Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcţia Generală Legislaţie / Secţia evidenţă a legislaţiei şi documentare
Secţia evidenţă a legislaţiei şi documentare
imprimare

Şecţia evidenţă a legislaţiei, sistematizare şi documentare asigură:

 • ţinerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova;
 • efectuarea evidenţei, sistematizării şi codificării actelor normative ale Republicii Moldova şi ale ţărilor cu care Ministerul Justiţiei colaborează în domeniul schimbului de informaţii juridice;
 • ţinerea în stare de control a actelor normative ale Curţii Constituţionale, Parlamentului, Guvernului, Preşedintelui Republicii Moldova şi a codurilor ţărilor cu care Ministerul Justiţiei colaborează în domeniul schimbului de informaţii juridice;
 • eliberarea extraselor din Registrele de stat;
 • acordarea ajutorului metodic şi practic instanţelor judecătoreşti, Direcţiei juridice a Gagauziei, organelor centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, la efectuarea evidenţei, sistematizării şi ţinerii în stare de control a actelor normative, asigurarea acestora cu informaţie juridică;
 • alcătuirea şi ţinerea în stare de control a fişierului actelor normative;
 • participarea la elaborarea şi avizarea  proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul său de activitate;
 • înregistrarea documentelor transmise pentru executare în Direcţia generală legislaţie, efectuarea evidenţei şi controlul executării acestora;
 • efectuarea abonării la ediţiile periodice şi prelucrarea acestora în conformitate cu regulile bibliotecilor;
 • pregătirea  pentru editare şi reeditare a codurilor, culegerilor de acte normative, prezentarea propunerilor privitor la editarea literaturii juridice;
 • selectarea şi pregătirea actelor normative pentru republicare;
 •  stabilirea modului de folosire şi  păstrare a fondului actelor normative;
 • evidenţa actelor normative ale altor state, actelor normative ale  autorităţilor administrative centrale, precum şi a hotărârilor  Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi practicii judiciare;
 • asigurarea instanţelor judecătoreşti, organizaţiilor şi instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei cu acte legislative, literatură juridică, şi cu textele legilor privind completarea şi modificarea articolelor pentru exemplarele de control ale codurilor;
 • organizarea activităţii bibliotecii şi completarea acesteia cu literatură juridică, ţinînd cont de necesităţile direcţiilor şi secţiilor ministerului, efectuarea evidenţei tematice a literaturii juridice, precum şi a publicaţiilor din presa periodică cu privire la întrebările juridice.
 • coordonează activitatea de prezentare de către autorităţile publice responsabile a intereselor Guvernului în Parlament
 • prezintă Guvernului, la încheierea sesiunilor ordinare ale Parlamentului, informaţiile cu privire la desfăşurarea procesului legislativ

 

imprimare

Şeful Secţiei evidenţă a legislaţiei, sistematizare şi documentare Angela Korcinschi în fiecare zi de miercuri.

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5255284     Soluție
 
Servicii
Close