Serviciul e-Transformare
imprimare

Subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii contribuie la îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi are misiunea asigurării sincronizării politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor autorităţii, creşterii performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Obiectivele subdiviziunii  sînt următoarele:

§     modernizarea sectorului public în beneficiul cetățeanului și dezvoltarea unui sector privat dinamic şi competitiv prin digitalizarea serviciilor publice până în 2020;

§     creşterea transparenţei și eficienței procesului de guvernare prin integrarea tehnologiilor informaționale inteligente utilizate de către instituțiile administrației publice centrale și deschiderea datelor guvernamentale cu caracter public ;

§     scăderea costurilor implicate de tehnologiile informaționale utilizate de sectorul public.

 

imprimare

- Legea nr. 467-XV din 21.11.2003, cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;

- Legea nr. 264-XV din 15.07.2004, cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

- Hotărîrea Guvernului nr. 499 din 06.07.2012 cu privire la subdiviziunea e - Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale;

- Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011, cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare);

- Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 21.12.2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);

- Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate;

- Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;

- Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 01.04.2011, cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e - Transformare;

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-ului"RT 38370656 - 002:2006;

Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 18.08.2010 pentru aprobarea Statutului Instituţiei publice Centrul de Guvernare Electronică (E-Government);

- Hotărîrea Guvernului nr. 709 din  20.09.2011 cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării;

- Regulamentul Subdiviziunii e-Transformare din cadrul Aparatului Central al Ministerului Justiţiei.

 

 

imprimare

Marţi, joi - 09.00 - 12.00

Persoana de contact / Responsabil de informaţie:

Bucșanu Irina, specialist principal, Serviciul e-Transformare, 

e-mail: irina.bucsanu@justice.gov.md

Tudor Tihon, Şef Serviciul e-Transformare, 

e-mail: tudor.tihon@justice.gov.md

Telefon: 022 201 490

 

 

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5250742     Soluție
 
Servicii
Close