Prima / Mica reformă a justiției / Proiectele Uniunii Europene de asistență tehnică pentru asigurarea implementării SRSJ 2011-2016 / Proiect UE de asistență tehnică Nr.4 - Privind asistența pentru dezvoltarea sistemelor de executare, reabilitare și probațiune
Proiect UE de asistență tehnică Nr.4 - Privind asistența pentru dezvoltarea sistemelor de executare, reabilitare și probațiune
imprimare

Oficiul Central de Probațiune

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Uniunea Națională a Executorilor Judecatorești

imprimare

Ioana Cornescu

Lider de echipă

cornescu@justice-eutap4.md

Dumitru Caragia

Expert finanțe

caragia@justice-eutap4.md

Jos Uitdehaag

 Expert executare

uitdehaag@justice-eutap4.md

Eduard Lucaci

 Expert penitenciare

lucaci@justice-eutap4.md

Anastasia Patrashko

Administrator finaciar

patrasko@justice-eutap4.md

 

imprimare

Suport pentru sistemele de executare, probațiune și reabilitare în Moldova

Descrierea proiectului

Strategia de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016, elaborată de un grup de lucru reprezentanți ai tuturor părților interesate din sectorul justiției, a fost adoptată de Parlament în noiembrie 2011. Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 2011-2016 a fost adoptată în mod similar de către Parlament în februarie 2012. Responsabilitatea pentru gestionarea procesului de reformă o deţine Ministrul Justiției. Proiectul are ca scop acordarea de sprijin pentru instituțiile din sectorul implicat în procesul de executare, probațiune și reabilitare, sub formă de management instituțional și organizațional - inclusiv prin asistență directă și training; expertiză referitoare la procesul de dialog tehnic; de monitorizare a progresului și de direcție a diferitelor acțiuni și planuri de lucru. Asistența ar trebui să fie furnizată într-un mod flexibil, astfel încât să se adapteze la natura complexă și inter-conexă ale părților interesate din sectorul justiției din Republica Moldova.

OBIECTIVELE, SCOPUL ŞI REZULTATELE AȘTEPTATE 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini punerea în aplicare a reformei durabile a sectorului justiției în Republica Moldova și de a crește eficiența sistemului judiciar și a altor agenții din sectorul justiției. 

Proiectul își propune

• Să sprijine sistemele de executare, probațiune și reabilitare în Moldova, în special în contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016 și Planul de acțiune;
• Să ajute la îmbunătățirea cadrului legal și a procedurilor de reglementare și supraveghere de către organismele de reglementare ale executorilor judecătorești și a consilierilor de probațiune în materie de etică și disciplină, cu capacitatea totală a acestor organisme de reglementare legală;
• Să ajute la reformarea cadrului legal pentru a facilita activitatea consilierilor de probațiune, a îmbunătăți politicile punitive și de reabilitare și baza legală corespunzătoare, inclusiv dispozițiile relevante ale dreptului penal material și procedural;
• Să sprijine creșterea capacității executorilor judecătorești, de probațiune și ofițerilor penitenciari pentru a-şi efectua munca prin aplicarea metodologiilor moderne și eficiente.

Pentru a citi termenii de referință ai proiectului în întregime faceți click aici

Suport pentru sistemele de executare, probațiune și reabilitare în Moldova

Support to the enforcement, probation and rehabilitation systems in Moldova

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5431728     Soluție
 
Servicii
Close