Secția notariat
imprimare

În scopul realizării funcţiilor Direcţiei, Secția notariat îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) în domeniul organizării şi  reglementării activităţii notarilor:

1)       contribuie, în comun cu subdiviziunile Ministerului, la elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul activităţii notariale;

2)       asigură stabilirea numărului necesari de notari şi a locurilor vacante ce urmează a fi scoase la concurs;

3)       asigură organizarea concursului pentru  suplinirea locurilor vacante de notari;

4)       pregăteşte  actele necesare pentru eliberarea licenţei pentru activitate notarială, învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale,  retragerea licenţei pentru activitate notarială

5)       ţine evidenţa contractelor de efectuare a stagiului de notar,

6)       ţine evidenţa actelor depuse de candidaţii pentru admitere la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notari, a materialelor privind suspendarea şi încetarea activităţii notarilor;

7)       ţine Registrul de Stat al Notarilor;

8)       eliberează extrase din Registru de Stat al Notarilor şi legitimaţii pentru notari;

9)       publică şi actualizează pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei informaţia referitoare la notari şi notarii stagiari;

10)        ţine Registrul birourilor notarilor;

11)        ţine Registrul de evidenţă a absenţei notarilor de la birou;

12)        înregistrează registrele activităţii notariale;

13)     perfectează actele privind suspendarea sau încetarea activităţii notarilor;

14)        păstrează, pe perioada suspendării activităţii notarului, sigiliile acestuia;

15)        asigură lucrările de secretariat a Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.

b) în domeniul supravegherii şi controlului activităţii notarilor:

1)       elaborează graficul efectuării controlului activităţii notariale;

2)       supraveghează şi efectuează controlul activităţii notariale prin verificarea respectării legislaţiei la întocmirea actelor notariale, ţinerii registrelor notariale, corespunderii condiţiilor de păstrare a documentelor, utilizării legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei computerizate, respectării orelor de program, etc.;

3)       întocmeşte şi prezintă ministrului Justiţiei rapoarte ce reflectă rezultatele controlului activităţii notariale;

4)       întocmeşte sesizările ministrului Justiţiei adresate Colegiului disciplinar al notarilor;

5)       asigură lucrările de secretariat în cadrul Colegiului disciplinar al notarilor;

6)       recepţionează şi generalizează  dările de seamă despre activitatea profesională a notarilor;

7)       contribuie la asigurarea practicii notariale unice şi a analizei statistice a actelor notariale;

8)       elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce reglementează activitatea notarială a tuturor persoanelor  care realizează activitate notarială;

9)       acordă asistenţă Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană în legătură cu interpelările organelor de justiţie ale altor state referitor la îndeplinirea actelor notariale.

imprimare

Marți, joi – 8.00 – 17.00

Persoane de contact /responsabil de informație:

Şef secţia notariat - 

Telefon 022 20 14 47

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5333862     Soluție
 
Servicii
Close