Direcţia elaborare a actelor normative
imprimare

Direcţia elaborare a actelor normative este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei care are sarcina de a elaborarea proiecte de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului în domeniul justiţiei, creează grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonează activitatea grupurilor de lucru, create pentru elaborarea proiectelor de acte normative ce nu ţin de domeniul altor autorităţi administrative centrale, participă, în caz de necesitate, la elaborarea proiectelor de acte normative, ce ţin de domeniul altor autorităţi administrative centrale.

Competenţa direcţiei:

 • elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei;
 • elaborarea, la indicaţiile Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, în baza programelor de activitate a Guvernului şi a legislaţiei în vigoare, a proiectelor de acte normative şi în alte domenii;
 • elaborarea, în baza propunerilor autorităţilor administrative centrale, a proiectelor programelor de elaborare a actelor normative şi prezentarea acestora Guvernului pentru aprobare;
 • examinarea recomandărilor experţilor Consiliului Europei pe marginea proiectelor de acte legislative în domeniul justiţiei, precum şi în alte domenii care nu ţin de competenţa altei autorităţi a administraţiei publice centrale;
 • elaborarea proiectelor de acte legislative în scopul implementării recomandărilor experţilor Consiliului Europei;
 • crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonarea activităţii grupurilor de lucru, create pentru elaborarea proiectelor de acte normative ce nu ţin de domeniul altor autorităţi administrative centrale;
 • participarea, în caz de necesitate, la elaborarea proiectelor de acte normative, ce ţin de domeniul altor autorităţi administrative centrale;
 • analiza şi sistematizarea propunerilor de modificare a codurilor din domeniul justiţiei şi elaborarea, în modul stabilit, la anumite intervale de timp, în baza acestor propuneri, a unor proiecte complexe şi prezentarea acestora Guvernului spre examinare;
 • acordarea asistenţei metodice autorităţilor administrative centrale în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 • examinarea, la solicitarea Aparatului Guvernului, a proiectelor de acte normative, elaborate de Ministerul Justiţiei, incluse în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului şi examinarea acestora la momentul prezentării spre contrasemnare;
 • studierea comparată şi analiza legislaţiei statelor străine din domeniul justiţiei şi pregătirea, în acest sens, a informaţiei pentru conducerea Ministerului;
 • organizarea seminarelor şi convocarea şedinţelor pe chestiunile ce ţin de îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă.

 

imprimare

Orarul audienţelor la şeful Direcţiei elaborare a actelor normative

Tatiana Filatova

marţi şi joi - 13.00-17.00

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5333901     Soluție
 
Servicii
Close