Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția agent guvernamental / Direcția analiză și executare a hotărîrilor CEDO
Direcția analiză și executare a hotărîrilor CEDO
imprimare

Direcţia analiză şi executare a hotărîrilor CEDO asigură:

-organizarea și ținerea evidenței deciziilor și hotărîrilor Curții Europene pronunțate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent;

-acordarea asistenței necesare Agentului Guvernamental în realizarea sarcinii de supraveghere a corectitudinii măsurilor adoptate de către autorități în vederea executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene pronunțate în privința Republicii Moldova;

- transmiterea spre executare Ministerului Finanțelor a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene împotriva Moldovei în vederea achitării sumelor stabilite printr-o hotărîrie a Curții Eurpene sau a celor convenite în cadrul acordurilor de reglementare amiabilă și ulterior autorizate printr-o decizie a Curții Europene;

-notificarea, în numele Agentului Guvernamental, a autorităților naționale de resort despre hotărîrile și deciziile Curții Europene, pronunțate în cauze împotriva Republicii Moldova și despre eventualele modalități de evitare a unor încălcări similare pe viitor ale prevederilor Convenției, însoțite de recomandarea unor măsuri cu caracter general și individual după caz;

- traducerea hotărîrilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent, precum și transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial a hotărîrilor respective sau a rezumatelor acestora, după caz;

-diseminarea pe alte căi de publicare, inclusiv prin publicarea comunicatelor de presă în numele Direcției generale, a hotărîrilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent, precum și a altei jurisprudențe ale Curții Europene relevante după caz;

-informarea autorităților naționale interesate despre evoluția jurisprudenței Curții Europene în vederea prevenirii unor eventuale încălcări similare ale drepturilor omului garantate de prevederile Convenției;

-exercitarea altor atribuții la indicația conducerii Direcției generale, a Agentului Guvernamental sau a conducerii Ministerului.

 

imprimare

Lista actelor normative relevante activităţii subdiviziunii:

-   Legea nr. 353-XV din 28.10.2004 cu privire la Agentul Guvernamental;

- Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 04 noiembrie 1950)  şi protocoalele adiţionale la aceasta;

-  Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 1aprilie 2011.

-  Cadrul normativ în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte,  hotărârile Curţii Constituţionale.

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5919803     Soluție
 
Servicii
Close