Prima / Structura Ministerului / Autorități administrative din subordine / Centrul de Armonizare a Legislaţiei
Centrul de Armonizare a Legislaţiei
imprimare

Centrul de Armonizare a Legislaţiei este o autoritate administrativă, cu statut de persoană juridică,

subordonată Ministerului Justiţiei, creată în scopul facilitării procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. Centrul de Armonizare a Legislaţiei are un efectiv limită de 15 persoane şi a fost creat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 190 din 21 februarie 2007, prin care a fost aprobat  şi Regulamentul său de activitate.

 

Centrul de Armonizare a Legislaţiei

  • Monitorizează procesul de armonizare a legislaţiei pe plan naţional;
  • Elaborează proiectele de Planuri Naţionale Anuale de Armonizare a Legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene (PNAL);
  • Coordonează procesul de implementare a Planurilor Naţionale de Armonizare a Legislaţiei (PNAL);
  • Verifică compatibilitatea proiectelor de acte legislative şi normative cu legislaţia UE şI emiterea declaraţiilor de compatibilitate;
  • Creează şi gestionează baza de date a legislaţiei naţionale armonizate cu legislaţia UE;
  • Acordă asistenţa metodologică autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul armonizării legislaţiei.

 

imprimare

Organigrama Centrului de Armonizare a Legislaţiei 

Metodologia de armonizare a legislaţiei în Republica Moldova 

Ghid cu privire la întocmirea Tabelelor de concordanţă (Link pdf şi word)

Actele normative relevante activităţii:

Hotărîrea Guvernului nr 190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de Armonizare a Legislaţiei

Hotărîrea Guvernului nr 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei RM cu legislaţia comunitară

 Activitatea Centrului de Armonizare a Legislaţiei

Hotărîrea Guvernului nr 38 din 01.02.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de Armonizare a legislaţiei pentru anul 2016

Raportul privind gradul de realizare a Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2016

Raportul privind gradul de realizare a Planului naţional de Armonizare a legislaţiei pentru anul 2015

Hotărîrea Guvernului nr 16 din 26.02.2015 cu privire la aprobarea Planului naţional de Armonizare a legislaţiei pentru anul 2015

Hotărîrea Guvernului nr 883 din 6 august 2007 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2007

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2007

Hotărîrea Guvernului nr 76 din 29 ianuarie 2008 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2008

Hotărîrea Guvernului nr 1350 din 2 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2009

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2009

Hotărîrea Guvernului nr 842 din 18 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2010

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2010

Hotărîrea Guvernului nr 1210 din 27 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2011

Hotărîrea Guvernului nr.962 din 19.12.2011 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2012

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2012

Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 28 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2013

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2013

Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 22 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2014

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2014

imprimare

Chişinău, str. 31 August 1989, 82, et.4, MD - 2012

Tel: (+373 22) 820-879

Direcția armonizare a legislației

Nr. d/o

Numele, Prenumele

Funcţia

Telefon de contact

E-mail

1.

Bulat-Rotaru Alexandrina

Șef direcție

820-883

alexandrina.bulat@justice.gov.md

2.

Musteaţă Daniel

Şef-adjunct direcţie

820-875

daniel.musteata@justice.gov.md

3. Castraveț Ina Specialist superior 820-882 ina.castravet@justice.gov.md 
4. Coșleț Nicolae Specialist 820-876 nicolae.coslet@justice.gov.md 

Direcţia asigurare informaţională

1.

Covalenco Constanţia

Șef direcție

820-877

constantia.covalenco@justice.gov.md

2. Vitvițchi Natalia șef adjunct direcție 820-875 natalia.spinachi@justice.gov.md

3.

Ochișor Cristina

specialist principal

820-882

cristina.ochisor@justice.gov.md

imprimare

Director Natalia Suceveanu:
Prima şi a doua zi de marţi a lunii, orele 13.00-17.00.

Vicedirector Stela Buiuc:
Marţi şi joi, orele 13.00-17.00.

Şefii de Direcţii ale Centrului:
Miercuri şi joi, orele 13.00-16.00.

Înregistrarea la audienţă se va face la numărul de telefon + 37322 820877, persoana de contact Covalenco Constanţia.

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5191190     Soluție
 
Servicii
Close