Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția Profesii și Servicii Juridice / Serviciul asistență juridică calificată și mediere
Serviciul asistență juridică calificată și mediere
imprimare

În scopul realizării funcţiilor Direcţiei, Serviciul asistență juridică calificată și mediere îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) în domeniul reglementării activităţii avocaţilor:
1) contribuie, în comun cu subdiviziunile Ministerului și Uniunea Avocaților, la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul avocaturii;
2) întocmește și eliberează licenţe pentru exercitarea profesiei de avocat şi ţine Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat;
3) întocmește proiectele ordinelor Ministrului justiției privind retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat;
4) înregistrează formele de organizare a activităţii de avocat şi ţine Registrul cabinetelor avocaţilor şi a birourilor asociate de avocaţi;
5) actualizează și plaseasă periodic informaţia din Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat şi Registrul cabinetelor avocaţilor şi a birourilor asociate de avocaţi pe pagina web a Ministerului Justiţiei;
6) eliberează extrase din Registrul cabinetelor avocaţilor şi a birourilor asociate de avocaţi;

b) în domeniul asistenţei juridice garantate de stat:
1) contribuie, în comun cu subdiviziunile Ministerului și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, la elaborarea şi avizarea politicii de stat și a proiectelor de acte normative în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;
2) monitorizează procesul de implementare a normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi procesul de evaluare a calităţii acestei asistenţe;
3) colaborează cu Consiliul Naţional pentru asistenţa Juridică Garantată de Stat privind problemele ce ţin de elaborarea propunerilor de perfecţionare a procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
4) examinează rapoartele anuale de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat prezentate de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi, după caz, înaintează propuneri de îmbunătăţire a sistemului;

c) în domeniul reglementării activităţii mediatorilor:
1) contribuie, în comun cu subdiviziunile Ministerului și Consiliul de Mediere, la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul medierii;
2) supraveghează organizarea activităţii profesioniste a mediatorilor;
3) întocmește proiectele ordinelor Ministrului justiției cu privire la eliberarea atestatelor pentru exercitarea profesiei de mediator
5) perfectează atestatele pentru exercitarea profesiei de mediator;
4) întocmește proiectele ordinelor Ministrului justiției cu privire la suspendarea sau încetarea calităţii de mediator;
5) întocmește proiectele ordinelor Ministrului justiției în vederea aplicării sancţiunii disciplinare, la propunerea Consiliului de mediere;
6) întocmește proiectele ordinelor Ministrului justiției în vederea aprobării Tabelului mediatorilor și modificările acestuia;
7) asigură plasarea periodică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a Tabelului mediatorilor actualizat;
8) asigură publicarea Tabelului mediatorilor actualizat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
9) înregistrează formele de organizare a activităţii de mediator.

imprimare

Acte normative ce reglementează organizarea activităţilor de avocat şi mediator:

în domeniul asistenţei juridice calificate:

- Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură;

- Statutul profesiei de avocat adoptat de Congresul Uniunii Avocaţilor din 29.01.2011;

- Codul deontologic al avocaţilor adoptat la Congresul Avocaţilor din 20.12.2002.

 în domeniul asistenţei juridice garantate de stat:

 - Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat;

- Regulamentul Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 18 din 24.01.2008;

- Regulamentul de activitate al avocaţilor publici, aprobat prin hotărîrea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. 18 din 06.10.2008;

- Regulamentul de activitate al parajuriştilor, aprobat prin hotărîrea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. 5 din 15.06.2011;

- Regulamentul de activitate al aparatului administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, aprobat prin hotărîrea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. 15 din 24.09.2012.

 în domeniul medierii:

- Legea nr. 134-XVI din 14.06.2007 cu privire la mediere;

- Regulamentul Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16.06.2008;

- Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16.06.2008;

- Regulamentul cu privire la înregistrarea birourilor mediatorilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16.06.2008;

- Codul deontologic al mediatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16.06.2008.


Consiliul de medierewww.mediere.gov.md

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova - www.avocatul.md

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat – www.cnajgs.md


 

imprimare

Marți, joi – 8.00 – 17.00

 Persoane de contact /responsabil de informaţie: 

Şef Serviciu asistenţă juridică calificată şi mediere – Natalia Bordianu 

telefon 022 20 14 41, e-mail: natalia.bordianu@justice.gov.md

 

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5255213     Soluție
 
Servicii
Close