Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția Control și Audit Intern
Direcția Control și Audit Intern
imprimare

Direcţia control ṣi audit intern acordă consultanţă conducerii Ministerului cu privire la procesele de management al riscurilor ṣi de control, ṣi oferă recomandări privind îmbunătăţirea eficacităţii acestora, generînd valoare adăugată și îmbunătățind activităţile întregii entităţi. 

Responsabilități: 

·   Asigurarea și consilierea conducerii privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din cadrul entităţii;

·   Efectuează activităţi de audit public intern în vederea evaluării dacă sistemul de management financiar şi control al Ministerului Justiţiei este transparent şi conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Carta de audit intern (Regulamentul intern)

 

imprimare

Nr.

Funcția

Nume, Prenume

Telefon

E-mail

1. șef direcție Murguleț Gheorghe 20-14-54 gheorghe.murgulet@justice.gov.md

2.

Auditor intern

Obreja Cristina

20-14-53

cristina.obreja@justice.gov.md

3.

Auditor intern

Cimbir Victor

20-14-53

victor.cimbir@justice.gov.md

4. Auditor intern Toia Ludmila 20-14-53 ludmila.zgurean@justice.gov.md 

 

imprimare

 

Program de audiențe:

marți, joi: 13.00 - 17.00

     

Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție (+373 22) 20 14 20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a
PROGRAMULUI COMUN
AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI
"SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22)23 47 95
Fax: (+373 22)23 47 97
Vizitatori total: 3580547     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close