Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană
Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană
imprimare

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană 

 În exercitarea activităţii sale, Direcţia îndeplineşte următoarele funcţii şi atribuţii de bază:

a) elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale; participă, în condiţiile legii, la negocierea tratatelor internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale;

b) examinează şi înaintează propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei Republicii Moldova în conformitate cu obligaţiile asumate de stat prin convenţiile internaţionale;

c) elaborează studii privind cadrul normativ al acordurilor internaţionale, formulează propuneri pentru semnarea, aderarea, ratificarea de către Republica Moldova a unor convenţii multilaterale în domeniul justiţiei;

d) întocmeşte rapoarte periodice privind implementarea tratatelor internaţionale ce ţin de competenţa sa;

e) cooperează cu structurile şi organizaţiile internaţionale, precum şi cu autorităţile similare din alte state; încheie acorduri privind privind colaborarea juridică cu organele respective ale statelor străine și cu organizațiiile internaționale;

f) coordonează procesul de examinare şi de implementare în legislaţia naţională a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei;

         g) monitorizează şi coordonează procesul de integrare europeană pe segmentul justiţiei şi drepturilor omului;

         h) asigură accesarea și implementarea proiectelor de asistență externă.

 

imprimare

     Lista actelor normative

 

          Lista tratatelor bilaterale în domeniul justiţiei

  •  Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Federaţiei Ruse, Semnat la Moscova la 24.06.2002, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 252 din 10.03.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Bulgaria, Semnat la Chişinău la 16.01.2003, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 233 din 04.03.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Populare Chineze, Semnat la Beijing la 20.11.2001, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 230 din 04.03.2003

·        Protocol de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Turcia, Semnat la Ankara la 04.06.2003, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 04.08.2003

·        Memorandum de înţelegere privind colaborarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare, Semnat la Budapesta la 20.02.2003, În vigoare din 20.02.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Ucrainei, Semnat la Kiev la 18.05.2001, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 23.08.2001

·        Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind schimbul informaţiei în domeniul juridic, Semnat la Taşkent la 17.12.1998, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 220 din 29.03.1999

·        Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Uzbekistan, Semnat la Taşkent la 17.12.1998, În vigoare din 17.12.1998

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus, Semnat la Chişinău la 06.04.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.05.2004

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Albania, Semnat la Chişinău la 11.06.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 1161 din 22.10.2004

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan, Semnat la Baku la 26.10.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 10.02.2005

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Lituania, Semnat la Vilnius la 27.09.2005, În vigoare din 27.09.2005

  •        Acord de cooperare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al României, Semnat la Bucureşti la 20.05.2010, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 22.07.2010
imprimare

Orarul audienţelor la şeful Direcţiei:

 marţi şi joi - 13.00-17.00

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4198092     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close