You are here

Anunțuri privind organizarea consultării publice

Nr. anunț Denumire
Planul de acțiuni cu privire la măsurile de limitare a influenței excesive economice și politice în viața publică (deoligarhizare)
ANUNȚ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Legii privind evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea Anexei nr. 224 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
„Anunț privind consultarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003” (simplificarea procedurii de soluționare a litigiilor de muncă).
Anunț privind consultarea Proiectului Ordinul comun al Ministrului Justiției și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursului public de selectare a reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești.
Anunț privind consultarea Proiectului Ordinul comun al Ministrului Justiţiei și Centrului Național de Expertize Judiciare cu privire la aprobarea Normelor medii lunare de efectuare a expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice de către experții judiciari ai Centrului Național de Expertize Judiciare.
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Anunţ privind Şedinţa de consultare publică a proiectului Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Penitenciar al Republicii Moldova pentru perioada 2016-2020.
Strategia de Dezvoltare a Serviciului Penitenciar din Republica Moldova 2016 – 2020
PLANUL DE ACŢIUNI privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016 -2020
Strategia de dezvoltare a sistemului probațiunii pentru anii 2016 – 2020
Anunț privind lansarea consultărilor publice privind instrumentele viitoarelor politici publice pentru continuitatea reformei sectorului justiției după expirarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016
Anunț privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Studiului privind criteriile de accedere în profesia de executor judecătoresc
Anunț privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Studiului privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională a executorului judecătoresc
Anunț privind desfășurarea consultării publice la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare 06.05.2015
Anunț privind desfășurarea Conferinței Internaționale „Reformarea Procuraturii în Republica Moldova”
Anunț privind desfășurarea unei mese rotunde,în vederea discutării proiectului de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor
Dezbateri publice asupra proiectului de Lege privind declararea averii și intereselor personale, proiectului Legii Centrului Național de Integritate și proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Dezbateri publice asupra Proiectului Raportului intermediar de implementare a recomandărilor urmare a evaluării periodice universale a drepturilor Omului în Republica Moldova (EPU)
Consultare publică privind proiectul Legii cu privire la mediere

Pagini

Agenda publică

Iunie 2024

L M M J V S D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30