Prima / Transparenţa în procesul decizional / Programele anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative- Proiecte de decizii care urmează a fi supuse consultării publice
Programele anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative- Proiecte de decizii care urmează a fi supuse consultării publice
imprimare

1. Ajustarea cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale la normele internaţionale prin reformarea mecanismului de înregistrare şi reînregistrare a organizaţiilor necomerciale pentru asigurarea respectării libertăţii de asociere;

2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti;

3. Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (pct.3.2.1(4));

4. Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţionalităţii acestuia (pct.2.5.2(3));

5. Elaborarea proiectului de modificare a legislaţiei procesual penale în vederea instituirii obligativităţii de a aplica proceduri simplificate, inclusiv deferirea cauzelor de pe rolul instanţelor judecătoreşti mediatorilor în cazul în care împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale, cu asigurarea respectării drepturilor victimei;

 

imprimare

Nr.

Denumirea proiectului

Subdiviziunea responsabilă

1.

Proiectul Legii cu privire la Agentul guvernamental

Direcţia agent guvernamental

2.

Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti

Direcția Generală Legislație

3. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești Direcția Generală Legislație
4. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (acț. 3.1.1(4) elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat și acț. 3.1.1 (5) elaborarea mecanismului de acces al CNAJGS la bazele de date pentru verificarea capacității de plată) Direcția Generală Legislație
5. Proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului Direcția Generală Legislație
6. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (statutul judecătorilor de instrucție, temeiurile pentru suspendarea de drept din funcție a judecătorilor) Direcția Generală Legislație
7. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.3.1 și care are drept scop înlăturarea deficiențelor în domeniul executărilor hotărîrilor judecătorești) Direcția Generală Legislație
8. Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul eficientizării activității de prevenire și combatere a spălării banilor) Direcția Generală Legislație
9. Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar Direcția Generală Legislație
10. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate Direcția Generală Legislație
11. Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor Direcția Generală Legislație
12. Proiectul Legii cu privire la mediere Direcția Generală Legislație
13. Proiectul Legii cu privire la actele normative Direcția Generală Legislație

 

imprimare

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5912109     Soluție
 
Servicii
Close