Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția Profesii și Servicii Juridice / Serviciul interpreți, traducători și administratori autorizați
Serviciul interpreți, traducători și administratori autorizați
imprimare

În scopul realizării funcţiilor Direcției, Serviciul interpreţi, traducători și administratori autorizați îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 a) în domeniul reglementării activităţii de interpret şi/sau traducător:

1)    recepţionează cererile privind eliberarea autorizaţiilor pentru activitate în calitate de interpret şi traducător şi eliberează autorizaţii;

2)    asigură activitatea şi funcţionarea Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor;

3)    asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor;

4)    organizează şi asigură desfăşurarea examenului de atestare pentru obţinerea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător;

5)    pregăteşte  actele necesare pentru eliberarea sau retragerea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător;

6)    pregăteşte actele necesare pentru suspendarea şi încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului;

7)    ţine Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi şi asigură actualizarea periodică a datelor acestuia, eliberează extrase din  Registru;

8)    asigură publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a extraselor din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, ordinelor ministrului Justiţiei, hotărârilor Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor, precum şi altor informaţii ce ţin de domeniul reglementării activităţii interpreţilor şi traducătorilor;

b) în domeniul supravegherii şi controlului activităţii de interpret şi/sau traducător:

1)    monitorizează procesul de autoinstruire continuă a interpreţilor şi traducătorilor;

2)    elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a interpreţilor şi traducătorilor;

3)    examinează solicitările referitoare la calitatea lucrărilor interpreţilor şi traducătorilor;

4)    recepţionează sesizările privind încălcările comise de interpret şi/sau traducător, care ar putea servi drept temei pentru suspendarea sau încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului, şi înaintează Comisiei de atestare propuneri în acest sens.

 

c) în domeniul reglementării activităţii de administrator:

 1) instituie Comisia de autorizare şi disciplină şi elaborează regulamentul de activitate al acesteia;

2) elaborează şi aprobă Regulamentul privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator;

3) elaborează şi aprobă Regulamentul privind examenul de calificare în profesia de administrator;

4) emite autorizaţii pentru activitatea de administrator, ţine Registrul administratorilor autorizaţi;

5) consultă opiniile şi solicită propunerile Uniunii administratorilor autorizaţi la soluţionarea problemelor ce ţin de reglementarea activităţii de administrator.

 

d) în domeniul supravegherii şi controlului activităţii de administrator:

 1) efectuează controlul din oficiu al activităţii administratorilor şi investighează sesizările şi informaţiile privind încălcarea de către aceştia a obligaţiilor lor profesionale;

2) aplică sancţiunile de suspendare şi de încetare a activităţii administratorului în baza deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină.

 

 

imprimare

Marți, joi – 8.00 – 12.00

Persoane de contact /responsabil de informație:

Șef Serviciul interpreți și traducători - Chetrean Ina

telefon 022 20 14 41, e-mail: ina.chetrean@justice.gov.md 

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5250719     Soluție
 
Servicii
Close