Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția Organizații Necomerciale
Direcția Organizații Necomerciale
imprimare

Direcţia organizații necomerciale, este o subdiviziune a aparatului central al Ministerului Justiţiei, organizată în conformitate cu prevederile Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000. În competența Direcției organizații necomerciale intră:

  • Exercitarea procedurii necontencioase referitor la înregistrarea partidelor şi organizaţiilor obşteşti, publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă;
  • Examinarea cadrului legal, studierea tendinţelor şi necesităţilor de dezvoltare a sectorului neguvernamental şi elaborarea propunerilor privind perfectarea şi actualizarea legislaţiei în domeniu;
  • Exercitarea funcţiilor de control, în limitele competenţei prevăzute de art.1.2. din prezentul Regulament, asupra respectării prevederilor statutare şi legale în activitatea partidelor şi organizaţiilor social-politice, asociaţiilor obşteşti şi fundaţiilor;
  • Identificarea şi analiza cazurilor de aplicare neuniformă a legislaţiei în domeniu, formularea propunerilor şi recomandărilor pentru organele administraţiei publice locale care au în competenţa sa înregistrarea asociaţiilor obşteşti, consultarea organelor administraţiei publice locale în problemele ce ţin de înregistrarea asociaţiilor obşteşti locale şi efectuarea coordonării metodice în acest domeniu;
  • Asigurarea activităţii Comisiei de Certificare pe lângă Ministerul Justiţiei;
  • Participarea la examinarea cauzelor privind suspendarea activităţii şi lichidarea forţată a partidelor şi organizaţiilor obşteşti în cazurile prevăzute de legislaţie;
  • Înregistrarea simbolicii partidelor şi organizaţiilor obşteşti;
  • Înregistrarea publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă;
  • Expedierea datelor despre organizaţiile înregistrate Departamentului Analiză Statistică şi Sociologie în vederea includerii acestei informaţii în Registrul Naţional Interadministrativ;
  • Eliberarea la cererea persoanelor fizice şi juridice, informaţii din Registrul de Stat al organizaţiilor obşteşti, copii şi date din actele de constituire ale acestora;

Regulament privind organizare și funcționare al Direcției Organizații Necomerciale

 

imprimare

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Telefon

E-mail

1.

Şef direcție

Culciţchi Alexandrina

20-14-02

alexandrina.culcitchi@justice.gov.md

2.

Consultant

Lazarenco Angela

20-14-08

angela.lazarenco@justice.gov.md

3.

Consultant

Ignat Veronica

20-14-06

veronica.ignat@justice.gov.md

4.

Specialist principal

Olari Olga

20-14-45

olga.olari@justice.gov.md

5. Specialist principal Postolachi Tatiana 20-14-06 tatiana.postolachi@justice.gov.md

6.

Specialist superior

Alacev Daniela

20-14-08

daniela.alacev@justice.gov.md

7. Specialist principal Meleca Iraida 20-14-45 iraida.meleca@justice.gov.md

 

 

imprimare

Marți: 13.00 - 17.00

Joi: 13.00 - 17.00

Șef Direcție organizații necomerciale - Culciţchi Alexandrina

     

Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție (+373 22) 20 14 20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a
PROGRAMULUI COMUN
AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI
"SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22)23 47 95
Fax: (+373 22)23 47 97
Vizitatori total: 3578836     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close