.А.Образцова

Криминалистика

Москва, 1999

735 стр

 

625.                   

9201

А.Ф.Кистяковский

Исследование о смертной казни

Москва, 2000

272 стр

 

626.                   

8610

В.Н.Кудрявцева

В.Е.Эминова

Криминология

Москва, 1995

512 стр

 

627.                   

8702

В.А.Образцов

Основы криминалистики

Москва, 1996

160 стр

 

628.                   

8589

Ганс Йоахим Шнайдер

Л.О.Иванова

Криминология

Москва, 1994

504 стр

 

346. DREPT ECONOMIC. LEGEA CONTROLULUI GUVERNAMENTAL ASUPRA  ECONOMIEI

629.                   

8568

Mihai Patraș

Dicționar economic rus-român

Chişinău, 1994

480 pag

 

630.                   

8639

A.Blanovschi

V.Căun

R.Garaz

Dicționar de economie

Chişinău, 1996

235 pag

 

631.                   

10397

Mihai Patras

Corina Patras

Dicționar economic francez bancar

Englez-român

Chișinău, 2002

815 pag

 

632.                   

10360

В.П.Игнатьев

Правовое регулирование малого предпринимательства: сравнительный анализ теории и практики

Кишинев, 2004

410 стр

 

633.                   

9927

А.П.Белов

Международное предпринимательское право

Москва, 2001

336 стр

 

634.                   

10354

Т.М.Гандилов

Правовые проблемы малого предпринимательства

Москва, 2001

320 стр

 

635.                   

613

Паул Бран

Экономика стоимости

Кишинев, 1992

188 стр

 

347. DREPT CIVIL

636.                   

9639

 

Dicționar de drept civil. A-E.

Volum I

 

 

 

637.                   

 

Evelina Oprina

Vasile Bozeșan

Executarea silită

Dificultăți și soluții practice

Volumul 3

București, 2021

528 pag

 

638.                   

 

Florin I.Mangu

Probleme controversate în dreptul obligațiilor

Buna-credință în dreptul privat

Executarea obligațiilor civile

Răspunderea civilă

București, 2019

464  pag

 

639.                   

 

 

Codul civil al Republicii Moldova

Chișinău, 2002

892 pag

 

640.                   

9415

Ovidiu Ungureanu

Drept civil.

Introducere

București, 2000

264 pag

 

641.                   

9416

Gabriel Boroi

Drept civil.

Partea generală. Persoanele

București, 2001

424 pag

 

642.                   

9565

Constantin Stătescu

Corneliu Bîrsan

Drept civil.

Teoria generală a obligațiilor

București, 2002

504 pag

 

643.                   

9506

Eugen Chelaru

Curs de drept civil.

Drepturile reale principale

București, 2000

248 pag

 

644.                   

8816

Rosetti Bălănescu

Al. Băicoianu

Tratat de drept civil român

Volumul I

București, 1998

700 pag

 

645.                   

8817

Rosetti Bălănescu

Al. Băicoianu

Tratat de drept civil român

Volumul II

București, 1998

796 pag

 

646.                   

9419

Mircea Cosmovici

Drept civil

Drepturile reale/ Obligații/ Legislație

București, 1996

501 pag

 

647.                   

10099

Igor Trofimov

Drept civil. Contractele civile

Chișinău, 2004

256 pag

 

648.                   

10169

 

Codul civil

București, 2004

256 pag

 

649.                   

9439

 

Codul civil al Republicii Moldova

Chișinău, 2002

890 pag

 

650.                   

10609

Ion Dron

Mihai Lupu

Ghid practic pentru grefieri

Chișinău, 2002

121 pag

 

651.                   

10629

 

Ghid practic privind tranzacțiile suspecte

Chișinău,

129 pag

 

652.                   

8756

A.Capriel

Procedura reorganizării și lichidării judiciare

București, 1995

135 pag

 

653.                   

8823

Elena Carcei

Constituirea societăților comerciale pe acțiuni

București, 1995

235 pag

 

654.                   

8894

Mircea N.Costin

Ioan Schiau

Titus Prescure

Reorganizarea și lichidarea judiciară

București, 1997

263 pag

 

655.                   

9371

Raluca Miga-Beșteliu

Organizații internaționale interguvernamentale

București, 2000

297 pag

 

656.                   

9560

Lilia Gribincea

Contractul comercial de vînzare-cumpărare internațională

Chișinău, 2002

293 pag

 

657.                   

10485

Sergiu Baieș

Aurel Băieșu

Valentina Cebotari

Ion Crețu

Victor Volcinschi

Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Volumul II

Chișinău, 2005

528 pag

 

658.                   

10091

Sergiu Baieș

Aurel Băieșu

Valentina Cebotari

Ion Crețu

Victor Volcinschi

Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Volumul II

Chișinău, 2005

528 pag

 

659.                   

10206

Sergiu Baieș

Aurel Băieșu

Valentina Cebotari

Ion Crețu

Victor Volcinschi

Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Volumul II

Chișinău, 2005

528 pag

 

660.                   

10608

Gheorghe Voicu

Noțiuni și expresii socio-juridice: Ghid în legislația Republicii Moldova

Chișinău, 2000

409 pag

 

661.                   

8831

Savelly Zilberstein

Viorel Mihai Ciobanu

Drept procesual civil

București, 1998

256 pag

 

662.                   

8821

Florea Măgureanu

Drept procesual civil român

Volumul I

București, 1997

432  pag

 

663.                   

8832

Savelly Zilberstein

Viorel Mihai Ciobanu

Drept procesual civil

Executarea silită II

București, 1996

376  pag

 

664.                   

9505

Florea Măgureanu

Înscrisurile

Mijloace de probă în procesul civil

București, 1998

232  pag

 

665.                   

9955

А.Б.Борисов

Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации.

Части первой. Части второй

Части третьей

(постатейный) с постатейными материалами

Москва, 2002

1159 стр

 

666.                   

9781

А.Б.Борисов

Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации.

Части первой. Части второй

Части третьей

(постатейный) с постатейными материалами

Москва, 2004

1159 стр

 

667.                   

9148

Б.Д.Завидов

О.Б.Гусев

Гражданско-правовая ответственность

Москва, 2000

764 стр

 

668.                   

8661

В.И.Швецова

Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации

Москва, 1997

376 стр

 

669.                   

9055

 

Гражданский кодекс Российской Федерации

полный текст с изменениями и дополнениями на 15 апреля 2000 г.

Москва, 2000

416 стр

 

670.                   

9751

М.В.Кузнецов

А.А.Маслов

С.А.Рыбаков

Гражданский кодекс Российской Федерации с постатейными материалами

часть первая

Москва, 2002

560 стр

 

671.                   

9752

А.А.Маслов

В.В.Мещенков

С.Д.Олейник

Гражданский кодекс Российской Федерации с постатейными материалами

часть вторая

Москва, 2002

544 стр

 

672.                   

9200

Российская Академия Наук

Институт Мировой экономики и международных отношений

Гражданское общество в России

Структуры и сознание

Москва, 1998

254 стр

 

673.                   

9758

А.П.Сергеев

Гражданское право

Том 2

Москва, 2004

848 стр

 

674.                   

9754

Е.А.Суханов

Гражданское право

Том I

Москва, 2004

816 стр

 

675.                   

9756

Е.А.Суханов

Гражданское право

Том I

Москва, 2004

776 стр

 

676.                   

9755

Е.А.Суханов

Гражданское право

Том II

Москва, 2004

704 стр

 

677.                   

9760

Ю.С.Гамбаров

Гражданское право

Общая часть

Москва, 2003

816 стр

 

678.                   

9046

А.Н.Гусев

Постатейный комментарий к части второй гражданского кодекса Российской Федерации

Москва, 2000

832 стр

 

679.                   

8572

 

Справочник для бизнесменов.

Полная информация об агрофирмах Молдовы

Кишинев, 1995

51 стр

 

680.                   

9193

 

Юридические лица.

Правовое положение порядок создания,  учредительные и внутренние документы

Москва, 2000

485 стр

 

681.                   

9056

А.Б.Агапов

Постатейный комментарий к федеральному закону о лицензировании отдельных видов деятельности

Москва, 2000

248 стр

 

682.                   

8712

В.А.Копылов

Информационное право

Москва, 1997

469 стр

 

683.                   

9006

М.К.Треушникова

Научно - практический комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РСФСР

Москва, 2000

672 стр

 

684.                   

10393

И.Л.Бачило

Теоретические проблемы информационного права

Москва, 2006

291 стр

 

685.                   

9780

К.И.Таксира

Комментарий к бюджетному кодексу Российской Федерации

Москва, 2004

303 стр

 

686.                   

10379

А.В.Волков

Теория концепции "Злоупотребление гражданскими правами"

Волгоград, 2007

343 стр

 

687.                   

8748

В.И.Швецова

Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации

Москва, 1997

376 стр

 

688.                   

10335

Е.Б.Абросимова

С.Л.Чижков

Проблемы транспарентности правосудия

Москва, 2005

328 стр

 

689.                   

8723

 

Комментарий к законодательству о судоустройстве Российской Федерации

Москва, 1997

320 стр

 

347.1. DREPT CIVIL. GENERALITĂŢI

690.                   

9949

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civil.

Partea generală. Drepturile reale.

Teoria generală a obligațiilor

Chișinău, 2001

195 pag

 

691.                   

9648

 

Comentariul Codului civil al Republicii Moldova

Volumul I

 

824 pag

 

692.                   

10530

 

Codul civil

Chișinău, 2002

890 pag

 

693.                   

10242

 

Codul civil

Chișinău, 2002

890 pag

 

694.                   

10433

Lidia Macovei

Codul civil în 1624 de tabele

Chișinău, 2002

255 pag

 

695.                   

10627

Lidia Macovei

Codul civil în 1624 de tabele

Chișinău, 2002

255 pag

 

696.                   

9302

Lidia Macovei

Codul civil în 1624 de tabele

Chișinău, 2002

255 pag

 

697.                   

10364

John Lipton

Nicolae Eșanu

Andreas Smidht

Ghidul judecătorului în materie civilă și comercială a Republicii Moldova

Chișinău, 2004

352 pag

 

698.                   

9259

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Dreptul civil

Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Chișinău, 2001

193 pag

 

699.                   

9260

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Dreptul civil

Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Chișinău, 2001

193 pag

 

700.                   

9261

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Dreptul civil

Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Chișinău, 2001

193 pag

 

701.                   

8899

 

Codul civil

 

 

 

702.                   

8777

Alexandru Țiclea

Botea Gheorghe

Petrică Trușcă

Veronica Stoică

Nicolae Pușcaș

Drept civil

București, 1995

624 pag

 

703.                   

9390

Constantin Stătescu

 

Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale. Introducere în teoria generală a obligațiilor

București, 1973

364 pag

 

704.                   

9113

Gabriel Boroi

Drept civil

Teoria generală

București, 1997

322 pag

 

705.                   

8880

Ernest Lupan

A.Popescu

Amalia Marga

Drept civil

Persoana juridică

București, 1994

328 pag

 

706.                   

8840

Ioan Leș

Sancțiunile procedurale în materie civilă.         Nulitatea. Decăderea. Perimarea

București, 1997

232 pag

 

707.                   

8900

Paul Mircea Cosmovici

Drept civil.

Introducere în drept civil

București, 1996

208 pag

 

708.                   

10041

Eugen Chelaru

Curs de drept civil.

Drepturile reale principale

București, 2000

248 pag

 

 

709.                   

9303

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civilю Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

(Scheme)

Chișinău, 2001

196 pag

 

710.                   

10434

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civilю Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.

Volumul I

Chișinău, 2006

400 pag

 

711.                   

10432

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.

Volumul I

Chișinău, 2006

400 pag

 

712.                   

10429

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.

Volumul I

Chișinău, 2006

400 pag

 

713.                   

10428

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.

Volumul I

Chișinău, 2006

400 pag

 

714.                   

10177

Eugen Chelaru

Drept civil. Persoanele

București, 2003

200 pag

 

715.                   

9772

М.М.Агарков

Избранные труды по гражданскому праву

Том II

Москва, 2002

452 стр

 

716.                   

9771

М.М.Агарков

Избранные труды по гражданскому праву

Том I

Москва, 2002

490 стр

 

717.                   

10347

Д.В.Дождев

Основание защиты владения в Римской империи

Москва, 1996

238 стр

 

718.                   

9058

А.Н.Гуев

Постатейный комментарий к части первой гражданского кодекса Российской Федерации

Москва, 2000

784 стр

 

719.                   

9782

Т.Е.Абовой

А.Ю.Кабалкина

Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации.

Часть первая

Москва, 2003

880 стр

 

720.                   

9784

В.Б.Исаков

Комментарий к части третьей гражданского кодекса Российской Федерации

Москва, 2002

304 стр

 

721.                   

9783

Т.Е.Абовой

А.Ю.Кабалкина

Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации

Часть вторая

Москва, 2003

976 стр

 

722.                   

9757

Е.А.Суханов

Гражданское право

Том II

Полутом 2

Москва, 2003

544 стр

 

723.                   

9759

 

И.Л.Корнеева

Гражданское право

Часть II

Москва, 2003

183 стр

 

724.                   

9300

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Dreptul civil

Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor

Chișinău, 2001

193 pag

 

725.                   

9061

Э.М.Мурадьян

Образцы гражданско - правовых документов

Москва, 2000

764 стр

 

726.                   

10264

А.В.Изотова

И.С.Мигунова

И.В.Редькин

Правовое регулирование и государственный контроль деятельности субъектов электроэнергетики в Российской Федерации

Москва, 2003

322 стр

 

727.                   

10141

М.В.Телюкина

Наследственное право комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации

Москва, 2002

216 стр

 

728.                   

10140

С.П.Гришаев

Наследственное право

Москва, 2002

125 стр

 

347.2. DREPTURI REALE. BUNURI ŞI LUCRURI

729.                   

9966

Eugenia Cojocari

Marcel Cușnir

Carolina Ciobanu

Vitalie Cojocari

Drept civil.

Drepturile reale

Chișinău, 2003

166 pag

 

730.                   

10036

Radu Carp

Constantin Daciu

Legislația proprietății publice

București, 2003

80 pag

 

731.                   

9971

С.Э.Жилинский

Предпринимательское право/ правовая основа предпринимательской деятельности

Москва, 2000

661 стр

 

732.                   

8691

Т.В.Кашанина

Е.А.Сударькова

Акционерное право. Полный пакет  образцов корпоративных документов.

Основные законодательные акты.

 Комментарий

Москва, 1997

350 стр

 

347.23. PROPRIETATE

733.                   

8758

Liviu Pop

Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale

București, 1996

320 pag

 

734.                   

10164

Adriana Pena

Accesiunea imobiliară și uzucapiunea

București, 2004

188 pag

 

735.                   

8988

У.Маттеи

Е.А.Суханов

Основные положения права собственности

Москва, 1999

383 стр

 

736.                   

8700

А.П.Сергеев

Право интелектуальной собственности в Российской Федерации

Москва, 1996

704 стр

 

737.                   

10341

А.Я.Рыженков

А.Е.Черноморец

Ю.Ю.Ветюнов

Очерки теории права собственности

(прошлое и настоящее)

Волгоград, 2005

672 стр

 

347.24. DREPTURILE REALE ÎN FUNCŢIE DE BUNURILE CONSIDERATE

 

 

 

 

 

 

 

347.251. POSESIUNI

 

 

 

 

 

 

 

347.254. DREPT LOCATIV

738.                   

8717

А.Н.Кичихин, И.Б.Марткови,

Н.А.Щербакова

Жилищные права/ пользование и собственность

 Москва, 1997

435 стр.

 

739.                   

8676

Ю.К.Толстой

Жилищное право

Москва, 1986

124 стр

 

740.                   

9012

А.А.Титов

Комментарий к жилищному законодательству Российской Федерации

Москва, 1999

603 стр

 

741.                   

9108

 

Жилищный кодекс РСФСР

Москва, 1999

96 стр

 

742.                   

10130

П.В.Крашенинников

Жилищное право

Москва, 2004

286 стр

 

347.27. IPOTECA. BUNURI IPOTECARE

743.                   

9773

Г.А.Цылина

Ипотека. Жилье в кредит

Москва, 2001

360 стр

 

744.                   

9774

А.В.Толкушкира

Ипотека в России

Москва, 2002

525 стр

 

347.(37) DREPT ROMAN

745.                   

9369

Ștefan Cocoș

Drept roman

București, 2000

280 pag

 

746.                   

9523

Valerius M.Ciucă

Lecții de drept roman

Polirom, 2000

893 pag

 

747.                   

9524

Valerius M.Ciucă

Lecții de drept roman

Volumul IV

Polirom, 2000

894-1139 pag

 

748.                   

9569

Ion M.Anghel

Dreptul roman

București, 2001

444 pag

 

749.                   

10027

Ștefan Cocoș

Mircea Toma

Gheorghe Pârvan

Breviar terminologic de drept roman

București, 2001

121 pag

 

750.                   

9967

Victor Volcinschi

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept privat roman

(Scheme)

Chișinău, 2001

88 pag

 

347.4. OBLIGAŢII. CONTRACTE. CONVENŢII

751.                   

10351

Iulian Avram

Contracte de concesiune

București, 2003

236 pag

 

752.                   

9379

Radu I.Motica

Florin Moțiu

Contracte civile speciale

Teorie și practică judiciară

București, 2000

383 pag

 

753.                   

8791

Camelia Toader

Evicțiunea în contractele civile

București, 1997

224 pag

 

754.                   

9505

Camelia Toader

Evicțiunea în contractele civile

București, 1998

292 pag

 

755.                   

9378

Radu Gheorghe Geamănă

Transferul de tehnologie prin contractul de engineering

București, 2001

575 pag

 

756.                   

10624

Sergiu Baieș

Aurel Băieșu

Valentina Cebotari

Ion Crețu

Victor Volcinschi

Drept civil.

Drepturile reale.

Teoria generală a obligațiilor.

Volumul II

Chișinău, 2005

528 pag

 

757.                   

10201

Sergiu Baieș

Aurel Băieșu

Valentina Cebotari

Ion Crețu

Victor Volcinschi

Drept civil.

Drepturile reale.

Teoria generală a obligațiilor.

Volumul II

Chișinău, 2005

528 pag

 

758.                   

10623

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Drept civil.

Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.

Volumul I

Chișinău, 2004

400  pag

 

759.                   

10100

Gheorghe Chibac

Aurel Băieșu

Alexandru Rotari

Oleg Efrim

Drept civil.

Contracte speciale

Volumul III

Chișinău, 2005

688 pag

 

760.                   

9762

В.В.Витрянский

Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг

Москва, 2002

302 стр

 

761.                   

9763

М.И.Брагинский

Договор подряда и подобные ему договоры

Москва, 1999

253 стр

 

762.                   

10067

П.В.Крашенинникова

Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

 Москва, 2001

268 стр

 

763.                   

8992

В.В.Витрянский

Договор купли-продажи и его отдельные виды

Москва, 1999

287 стр.

 

764.                   

9764

М.И.Брагинский

В.В.Витрянский

Договорное право

Книга первая/ Общие положения

Москва, 2003

848 стр

 

765.                   

9765

М.И.Брагинский

В.В.Витрянский

Договорное право

Книга вторая/ Договоры о передаче имущества

Москва, 2003

800 стр

 

766.                   

9766

М.И.Брагинский

В.В.Витрянский

Договорное право

Книга четвертая/ Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта

Москва, 2003

910 стр

 

767.                   

10133

Э.А.Абашин

Как купить или продать квартиру

Москва, 2004

28 стр

 

347.5. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ÎN AFARA CONTRACTELOR. PREJUDICII

768.                   

9410

Andrei Bloșenco

Răspunderea civilă delictuală

Chișinău, 2002

307 pag

 

769.                   

8849

Valerius M. Ciucă

Procedura partajului succesoral

Iași, 1997

224 pag

 

770.                   

9409

Andrei Bloșenco

Răspunderea civilă delictuală

Chișinău, 2002

308 pag

 

771.                   

9411

Andrei Bloșenco

Răspunderea civilă delictuală

Chișinău, 2002

308 pag

 

772.                   

9939

Andrei Bloșenco

Răspunderea civilă delictuală

Chișinău, 2002

308 pag

 

347.6. DREPTUL FAMILIEI

773.                   

10042

Alexandru Bacaci

Codruța Hageanu

Dreptul familiei

București, 2002

416 pag

 

774.                   

9988

Lilia Margineanu

Gabriel Mărgineanu

Dreptul familiei

Chișinău, 2002

417 pag

 

775.                   

9497

Alexandru Boroi

Infracțiuni contra unor relații de conviețuire socială

București, 1998

183 pag

 

776.                   

9516

Ion P.Filipescu

Adopția și protecția copilului aflat în dificultate

București, 1997

218 pag

 

777.                   

9575

Marieta Avram

Filiația.Adopția națională și internațională

București, 2001

332 pag

 

778.                   

8843

Flavius A.Baias

Marieta Avram

Legislația muncii

București, 1999

388 pag

 

779.                   

9349

Ștefan Cocoș

Dreptul familiei

Volumul I

București, 2001

120 pag

 

780.                   

9778

Н.А.Кречет

Как оформить наследство

Опека. Попечительство

Ростов-на-Дону,2003

160 стр

 

781.                   

9777

А.В.Никифоров

Как оформить завещание

Москва, 2004

41 стр

 

782.                   

9095

 

Семейный кодекс Российской Федерации

Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года

Москва, 1999

88 стр

 

783.                   

104165

А.М.Нечаева

Семья и дети

Москва, 2008

229 стр

 

784.                   

104164

О.Ю.Ильина

Ю.Ф.Беспалов

Заключение и прекращение брака: материально-правовые и процессуально-правовые проблемы

Владимир, 2008

156 стр

 

785.                   

10127

Э.А.Абашин

Брачный договор

Москва, 2004

24 стр

 

786.                   

10128

Я.И.Функ

Брачный договор

Минск, 2003

160 стр

 

787.                   

10126

 

Брачно-семейные споры

Сборник документов

Москва, 2004

90 стр

 

347.7 DREPT SUCCESORAL

788.                   

10122

Anica Merisescu

Nicolae Deaconu

Drept succesoral

București, 2002

 

265 pag

 

789.                   

10125

 

Аренда и купля-продажа недвижимости

Москва, 2004

278 стр

 

790.                   

10135

А.В.Никифоров

Как оформить наследство

Москва, 2004

44 стр

 

791.                   

10140

С.П.Гришаев

Наследственное право

Москва, 2002

125 стр

 

792.                   

10134

А.В.Никифоров

Как оформить завещание

Москва, 2004

41 стр

 

793.                   

10139

 

Наследование по завещанию

Москва, 2004

160 стр

 

794.                   

10143

С.В.Пчелинцев

Наследственное право Российской Федерации

Сборник нормативных актов и документов

Москва, 2003

472 стр

 

795.                   

10141

М.В.Телюкина

Наследственное право комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации

Москва, 2002

216 стр

 

796.                   

10142

Ю.Н.Власов

В.В.Калинин

Наследственное право

Москва, 2002

144 стр

 

797.                   

10138

С.Г.Ляпунов

Наследование. Комментарий законодательства. Судебная практика. Образцы документов. Справочные материалы

Москва, 2003

400 стр

 

798.                   

10131

О.М.Оглоблина

Завещание

Москва, 2004

60 стр

 

347.72. SOCIETĂŢI COMERCIALE

799.                   

9342

Stanciu D.Cărpenaru

Drept comercial român

București, 2001

640 pag

 

800.                   

8789

Yolanda Eminescu

Regimul juridic al creanței intelectuale.

Comentariile Legii brevetelor de invenție

București, 1997

231 pag

 

801.                   

8823

Elena Carcei

Constituirea societăților comerciale pe acțiuni

București, 1995

235 pag

 

802.                   

8901

Mircea Ștefan Minea

Constituirea societăților comerciale

București, 1996

223 pag

 

803.                   

8865

Radu Economu

Manual practic de drept cambial

București, 1996

352 pag

 

804.                   

8775

 

Codul comercial român

București, 1998

160 pag

 

805.                   

9900

 

Codul comercial român

București, 1998

160 pag

 

806.                   

8774

 

Codul comercial român

București, 1998

160 pag

 

807.                   

10170

 

Codul comercial

București, 2004

98 pag

 

808.                   

8792

Î.L.Georgescu

Drept comercial român.

Teoria generală a obligațiilor comerciale. Probele. Contractul de vînzare-cumpărare comercială

București, 1994

352 pag

 

809.                   

9072

Tudor Lazăr

Societatea comercială- persoană juridică în economia de piață

Chișinău, 2000

207 pag

 

810.                   

8643

Tatiana Bodiul

Protecția juridică a invențiilor

Chișinău, 1997

148 pag

 

811.                   

9842

Ioan Comanescu

Elemente de drept comercial

București, 1993

143 pag

 

812.                   

8890

Vasile Pătulea

Corneliu Turianu

Elemente de drept comercial

București, 1996

365 pag

 

813.                   

9235

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

814.                   

9231

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

815.                   

9233

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

816.                   

9234

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

817.                   

9232

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

818.                   

10239

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

819.                   

10238

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

820.                   

10361

Sergiu Mămăligă

Societățile pe acțiuni.

Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997

Chișinău, 2001

448 pag

 

821.                   

9840

Romul Petru Vonica

Drept comercial. Partea generală

București, 2000

1021 pag

 

822.                   

9070

Tudor Lazăr

Societatea comercială - persoană juridică în economia pe piață

Chișinău, 2000

207 pag

 

823.                   

9067

Tudor Lazăr

Societatea comercială - persoană juridică în economia pe piață

Chișinău, 2000

207 pag

 

824.                   

 

 

Nicolae Roșca

Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova

Chișinău, 2001

172 pag

 

825.                   

9290

Nicolae Roșca

Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova

Chișinău, 2001

172 pag

 

826.                   

9599

Valerică Lazăr

Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală

București, 2002

207 pag

 

827.                   

10037

 

Dreptul societăților comerciale

București, 2004

128 pag

 

828.                   

10326

Ion Raileanu

Ion Țurcanu

Gheorghe Axenti

Tudor Potîrniche

Valerian Brînzaru

Achiziții publice și contractarea lucrărilor în construcții

Culegere de acte normative

Chișinău, 2006

295 pag

 

829.                   

9430

И.С.Шиткина

Предпринимательские объединения

Москва, 2001

382 стр

 

830.                   

8718

Г.В.Петрова

Налоговое право

Москва, 1997

266 стр

 

831.                   

8603

Т.В.Пышкина

В.Г.Гортоломей

Пособие по акционированию предприятия

Организация, учет, анализ

Кишинев, 1993

183 cтр

 

832.                   

8604

Т.В.Пышкина

В.Г.Гортоломей

Пособие по акционированию предприятия

Организация, учет, анализ

Кишинев, 1993

183 cтр

 

833.                   

9111

 

Новая система бухгалтерского учета экономических агентов Республики Молдова.

Том 2

Учет подоходного налога лица, занимающегося предпринимательской деятельностью.

Учет налога на добавленную стоимость.

Раскрытие информации в годовой финансовой отчетности

Кишинев, 1999

438 стр

 

834.                   

9797

Г.Ю.Касьяновой

Налог на имущество в 2004 году

Москва, 2004

56 стр

 

835.                   

10331

А.Я.Рыженков

В.Н.Цирульников

Юридическая личность религиозной организации

Волгоград, 2004

224 стр

 

836.                   

104156

В.А.Черещнев

А.И.Татаркин

Социально-демографическая безопасность России

Москва, 2008

864 стр

 

347.73. ORGANIZAŢII COMERCIALE. DREPT FINANCIAR

837.                   

9920

Tatiana Manole

Finanțele publice locale/ rolul lor în consolidarea autonomiei financiare la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Chișinău, 2003

238 pag

 

838.                   

8858

 

Legea concurenței

București, 1996

63 pag

 

839.                   

9587

Mircea N.Costin

Sergiu Deleanu

Dreptul comerțului internațional I

Partea generală

București, 1997

272 pag

 

840.                   

9576

Mircea N.Costin

Sergiu Deleanu

Dreptul comerțului internațional II

Partea generală

București, 1997

270 pag

 

841.                   

10171

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

București, 2005

508 pag

 

842.                   

9258

Alexandru Armeanic

Victor Volcinschi

Drept fiscal

Chișinău, 2001

198 pag

 

843.                   

9965

Alexandru Armeanic

Victor Volcinschi

Drept fiscal

Chișinău, 2001

198 pag

 

844.                   

9948

Vlad Catlabuga

Tatiana Manole

Igor Munteanu

Descentralizarea finanțelor locale

Chișinău, 2002

207 pag

 

845.                   

9568

Stanciu D.Cărpenaru

Drept comercial român

București, 2002

666 pag

 

846.                   

8764

Octavian Căpățină

Dreptul concurenței comerciale

București, 1996

327 pag

 

847.                   

10161

Е.И.Лебедев

Предпринимательское право

Москва, 2004

509 стр

 

848.                   

9539

 

Предпринимательское право в XXI веке: преемственность и развитие

Москва, 2002

192 стр

 

849.                   

8681

А.Д.Шеремет

Аудиторская деятельность в страховании

Москва, 1997

384 стр

 

850.                   

8696

А.А.Вишневский

Вексельное право

Москва, 1996

272 стр

 

851.                   

8741

А.А.Вишневский

Вексельное право

Москва, 1996

272 стр

 

852.                   

8553

Г.С.Саркисянц

Бизнес/ Коммерция/ Рынок

Москва, 1993

320 стр

 

853.                   

9052

Г.А.Тосунян

А.Ю.Викулин

Банковское право России

Понятийный аппарат и словарь нормативных определений

Москва, 2000

400 стр

 

854.                   

10391

В.Н.Уруков

Правовое регулирование векселя в российском гражданском праве

Москва, 2006

311 стр

 

855.                   

104157

 С.Е.Андреев

Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд: восстановление монетизации и инвестиционная подкачка развития экономики России

Москва, 2008

182 стр

 

856.                   

9789

 

Комментарий к федеральному закону о несостоятельности/ банкротстве

Москва, 2004

335 стр

 

857.                   

9929

Г.П.Толстопятенко

Европейское налоговое право

Москва, 2001

336 стр

 

858.                   

10382

Е.А.Крашенинникова

Очерки по торговому праву

Ярославь, 2006

82 стр

 

859.                   

10327

Е.Н.Евстигнеев

Основы налогообложения и налогового права

Москва, 2004

119 стр

 

860.                   

8682

Л.Б.Сидельникова

Аудит коммерческого банка

Москва, 1996

176 стр

 

861.                   

8975

Н.И.Химичева

Налоговое право

Москва, 1997

325 стр

 

347.734. BĂNCI. ОPERAŢII DE BANCĂ

862.                   

9205

Victor Burac

Drept bancar

Chișinău, 2001

784 pag

 

863.                   

9206

Victor Burac

Drept bancar

Chișinău, 2001

784 pag

 

864.                   

9207

Victor Burac

Drept bancar

Chișinău, 2001

784 pag

 

865.                   

9208

Victor Burac

Drept bancar

Chișinău, 2001

784 pag

 

866.                   

9209

Victor Burac

Drept bancar

Chișinău, 2001

784 pag

 

867.                   

9288

Nicolae Roșca

Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova

Chișinău, 2001

172 pag

 

868.                   

9291

Nicolae Roșca

Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova

Chișinău, 2001

172 pag

 

869.                   

9746

Г.А.Тосунян

Банковское и смежное законодательство Российской Федерации

Москва, 2003

368 стр

 

870.                   

9744

 

Банковский кодекс Республики Беларусь

Минск, 2003

192 стр

 

871.                   

10340

Г.В.Петрова

Налоговое право

Москва, 1998

271 стр

 

872.                   

596

Igor Enicov

Orientări în managementul riscurilor bancare

Chișinău, 2001

195 pag

 

873.                   

9745

 

Банковское законодательство Российской Федерации

Москва, 2001

581 стр

 

874.                   

9536

Г.А.Тосунян

Теория банковского права.

Том I

Москва, 2002

554 стр

 

347.74. CONTRACTE COMERCIALE

875.                   

9117

Dumitru Andreiu Petre Florescu

Theodor Mrejeru

Contractul de comerț internațional

 

București, 1996

205 pag

 

876.                   

8766

Sergiu Deleanu

Contractul de comerț internațional

București, 1996

230 pag

 

877.                   

9867

Lilia Gribincea

Contractul comercial de vînzare-cumpărare internațională

Chișinău, 2002

293 pag

 

878.                   

9854

Lilia Gribincea

Contractul comercial de vînzare-cumpărare internațională

Chișinău, 2002

293 pag

 

879.                   

8835

Dan Lupașcu

Legislația taxelor de timbru și a timbrului judiciar aplicabilă la instanțele judecătorești și la birourile notarilor publici

(Comentată și adnotată)

București, 1996

536 pag

 

347.75/76 CONTRACTE DE DREPT CIVIL CАRE AU UN CARACTER COMERCIAL

880.                   

10065

А.С.Кокин

Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте

Москва, 2000

256 стр

 

347.764. OPERAŢII DE ASIGURARE

881.                   

9384

Gheorghe Caraiani

Mihaela Tudor

Asigurări.

Probleme juridice și tehnice

București, 2001

238 pag

 

882.                   

1498

Gheorghe Caraiani

Transporturi Expediții și Asigurări Internațională

București, 2001

298 pag

 

883.                   

10371

Stanislav Fotescu

Eficiența asigurărilor în Republica Moldova

Chișinău, 2001

101 pag

 

347.77. PROPRIETATE INTELECTUALĂ. PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, COMERCIALĂ, ŞTIINŢIFICĂ. DREPTUL BREVETELOR ŞI MĂRCILOR

884.                   

9657

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

885.                   

9659

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

886.                   

8642

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

887.                   

9661

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

888.                   

9658

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

889.                   

9660

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

890.                   

9662

Agenția pentru Susținerea Învățământului Juridic și a Organelor de Drept "Ex Lege"

Protecția juridică a mărcilor la nivel național și internațional

Chișinău, 2002

248 pag

 

891.                   

8825

Valeriu Erhan

Brevetul de invenție

București, 1995

247 pag

 

892.                   

9399

Victor Volcinschi

Dorian Chiroșca

Dreptul proprietății intelectuale

Chișinău, 2001

232 pag

 

893.                   

9398

Victor Volcinschi

Dorian Chiroșca

Dreptul proprietății intelectuale

Chișinău, 2001

232 pag

 

894.                   

9397

Victor Volcinschi

Dorian Chiroșca

Dreptul proprietății intelectuale

Chișinău, 2001

232 pag

 

895.                   

9943

Victor Volcinschi

Dorian Chiroșca

Dreptul proprietății intelectuale

Chișinău, 2001

232 pag

 

896.                   

9944

Victor Volcinschi

Dorian Chiroșca

Dreptul proprietății intelectuale

Chișinău, 2001

232 pag

 

897.                   

9267

Ungo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

346 pag

 

898.                   

9269

Ungo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

346 pag

 

899.                   

9270

Ungo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

346 pag

 

900.                   

9264

Ugo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

347 pag

 

901.                   

9268

Ugo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

347 pag

 

902.                   

10236

Ugo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

347 pag

 

903.                   

10237

Ugo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

347 pag

 

904.                   

10355

Ugo Mattei

Sergiu Baieș

Nicolae Roșca

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Chișinău, 2000

347 pag

 

347.772. MĂRCI DE COMERŢ

 

 

 

 

 

 

 

347.78. DREPT DE AUTOR

905.                   

8867

Yolanda Eminescu

Dreptul de autor

București, 1994

287 pag

 

906.                   

8868

Yolanda Eminescu

Dreptul de autor. Armonizarea europeană

Directivele europene

București, 1995

128 pag

 

907.                   

10346

 

Dreptul de autor și drepturile conexe

Chișinău, 1997

287 pag

 

908.                   

8883

Centrul Internațional de Cultură "Sergiu Grossu"

Regimul juridic al creației intelectuale/ culegere

Chișinău, 2004

248 pag

 

909.                   

10241

Eugeniu Hrișcev

Managementul inovațional

Chișinău, 2001

 

 

910.                   

4981

Вилли Веинке

Авторское право.Регламентация, основы, будущее

Москва, 1979

300 стр

 

911.                   

8644

Т.Д.Бодюл

Правовая охрана изобретений

Кишинев, 1996

85 стр

 

347.79. DREPT MARITIM

912.                   

10073

Г.Г.Иванова

Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации

Москва, 2001

734 стр

 

913.                   

10256

Г.Г.Иванов

Правовое регулирование морского судоходства в Российской Федерации

Москва, 2002

478 стр

 

347.8 . DREPT AERIAN. DREPTUL SPAŢIULUI

 

 

 

 

 

 

 

347.9. PROCEDURA JUDICIARĂ

914.                   

9375

Ilie Urs

Repararea daunelor morale

București, 2001

239 pag

 

915.                   

9549

Ilie Urs

Repararea daunelor morale

București, 2001

239 pag

 

916.                   

10321

Mihai Poalelungi

Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile

Chișinău, 2006

1014 pag

 

917.                   

10523

 

Instrucțiuni cu privire la ținerea manuală a lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel

Chișinău, 2009

156 pag

 

918.                   

10370

 

ABC-ul funcționarului serviciului de personal

Chișinău, 1998

72  pag

 

919.                   

10323

Mihai Poalelungi

Modele de acte judecătorești. Procedura civilă

Chișinău, 2005

511 pag

 

920.                   

9385

Nicoleta Țăndăreanu

Procedura reorganizării judiciare

București, 2000

296 pag

 

921.                   

9026

Е.Г.Мартынчук

Судебная власть в Молдове.

Создание и функционирование. Историко-правовые очерки

Часть первая

Кишинев, 1999

159 стр

 

922.                   

9027

Е.Г.Мартынчук

Судебная власть в Молдове.

Создание и функционирование. Историко-правовые очерки

Часть первая

Кишинев, 1999

159 стр

 

923.                   

9028

Е.Г.Мартынчук

Судебная власть в Молдове.

Создание и функционирование. Историко-правовые очерки

Часть первая

Кишинев, 1999

159 стр

 

924.                   

9008

В.М.Лебедева

Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР

Москва, 2000

830 стр

 

925.                   

9431

Л.Н.Орлов

И.М.Павлов

Регламенты международных арбитражных  судов

Москва, 2001

558 стр

 

926.                   

9057

В.П.Лозбякова

И.П.Блищенко

 

Международный уголовный суд

Москва, 1998

239 стр

 

927.                   

7747

Б.В.Кравцова

Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Москва, 1988

640 стр

 

928.                   

10380

В.М,Лебедева

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам

Москва, 2007

752 стр

 

929.                   

9956

В.П.Воложанин

И.П.Гришин

Гражданское процессуальное законодательство/ Комментарий

Москва, 1991

717 стр

 

930.                   

9007

А.П.Рыжаков

Д.А.Сергеев

Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР

Москва, 1999

718 стр

 

931.                   

9053

М.К.Треушникова

Научно - практический комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РСФСР

Москва, 2000

672 стр

 

932.                   

8664

М.К.Треушникова

Хрестоматия по гражданскому процессу

Москва, 1996

225 стр

 

933.                   

9099

М.И.Клендров

Статус арбитражных, народных, присяжных заседателей

Москва, 2000

106 стр

 

934.                   

8695

 

Российская Федерация  Федеральный  Закон  О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Москва, 1995

104 стр

 

935.                   

10072

 

Сборник постановлений пленумов верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации)

Москва, 2003

943 стр

 

936.                   

10267

А. Аузан

А.Бальсевич

Д.Сорк

Эффективность гражданского судопроизводства в России: институциональный анализ и институциональное проектирование

Москва, 2005

146 стр

 

347.91. PROCEDURĂ CIVILĂ

937.                   

9570

 

Codul de procedură civilă

București, 2002

245 pag

 

938.                   

8690

В.Н.Аргунов

С.А.Тванова

Арбитражный процесс

Москва, 1995

448 стр

 

939.                   

8686

М.К.Треушникова

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

Москва, 1996

448 стр

 

940.                   

9793

 

Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Федерации

об арбитражных судах в Российской Федерации

Москва, 1989

47 стр

 

941.                   

9800

В.В.Яркова

А.Г.Плешанова

Практикум по гражданскому процессу

Москва, 2004

 

 

942.                   

10259

К.А.Лебедь

Решение арбитражного суда

Москва, 2005

116 стр

 

943.                   

8751

М.К.Треушникова

Хрестоматия по гражданскому процессу

Москва, 1996

239 стр

 

944.                   

9753

А.А.Власова

Гражданское исполнительное право

Москва, 2004

352 стр

 

347.961. NOTARIAT

945.                   

9945

Elena Constantinescu

Gheorghe Chibac

Notariat

Chișinău, 2001

224 pag

 

946.                   

9408

Elena Constantinescu

Notariat

Chișinău, 2001

224 pag

 

947.                   

9407

Elena Constantinescu

Notariat

Chișinău, 2001

224 pag

 

948.                   

9946

Elena Constantinescu

Notariat

Chișinău, 2001

224 pag

 

949.                   

10051

Eugenia Cojocari

Dreptul notarial

Chișinău, 1998

224 pag

 

950.                   

8882

 

Notarul public

Legislație

București, 1998

240 pag

 

951.                   

10124

 

Legislația notarială

București, 2003

164 pag

 

952.                   

8780

 

Нотариальная практика

Москва, 1997

176 стр

 

953.                   

10147

Г.Г.Черемных

И.Г. Черемых

Нотариальное право РФ

Москва, 2004

720 стр

 

954.                   

10158

Т.А.Рассецкая

Основы нотариата и адвокатуры

Москва, 2005

208 стр

 

955.                   

10146

В.В.Яркова

Нотариальное право России

Москва, 2003

408 стр

 

956.                   

10155

Л.А.Стешенко

Т.М.Шамба

Нотариат в Российской Федерации

Москва, 2004

496 стр

 

957.                   

10157

П.П.Глущенко

А.М.Сидов

Основы нотариальной деятельности

Санкт-Петербург,

2001

368 стр

 

958.                   

10150

И.В.Москаленко

Нотариат. Краткий курс

Москва, 2004

132 стр

 

959.                   

10148

А.И.Гомола

Нотариат

Москва, 2004

192 стр

 

960.                   

10151

Н.А.Полтавская

Нотариат

Москва, 2004

256 стр

 

961.                   

10152

М.Ю.Плетнев

Нотариат

Москва, 2005

192 стр

 

962.                   

10149

А.В.Даштонян

Нотариат

Москва, 2005

128 стр

 

963.                   

10153

О.Н.Макаренко

Нотариат в вопросах и ответах

Ростов-на-Дону, 2002

320 стр

 

964.                   

10137

 

Налогообложение нотариусов, адвокатов и их профессиональных объединений

Москва, 2004

336 стр

 

965.                   

10154

Р.И.Вергасова

Нотариат в России

Москва, 2004

363 стр

 

966.                   

10162

Ж.Ф.Пиепу

Ж.Ягр

Профессиональное нотариальное право

Москва, 2001

224 стр

 

967.                   

10159

Назира Шамба

Поучительные заметки помощницы нотариуса

Москва, 2003

160 стр

 

347.963. PROCURATURA DE STAT

968.                   

8646

В.И.Басков

Прокурорский надзор

Москва, 1996

558 стр

 

969.                   

8753

М.Н.Маршунов

Комментарий к закону о прокуратуре Российской Федерации

Москва, 1998

153 стр

 

970.                   

10339

 

Функции прокуратуры вне рамок уголовного преследования: вопросы теории и практика

Москва, 2005

185 стр

 

347.965. AVOCATURA

971.                   

10026

Cristina I.Stoica

Janice H.Webster

Avocatul român în sistemul de drept european/ profesia de avocat în România, realități și perspective în cadrul procesului de integrare europeană

București, 1999

217 pag

 

972.                   

8793

Cristiana I.Stoica

Janice H.Webster

Avocatul român în sistemul de drept european.

Profesia de avocat în România, relații și perspective în cadrul procesului de integrare europeană

București, 1997

218 pag

 

973.                   

9091

Г.М.Резник

Рассказывают адвокаты

Москва, 2000

272 стр

 

974.                   

9786

С.Н.Бабурин

А.Г.Глисков

А.И.Забейворота

Комментарий к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации

Москва, 2003

384 стр

 

975.                   

9796

М.Ю.Баршевский

Организация деятельности адвокатуры в России

Москва, 1997

288 стр

 

347.99. CURTEA DE JUSTIŢIE

976.                   

 

Ioan Gârbuleț

Tratat privind răspunderea disciplinară a magistraților

București, 2020

1044 pag

 

977.                   

 

Mari Claudia Ivan

Gheorghe Ivan

Cauzele justificative

București, 2021

318 pag

 

978.                   

 

 

Ghid privind sistemul de asistență juridică garantată de stat

Chișinău, 2010

240 pag

 

979.                   

 

Goerge Marius Mara

Prejudiciul nepatrimonial cauzat prin eroarea judiciară

București, 2020

404 pag

 

980.                   

9890

Tudor Popovici

Unele aspecte ale eticii juridice și responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova/ cercetare comparativă de drept procesual penal

Chișinău, 2000

164 pag

 

981.                   

10511

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Cristina Mălai

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Ediția II

Chișinău, 2009

344 pag

 

982.                   

10515

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Cristina Mălai

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Ediția II

Chișinău, 2009

344 pag

 

983.                   

10610

John Lipton

Nicolae Eșanu

Ghidul judecătorului în materie civilă și comercială a Republicii Moldova

Chișinău, 2004

352 pag

 

984.                   

10611

Valeria Șterbeț

Sisteme de justiție federală în aspect comparat

Chișinău, 2004

135 pag

 

985.                   

10444

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

986.                   

10617

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

987.                   

10450

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

988.                   

10446

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

989.                   

10451

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

990.                   

10483

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

991.                   

10436

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

992.                   

10425

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

993.                   

10424

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

994.                   

10441

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

995.                   

10440

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

996.                   

10439

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

997.                   

10427

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

998.                   

10448

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

999.                   

10452

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

1000.              

10423

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

1001.              

10421

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

1002.              

10422

Valeria Șterbet

Raisa Botezaru

Sergiu Furdui

Vera Macinscaia

Eugenia Fistican

Ion Muruianu

Administrarea eficientă a justiției

Chișinău, 2006

368 pag

 

1003.              

10512

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1004.              

10500

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1005.              

10508

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1006.              

10507

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1007.              

10506

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1008.              

10501

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1009.              

10502

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1010.              

10510

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1011.              

10518

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1012.              

10516

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1013.              

10517

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1014.              

10504

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1015.              

10509

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1016.              

10519

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1017.              

10513

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1018.              

10514

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2009

344 pag

 

1019.              

10503

Nicolae Clima

Steven Plotkin

Cristina Malai

Comentarii la codul de etică al judecătorului

Chișinău, 2008

88  pag

 

1020.              

10328

 

Иск в гражданском и арбитражном процессах

Москва, 2006

200 стр

 

1021.              

10480

Adrian M.Truichici

Luiza Negru

Drept penal

Jurisprudența Curții de justiție a Uniunii Europene

Chișinău, 2005

655 pag

 

1022.              

9102

М.И.Клеандров

Статус граждан участвующих в осуществлении правосудия

Москва, 1999

71 стр

 

1023.              

10378

И.Л.Петрухин

Судебная власть: контроль за расследованием преступлений

Москва, 2008

288 стр

 

349.2. DREPTUL MUNCII

1024.              

8728

Șerban Beligrădeanu

Ion Traian Ștefănescu

Dicționar de drept al muncii

București, 1997

223 pag

 

1025.              

8761

 

Codul muncii

Contract colectiv de muncă unic la nivel național 1996

București, 1997

127 pag

 

1026.              

10172

 

Codul muncii

București, 2004

116 pag

 

1027.              

8856

Alexandru Țiclea

Constantin Tupan

Protecția muncii în România. Organizarea, coordonarea și controlul protecției muncii. Norme de protecție și de igienă a muncii. Echipamente și materiale de protecția a muncii. Propaganda și instructajul pentru protecția muncii. Accidentele de muncă și bolile profesionale. Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de protecția muncii. Organizarea protecției muncii în unele țări dezvoltate

București, 1997

333 pag

 

1028.              

9388

Maria Voicu

Mihaela Popoacă

Dreptul muncii

Vol. I

București, 2001

623 pag

 

1029.              

8888

Șerban Beligrădeanu

Legislația concediilor de odihnă, a altor concedii și a concediilor medicale cuvenite salariaților

București, 1997

318 pag

 

1030.              

9239

Boris Sosna

Contractul individual de muncă. Legislație

Chișinău, 2001

336 pag

 

1031.              

9968

Boris Sosna

Contractul individual de muncă. Legislație

Chișinău, 2001

336 pag

 

1032.              

9994

Boris Sosna

Contractul individual de muncă. Legislație

Chișinău, 2001

336 pag

 

1033.              

9240

Boris Sosna

Contractul individual de muncă. Legislație

Chișinău, 2001

336 pag

 

1034.              

9242

Boris Sosna

Contractul individual de muncă. Legislație

Chișinău, 2001

336 pag

 

1035.              

9831

Teodor Negru Dumitru Șinic

Dreptul muncii

Chișinău, 1995

318 pag

 

1036.              

10350

 

Noul Cod al muncii

Model-cadru al contractului individual de muncă

Chișinău, 2003

134 pag

 

1037.              

10255

О.Ю.Блохина

Законодательство субьектов Российской Федерации по вопросам охраны защиты прав и интересов детей

Тверь, 2004

354 стр

 

1038.              

10061

 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации

Москва, 2003

767 стр

 

1039.              

9048

К.Н.Гусова

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации

Москва, 2000

656 стр

 

1040.              

9346

Liliana Grigore

Probleme specifice în domeniul pieței muncii pe plan mondial

București, 2000

207 pag

 

1041.              

9809

Э.Сырбу

Н.Романдаш

Ю.Секриеру

Пособие по трудовому законодательству.

Научно-практический комментарий законодательства о труде

Кишинэу, 2004

256 стр

 

1042.              

9813

Э.Сырбу

Н.Романдаш

Ю.Секриеру

Пособие по трудовому законодательству.

Научно-практический комментарий законодательства о труде

Кишинэу, 2004

256 стр

 

1043.              

9814

Э.Сырбу

Н.Романдаш

Ю.Секриеру

Пособие по трудовому законодательству.

Научно-практический комментарий законодательства о труде

Кишинэу, 2004

256 стр

 

1044.              

10263

Г.С.Скачкова

Регулирование труда лиц гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной деятельности и безопасности государства

Москва, 2005

384 стр

 

1045.              

10362

Б.Н.Топорин

Е.А.Суханов

Государство и право на рубеже веков. Экологическое и природоресурсное право. Трудовое право. Предпринимательское право

Москва, 2001

306 стр

 

1046.              

10338

Г.С.Скачкова

Проблемы ответственности в сфере

труда

Москва, 2007

208 стр

 

349.3. DREPTUL SOCIAL

1047.              

9941

Nicolai Romandaș

Dreptul protecției sociale

Chișinău, 2001

448 pag

 

1048.              

9940

Nicolai Romandaș

Dreptul protecției sociale

Chișinău, 2001

448 pag

 

1049.              

9255

Nicolai Romandaș

Dreptul protecției sociale

Chișinău, 2001

448 pag

 

1050.              

9254

Nicolai Romandaș

Dreptul protecției sociale

Chișinău, 2001

448 pag

 

1051.              

9600

Ovidiu Ținca

Drept social comunitar

București, 2002

336 pag

 

349.4. DREPT FUNCIAR

1052.              

9542

Florin Scrieciu

Tratat teoretic și practic de drept funciar

Vol. I

București, 2001

799 pag

 

1053.              

9833

Florin Scrieciu

Tratat teoretic și practic de drept funciar

Vol. I

București, 2001

799 pag

 

1054.              

9540

Florin Scrieciu

Drept agrar și Drept funciar

București, 2000

589 pag

 

1055.              

8947

Sorin Popescu

Legislația agrară Vol. I-1996

București, 1996

167 pag

 

1056.              

8948

Sorin Popescu

Legislația agrară Vol. I-1998

București, 1998

270 pag

 

1057.              

9834

 

Supliment legislativ

Vol. II

București, 2001

274 pag

 

1058.              

9543

 

Supliment legislativ

Vol. II

București, 2001

274 pag

 

1059.              

8776

 

Codul silvic

București, 1996

72 pag

 

1060.              

9651

Sergiu Chiriac

Nicolae Chenciu

Victor Mocanu

Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar.

Aspecte teoretico-practice

Chișinău, 2002

331 pag

 

1061.              

9652

Sergiu Chiriac

Nicolae Chenciu

Victor Mocanu

Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar.

Aspecte teoretico-practice

Chișinău, 2002

331 pag

 

1062.              

9653

Sergiu Chiriac

Nicolae Chenciu

Victor Mocanu

Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar.

Aspecte teoretico-practice

Chișinău, 2002

331 pag

 

1063.              

9654

Sergiu Chiriac

Nicolae Chenciu

Victor Mocanu

Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar.

Aspecte teoretico-practice

Chișinău, 2002

331 pag

 

1064.              

9655

Sergiu Chiriac

Nicolae Chenciu

Victor Mocanu

Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar.

Aspecte teoretico-practice

Chișinău, 2002

331 pag

 

1065.              

9656

Sergiu Chiriac

Nicolae Chenciu

Victor Mocanu

Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar.

Aspecte teoretico-practice

Chișinău, 2002

331 pag

 

1066.              

10038

 

Legislația terenurilor. Reglementări privind: Circulația juridică a terenurilor. Retrocedarea terenurilor și împroprietărirea. Terenurile agricole și cele cu destinație forestieră. Terenurile aflate în patrimoniul statului. Îmbunătățirile funciare. Cadastrul și publicitatea imobiliară. Exproprierea

București, 2004

446 pag

 

1067.              

9224

Mihai Cotorobai

Pavel Zamfir

Victor Ursu

Dreptul funciar

Chișinău, 2001

245 pag

 

1068.              

9225

Mihai Cotorobai

Pavel Zamfir

Victor Ursu

Dreptul funciar

Chișinău, 2001

245 pag

 

1069.              

9934

Mihai Cotorobai

Pavel Zamfir

Victor Ursu

Dreptul funciar

Chișinău, 2001

245 pag

 

1070.              

8863

 

Legislația privind cadastrul și publicitatea imobiliară. Locuințele. Construcțiile.    Urbanismul. Îmbunătățirile funciare

București, 1997

192 pag

 

1071.              

8904

 

Legislația privind cadastrul și publicitatea imobiliară. Locuințele. Construcțiile.   Urbanismul. Îmbunătățirile funciare

București, 1998

224 pag

 

1072.              

9107

 

Лесной кодекс Российской Федерации

Москва, 1999

80 стр

 

1073.              

104158

В.С.Белых

О.А.Герасимов

Классика хозяйственно-правовой мысли

Москва, 2008

535 стр

 

1074.              

104168

С.А.Чаркин

Судьба сельского хозяйства России в зеркале права

Москва, 2008

287 стр

 

349.42. DREPT AGRAR

1075.              

8658

М.И.Козырь

Г.Е.Быстров

 Аграрное право

Москва, 1996

637 стр

 

1076.              

10062

А.А.Ялбулганов

Постатейный комментарий к закону Российской Федерации "О плате за землю"

Москва, 2003

139 стр

 

1077.              

9887

Valeriu Zbărciog

Microeconomie aplicată

Chișinău, 2001

174 pag

 

1078.              

9996

Igor Munteanu

Dezvoltări regionale în Republica Moldova

Chișinău, 2001

264 pag

 

1079.              

9164

Б.Н.Топорнин

Новое в юридической науке и практике

 

32 стр

 

349.6. DREPTUL OCROTIRII NATURII ŞI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1080.              

 

8826

Ernest Lupan

Dicționar de protecția mediului

București, 1997

231 pag

 

1081.              

8343

И.И.Дедю

Экологический энциклопедический словарь

Кишинев, 1990

408 стр

 

1082.              

10358

И.И.Дедю

Экологический энциклопедический словарь

Кишинев, 1990

408 стр

 

1083.              

9855

Valeriu Teusdea

Protecția Mediului

Ediția a II-a

București, 1996

288 pag

 

1084.              

9618

Ernest Lupan

Dreptul mediului

București, 2001

366 pag

 

1085.              

9924

Daniela Marinescu

Dreptul mediului înconjurător

București, 1996

184 pag

 

1086.              

9804

О.Л.Дубовик

Экологическое право

Москва, 2003

584 стр

 

1087.              

9065

Н.В.Кузнецова

Экологическое право

Москва, 2000

181 стр

 

1088.              

9060

М.М.Бринчук

Экологическое право

(Право окружающей среды)

Москва, 1999

688 стр

 

1089.              

9064

Ю.Е.Винокурова

Экологическое право Российской Федерации

Москва, 1999

457 стр

 

1090.              

8665

В.Д.Ермакова

А.Я.Сухарева

Экологическое право России

Москва, 1997

480 стр

 

1091.              

8675

Ю.Г.Жариков

В.Х.Улюкаев

Земельное право

Былина, 1997

405 стр

 

1092.              

10390

М.М.Бринчук

О.Л.Дубовик

Актуальные проблемы развития экологического права в XXI век

Москва, 2007

258 стр

 

1093.              

9062

ММ.Бринчук

Комментарий к Федеральному закону об экологической экспертизе

Москва, 1999

244 стр

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11634959     Soluție
 
Servicii
Close