Camera Înregistrării de Stat
imprimare

Camera Înregistrării de Stat este autoritatea care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care potrivit legislaţiei se înregistrează la alte autorităţi ale statului.

Camera Înregistrării de Stat îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi în conformitate cu prevederile Statutului CÎS, aprobat de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

Camera Înregistrării de Stat are în structură sa 10 oficii teritoriale, dislocate în municipiile Chişinău, Bălţi, Comrat, oraşele Cahul, Căuşeni, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca şi Ungheni. 

Înregistrarea se efectuează la oficiul teritorial în raza de activitate al căruia se află sediul persoanei juridice sau domiciliul întreprinzătorului individual. 

La înregistrare se aplică principiul „ghişeului unic" - solicitantul înregistrării depune documentele pentru înregistrare doar la oficiul teritorial al CÎS, de unde ulterior în termenul stabilit primeşte actele de confirmare a înregistrării. Pînă la înregistrare şi după înregistrare solicitantul este scutit de a se prezenta la alte autorităţi (Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Camera Înregistrării de Stat, Centrul Naţional de Terminologie, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Monitorul Oficial etc.) pentru coordonări şi autorizări legate de înregistrare. Acest lucru îl face oficiul teritorial în regim on-line. 

Principalele atribuţii ale Camerei Înregistrării de Stat sînt:

 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • ţinerea Registrului de stat;
 • eliberarea extraselor din Registrul de stat;
 • acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
 • participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;
 • editarea Buletinului Oficial al Camerei Înregistrării de Stat.

Pe lîngă principalele atribuţii pe care le îndeplineşte, obiectivul de bază al Camerei Înregistrării de Stat reprezintă optimizarea şi simplificarea continuă a procedurii de înregistrare, reorganizare şi radiere a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ajustînd-o la standardele Uniunii Europene. Obiectivul menţionat este prevăzut în Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 104 din 01.02.2007, iar acţiunea prioritară în realizarea acestui obiectiv rezidă în implementarea în cadrul Camerei Înregistrării de Stat a documentului electronic şi a semnăturii digitale. O altă măsură prioritară în realizarea acestui obiectiv constă în optimizarea procedurilor şi lărgirea spectrului de servicii acordate prin intermediul Internet-ului.

 

imprimare

Istoricul 

 • la 09 decembrie 1991, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 241 cu privire la înregistrarea întreprinderilor ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, a fost creată Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei. Întru executarea acestui decret, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 51 din 29 ianuarie 1992 a aprobat „Regulamentul cu privire la Camera Înregistrării de Stat pe lâna Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova";

 • la 5 octombrie 2000 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1265-XIV „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor". Legea stabileşte procedura înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor persoane fizice şi juridice, inclusiv a instituţiilor financiare şi organizaţiilor de asigurări, precum şi a filialelor şi reprezentanţelor acestora, structura organizatorică a sistemului înregistrării de stat;

 • urmare Legii nr. 417-XV din 26 iulie 2001 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative", Camera Înregistrării de Stat a trecut din subordinea Ministerului Justiţiei în subordinea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;

 • la 19 octombrie 2007 a fost adoptată Legea nr.220-XVI privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Legea substituie Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (nr.1265-XIV din 05.10.2000).Legea nominalizată propune un şir de proceduri avansate cum ar fi reducerea termenelor de înregistrare, solicitarea în regim on-line de la alte autorităţi publice a documentelor necesare înregistrării, stipularea exhaustivă a listei actelor necesare înregistrării, înregistrarea şi radierea simplificată a întreprinzătorilor individuali, reducerea actelor necesare radierii, radierea din oficiu a persoanelor juridice inactive;

 • urmare Hotărîrii Guvernului RM nr. 597 din 21 octombrie 2009 „Privind unele măsuri de executare a Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009", Camera Înregistrării de Stat a trecut din subordinea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în subordinea Ministerului Justiţiei.

Pe lîngă principalele atribuţii pe care le îndeplineşte, obiectivul de bază al Camerei Înregistrării de Stat reprezintă optimizarea şi simplificarea continuă a procedurii de înregistrare, reorganizare şi radiere a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ajustînd-o la standardele Uniunii Europene. Obiectivul menţionat este prevăzut în Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 104 din 01.02.2007, iar acţiunea prioritară în realizarea acestui obiectiv rezidă în implementarea în cadrul Camerei Înregistrării de Stat a documentului electronic şi a semnăturii digitale. O altă măsură prioritară în realizarea acestui obiectiv constă în optimizarea procedurilor şi lărgirea spectrului de servicii acordate prin intermediul Internet-ului.


Componenţa nominală a Consiliului de administraţie al Camerei Înregistrării de Stat, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr.510 din 22 decembrie 2009 (modificat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.181 din 20 mai 2011)

Pentru mai multe informaţii privind activitatea Camerei Înregistrării de Stat vizitaţi situl: http://cis.gov.md/

imprimare

Oficiile teritoriale

 


Telefoanele de contact

tel. 277-318
fax. 210-925
telefon de încredere 277-331
serviciul de informaţii 274-406
cancelaria 277344
e-mail:cis_rm@mtc.md

Nume, Prenume Funcţia Telefon de serviciu Poşta electronica
Conducerea
Victor Cebotari Preşedinte 278954  
Andrei Şeremet Vicepreşedinte 277322 seremet.andrei@cis.md
Biroul personal şi lucrări de secretariat
Angela Bivol-Danilov Şef birou 275291  
Direcţia economie şi finanţe
Victoria Bulat Şef secţie 277307 bulat.victoria@cis.md
Natalia Tovcaci Şef-adjunct 277496 contabilitatea@cis.md
Secţia organizare şi control intern
 Victor Harcenco Şef secţie 277497  harcenco.victor@cis.md
Direcţia juridică
Mihail Dragan Şef direcţie 274146 dragan.mihai@cis.md
Direcţia baza de date şi tehnologii informaţionale
Nelli Afanasieva Şef direcţie 266240 nelly@cis.md
Secţia asistenţă înregistrări şi radieri
Alina Ghimp Şef secţie 277311 ghimp.alina@cis.md
Secţia asistenţă modificări şi reorganizări
Nicolae Boldeş Şef secţie 210923 boldes.nicolae@cis.md
Secţia fonduri speciale şi informaţii curente
Petru Busuncian Şef secţie 277332  
Ludmila Cebotari Şef-adjunct 266251  
Secţia logistică
Ion Izvoreanu Şef secţie 274392 izvoreanu.ion@cis.md

 

imprimare

Orarul audienţei cetăţenilor de către conducerea Camerei Înregistrării de Stat 

Preşedinte - Marţi şi Joi, orele 1300 - 1600

Vicepreşedinte - Luni şi Vineri, orele 1300 - 1600

Înscrierea la audienţă se efectuează în anticamera CÎS sau la tel. (373 22) 266-200.

Atenţie: înscrierea la audienţa conducerii se finisează nu mai tîrziu de 24 ore de la începutul audienţei.

 

Pentru informaţii vizitaţi situl Camerei Înregistrării de Stat - http://cis.gov.md/ sau contactaţi serviciul de informaţii la tel. 274-406.

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5423270     Soluție
 
Servicii
Close