Prima / Structura Ministerului / Autorități administrative din subordine / Centrul Naţional de Expertize Judiciare
Centrul Naţional de Expertize Judiciare
imprimare

Centrul Naţional de Expertize Judiciare (în continuare Centru) este o instituţie coordonatoare a practicii expertizei judiciare. Misiunea Centrului este desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-practice în domeniul expertizei judiciare. Activitatea Centrului este reglementată de Hotărârea Guvernului Nr.1412 din 27.12.2016 cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare.

 

Activitatea sa de bază constă în desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-practice în domeniul expertizei judiciare; generalizarea practicilor de efectuare a expertizelor judiciare; elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizei judiciare; organizarea efectuării expertizelor judiciare şi extrajudiciare; asigurarea organizării formării iniţiale şi continue a experţilor judiciari, etc.

În cadrul Centrului se efectuează expertize judiciare conform Nomenclatorului expertizelor judiciare.

 

Sarcinile principale ale Centrului sunt:

1.  elaborarea metodicilor de efectuare a expertizelor judiciare, aprobarea şi aplicarea lor în practica de expertizare, contribuind prin aceasta, la  înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova;

2.  consolidarea colaborării interinstituţionale, cu participarea tuturor reprezentanţilor instituţiilor de expertize judiciare;

3.  generalizarea practicilor de efectuare a expertizelor judiciare, elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizelor judiciare, îmbunătăţirea acesteia;

3.  efectuarea expertizelor judiciare şi extrajudiciare;

4.  instruirea iniţială şi continuă a experţilor judiciari ai Centrului;

5.  studierea practicii de expertiză judiciară din ţară şi a altor ţări şi recomandarea bunelor practici pentru aplicare în laboratoarele de expertiză judiciară ale Centrului şi ale altor instituţii de expertiză judiciară din ţară.

 

Funcţiile de bază ale Centrului sunt: 

1. elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizei judiciare;

2. identificarea aspectelor problematice în domeniul expertizei judiciare şi propunerea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de expertiză judiciară în vederea soluţionării acestora;

3. asigurarea organizării formării iniţiale şi continue a experţi lor judiciari;

4. organizarea efectuării expertizelor judiciare şi extrajudiciare;

5. organizarea conferinţelor ştiinţifice, a atelierelor de lucru, a seminarelor teoretico-practice pentru generalizarea practici lor de efectuare a expertizelor judiciare şi pentru realizarea schimbului de experienţă şi bune practici;

6. sistematizarea şi diseminarea informaţiei juridice şi ştiinţifice experţilor procedeelor şi tehnicilor de expertiză judiciară în vederea soluţionării acestora;

7. efectuarea şi organizarea recenzării rapoartelor de expertize. 

imprimare

Actele normative relevante activităţii: 

1. Legea Nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar;

2. Hotărârea Guvernului Nr. 1412 din 27.12.2016 cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare;

3. Hotărârea Guvernului Nr. 1052 din 12.09.2006 cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului Licenţei pentru exercitarea profesiei de expert;

5. Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova Nr. 225-XV din 30.05.2003;

6. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova Nr. 122-XV din 14.03.2003.


Întrebări frecvente: 

Întrebarea: Cum să procedez dacă nu sunt de acord cu concluziile expertului?

Răspuns: Înaintaţi toate obiecţiile faţă de raportul de expertiză ordonatorului expertizei (instanţei de judecată, organului de urmărire penală, etc.)


Întrebarea: De unde pot solicita copia raportului de expertiză efectuat?

Răspuns: Adresaţi cererea corespunzătoare ordonatorului expertizei (instanţei de judecată, organului de urmărire penală, etc.).


Întrebarea: Cum să procedez dacă am nevoie să prezint instanţei de judecată bonul de plată pentru expertiza efectuată, ce a fost predat Centrului?

Răspuns: Bonul de plată în original se păstrează în arhiva Centrului ca dovadă a achitării serviciilor de expertiză. Centrul poate elibera doar copia bonului menţionat, cu confirmarea serviciului contabilitate despre achitarea serviciilor de efectuare a expertizei. Conform art. 75 al Legii nr.68 din 14.04.2017 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, acest serviciu se efectuează contra plată. Respectiv, copia bonului de plată va fi eliberată după depunerea cererii corespunzătoare în cancelaria Centrului şi achitarea sumei de 5 (cinci) lei pe contul următor:


Date bancare CNEJ:

Ministerul Finanţelor

Trezoreria de Stat

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

Cod fiscal 1006601003636

Contul de plăţi 33114001

IBAN MD50TRPAAA142310A00826AA

Codul băncii „TREZMD2X"

 

Întrebarea: De unde pot afla dacă o persoană anumită deţine calificarea de expert judiciar?

Răspuns: Accesaţi Registrul de Stat al Experţilor Judiciari atestaţi, ce este plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei la compartimentul „Persoane autorizate/Experţi judiciari".

imprimare

Centrului Naţional de Expertize Judiciare

Telefon: 23-84-22

Adresa electronică: cnej@justice.gov.md

Datele de contact ale laboratoarelor Centrului Naţional de Expertize Judiciare:


Laboratorul de expertize judiciare criminalistice                                    23-87-78
Laboratorul de expertize judiciare auto-merceologice                           24-00-81
Laboratorul de expertize judiciare fizico-chimice                                    23-81-45
Laboratorul de expertize judiciare auto-tehnice                                    23-83-81
Laboratorul de expertize judiciare tehnice în construcţie şi evaluare     21-20-96
Laboratorul de expertize judiciare economice                                        23-84-92
Laboratorul de expertize judiciare inginero-tehnice                               23-28-98
Laboratorul metodico-ştiinţific                                                                23-26-09
Laboratorul de analiză şi planificare                                                       23-26-10
Secţia secretariat şi administrare                                                           23-87-05

imprimare

Directorul Centrului Naţional de Expertize Judiciare: Cataraga Olga
Marţi, de la ora 14:00 până la 16:00

Director adjunct al Centrului Naţional  de Expertize Judiciare: Belibov Lilian
Joi (săptămână pară), de la ora 14:00 până la 16:00

Director adjunct al Centrului Naţional  de Expertize Judiciare: Petcovici Piotr
Joi (săptămână impară)a de la ora 14:00 până la 16:00

 

Înscrierea la audienţă se va face în prealabil la numărul de telefon: 23-84-22

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10668915     Soluție
 
Servicii
Close