Direcția Reprezentare la CEDO
imprimare

Direcţia reprezentare la CEDO asigură:

- acordarea asistenței necesare Agentului guvernamental în realizarea sarcinii de reprezentare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

- examinarea în modul stabilit a fiecărei cereri comunicate de Curtea Europeană Guvernului;

- colectarea materialelor necesare întocmirii observațiilor și comentariilor Guvernului pe marginea cererilor pendinte la Curtea Europeană;

- elaborarea proiectelor de observații, comentarii și a altei corespondențe a Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cererilor, asupra pretențiilor de satisfacție echitabilă pretinse de reclamanți, aflate pe rolul Curții Europene depuse împotriva Republicii Moldova;

-elaborarea proiectelor eventualelor acorduri de reglementare amiabilă, declarațiilor unilaterale în cauzele notificate de Curtea Europeană Guvernului;

-elaborarea proiectelor cererilor privind solicitarea retrimiterii cauzei spre examinare în fața Marii Camere a Curții Europene;

-examinarea și avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter juridic la solicitarea autorităților publice și altor organe de resort privind aplicabilitatea prevederilor Convenției și explicarea principiilor relevante din jurisprudența Curții Europene;

-participarea, în modul stabilit, la lucrările din cadrul organizațiilor internaționale, ale comisiilor bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor autorități și instituții în domeniul justiției.

 

imprimare

Lista actelor normative relevante activităţii subdiviziunii: 

-   Legea nr. 353-XV din 28.10.2004 cu privire la Agentul Guvernamental;

- Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 04 noiembrie 1950) şi protocoalele adiţionale la aceasta;

-  Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 1aprilie 2011.

-  Cadrul normativ în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte,  hotărârile Curţii Constituţionale.

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5423164     Soluție
 
Servicii
Close