Serviciul arhivă
imprimare

Serviciul arhivă este o subdiviziune structurală a Ministerului Justiţiei creată în scopul păstrării şi gestionării arhivei Birourilor Notariale de Stat din municipiul Chişinău (constituită în perioada anilor 1968 – 14 septembrie 1998) şi a arhivei activităţii notariale ridicate de Ministerul Justiţiei în condiţiile legii, în cazul notarilor cu activitatea suspendată sau încetată.

Serviciul colaborează cu notari publici, instanţele de judecată, procuratura, organele de urmărire penală, Centrul Naţional de Expertize Judiciare, Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994; Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002; Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat; Legea nr. 880-XII din 22.01.1992 cu privire la fondul arhivistic al Republicii Moldova; Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, aprobat prin Ordinul Ministrului justiţiei al Republicii Moldova nr. 95 din 28.02.2008; inclusiv alte acte normative care vizează activitatea Serviciului.

Potrivit competenţei sale, Serviciul arhivă al Ministerului Justiţiei este responsabil de prestarea a 6 tipuri de servicii publice:

1. eliberarea extraselor din registrele activităţii notariale;

2. eliberarea duplicatelor şi copiilor actelor notariale din fondul de arhivă notarială;

3. eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacerii benevole a tranzacţiei sau declarării ei nule pe baza hotărîrii judecătoreşti;

4. efectuarea înscrisurilor pe acte;

5. eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului;

6. eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de instanţele de judecată, procuratură, organele de urmărire penală în legătură cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare şi la cererea organelor fiscale în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul fiscal.

Termenele de prestare şi tarifele prevăzute pentru serviciile respective sunt prezentate la compartimentul Servicii > Alte servicii > Serviciul arhivă.

 

imprimare

Lista actelor necesare la depunerea cererii (actele se prezintă în original şi copii simple):

  1. actul de identitate;
  2. procură (după caz);
  3. aviz din Monitorul Oficial al Republicii Moldova (după caz);
  4. certificat de deces (după caz);
  5. certificat de calitate de moştenitor (după caz);
  6. certificat de naştere, căsătorie, divorţ (după caz);
  7. hotărîrea judecătorească rămasă definitivă (după caz);
  8. acordul de reziliere a contractului autentificat notarial (după caz).

 

Vă atenţionăm că în gestiunea Serviciului arhivă al Ministerului Justiţiei se păstrează actele notariale ale Birourilor Notariale de Stat din mun. Chişinău din perioada anilor 1968 – 14.09.1998, conform listei:

Biroul Notarial de Stat nr. 1, sect. Buiucani mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 2, sect. Centru mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 3, sect. Botanica mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 4, sect. Rîşcani mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 5, sect. Ciocana mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 6, sect. Centru mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 7, sect. Botanica mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 8, sect. Rîşcani mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 9, sect. Buiucani mun. Chişinău;

Biroul Notarial de Stat nr. 10, sect. Ciocana mun. Chişinău.

 

 Lista notarilor cu activitatea suspendată sau încetată, arhiva cărora se află în gestiunea Serviciului arhivă al Ministerului Justiţiei:

Buşuleac Olga, notar privat cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău;

Corbu Valentina, notar public cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău;

Iancovshi Anatolie, notar privat cu teritoriul de activitate în mun. Bender;

Marin Alexandru, notar privat cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău;

Pistriuga Vitalie, notar de stat cu teritoriul de activitate în r-nul Nisporeni;

Toderaşcu Ludmila, notar de stat cu teritoriul de activitate în r-nul Ialoveni;

Vidraşcu Alexandra, notar privat cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău;

Urechean Jana, notar privat cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău;

Isiumbeli Elena, notar public cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău;

 

 Actele notariale ale birourilor notariale din or. Chişinău autentificate pînă în anul 1968 sunt păstrate şi gestionate de Arhiva Naţională a Republicii Moldova (str. Gh. Asachi, nr. 67 „B”).

 

Actele notariale autentificate după 14.09.1998 se păstrează în arhiva persoaneli care a întocmit actul notarial (Lista notarilor este plasată pe pagina web a Ministerului Justiţiei: www.justice.gov.md // persoane autorizate/notari/ lista notarilor licenţiaţi.

 

imprimare

Depunerea cererilor: biroul 009 (instrarea din spate, demisol)

                                      Marţi    13:00 – 16:00

                                      Joi        13:00 – 16:00 

Ridicarea actelor şi informaţiei: biroul 009 (intrarea din spate, demisol)

                                      Marţi    13:00 – 16:00

                                      Joi        13:00 – 16:00

Persoana de contact:

                Şef al Serviciului arhivă – Ghirghilijiu Irina

     Tel.: 0 (22) 20-14-59;         e-mail: irina.ghirghilijiu@justice.gov.md

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5912003     Soluție
 
Servicii
Close