Cabinetul ministrului
imprimare

Cabinetul Ministrului, deţine statut de direcţie în cadrul Ministerului Justiţiei, organizată în conformitate cu prevederile Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.736 din 03.10.2012. Subdiviziunea are funcţia de a crea un cadru stimulativ, eficient şi durabil de interacţiune, în scopul realizării agendei, obiectivelor stabilite de către ministrul justiţiei.

 Sarcinile de bază:

  •  Optimizarea agendei de lucru a ministrului, în conformitate cu priorităţile trasate în planul Ministerului Justiţiei;
  •  Monitorizarea îndeplinirii indicaţiilor ministrului şi a activităţilor planificate la şedinţele operative, precum şi a indicaţiilor parvenite de la organele ierarhic superioare;
  •  Asigurarea dialogului cu  partenerii naţionali şi internaţionali ai Ministerului Justiţiei;
  •  Asigurarea comunicării ministrului cu mijloacele de informare în masă;
  •  Monitorizarea procesului de executare a prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

 

imprimare

  • Regulamentul privind organizarea si functionarea Cabinetului ministrului
  • Legea nr. 80 din 07.05.2010 Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
  •  Legea nr. 239 din 13.11.2008 Privind transparenţa în procesul decizional;
  • Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  • Hotărârea Guvernului nr. 195 din 04.04.2012 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013.
imprimare

Funcţia

Numele, Prenumele

Date de contact

Informaţi utile

Şef de cabinet

Iurco Tatiana

E-mail: tatiana.iurco@justice.gov.md

Tel. 022.201.481

Fax: 022.201.482

Domenii de interes:

- Planificare strategică în domeniul justiţiei;

- Monitorizare a realizării obiectivelor din sectorul justiţiei.

 Consilier

Semionov Anatolie

E-mail: anatolie.semionov@justice.gov.md

Tel.  022.201.446

 Domenii de interes:

- Monitorizare a procedurilor disciplinare aplicate reprezentanţilor profesiilor juridice şi conexe din sectorul justiţiei.

Consilier 

Duca Nicolae

E-mail: nicolae.duca@justice.gov.md

Tel. 022.201.481

Fax: 022.201.482

Domenii de interes:

- Monitorizare a transparenţei procesului decizional.

Consilier Morozan Raisa

E-mail: raisa.morozan@justice.gov.md

Tel. 022.201.481

Fax: 022.201.482

 

Asistent Șișianu Anna

E-mail:anna.sisianu@justice.gov.md

Tel. 022.201.481

 

 
Secretar Nuzbrah Cristina

E-mail:cristina.nuzbrah@justice.gov.md

Tel:  022.233.340

Fax: 022.234.797

 

 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4047292     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close