Secția executori judecătorești
imprimare

În scopul realizării funcţiilor Direcţiei, Secția executori judecătoreşti îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)    în domeniul reglementării activităţii executorilor judecătoreşti:  

1)    contribuie, în comun cu subdiviziunile Ministerului, la elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul executării silite;

2)    pregăteşte  actele pentru eliberarea sau retragerea licenţei pentru  activitatea de executor judecătoresc;

3)    asigură  actualizarea anuală a numărului executorilor judecătoreşti în funcţie de teritoriu, de volum de activitate şi de numărul locuitorilor;

4)    asigură publicarea pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei a actelor ce vizează activitatea executorilor judecătoreşti, precum şi alte informaţii relevante;

5)    asigură  ţinerea şi completarea dosarelor executorilor judecătoreşti;

6)    ţine Registrul executorilor judecătoreşti şi asigură  actualizarea periodică a datelor acestuia;

7)    întocmeşte şi  eliberează  extrase din Registrul  executorilor judecătoreşti;

8)    întocmeşte actele privind  suspendarea sau încetarea activităţii executorilor judecătoreşti;

9)    asigură lucrările de secretariat în cadrul  Colegiului disciplinar al executorilor  judecătoreşti;

b)    în domeniul supravegherii  şi controlului activităţii  executorilor judecătoreşti:

1)    elaborează graficul  efectuării  controlului activităţii  executorilor judecătoreşti;

2)    asigură  efectuarea  controalelor privind activitatea executorilor judecătoreşti;

3)    întocmeşte  şi prezintă  conducerii rapoarte ce reflectă rezultatele  controlului activităţii executorilor judecătoreşti;

4)    analizează  deficienţele  depistate în  activitatea executorilor judecătoreşti şi propune măsuri de soluţionare a acestora;

5)    întocmeşte sesizările ministrului Justiţiei adresate Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti;

6)    efectuează controlul privind ţinerea registrelor  procedurilor de executare;

c)     în domeniul examinării documentelor şi petiţiilor privind  executarea silită:

1)    acordă asistenţă  metodologică executorilor judecătoreşti;

2)    întocmeşte  note informative cu privire la omisiunile stabilite în activitatea  executorilor judecătoreşti;

3)    elaborează  recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei;

4)    acordă ajutorul metodologic la identificarea soluţiilor în privinţa procedurilor executorii;

5)    asigură  audienţa cetăţenilor în probleme ce ţin de competenţa Ministerului Justiţiei privind supravegherea  şi controlul activităţii  executorilor judecătoreşti.

imprimare

marți - joi ora 13.00 - 17.00

Persoane de contact /responsabil de informație:

Şef Secţia executori judecătoreşti - Poalelungi Elena

Telefon 022 20 14 13, e-mail: elena.poalelungi@justice.gov.md 

 

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5250725     Soluție
 
Servicii
Close