You are here

Plăți percepute pentru comunicarea informațiilor

Comunicarea informațiilor de interes public este gratuită, cu excepțiile prevăzute în actele normative, dacă se realizează prin:

a) furnizarea informației în formă electronică;

b) expedierea informației prin poștă, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;

c) eliberarea informației la sediul furnizorului de informații, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;

d) examinarea informației în original, la sediul furnizorului de informații;

e) expunerea informației în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

 

În cazul în care volumul informației depășește volumul de 20 pagini şi informaţia urmează a fi expediată prin poştă, pe support de hârtie, sau la sediul acestuia , furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată de 0,02 unități convenționale pentru fiecare pagină adițională. O unitate convențională constituie 50 de lei.

 Dacă informațiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată care nu poate depăși costurile pentru reproducerea informațiilor și, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului.

Plățile pentru comunicarea informațiilor de interes public nu pot depăși cheltuielile efective suportate de furnizorul de informații.

 

În cazul în care, conform actelor normative, comunicarea informațiilor de interes public presupune achitarea unor plăți, solicitantul este informat, în termenul prevăzut la art. 19 din Legea nr. 148/2023, despre suma totală care urmează a fi achitată pentru comunicarea informațiilor solicitate, precum și despre modalitatea achitării acesteia. În acest caz, informațiile de interes public sunt comunicate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării dovezii de achitare a plății.

Dacă informația pusă la dispoziția solicitantului conține inexactități sau date incomplete, furnizorul de informații este obligat să efectueze rectificările și completările respective.

Agenda publică

Iunie 2024

L M M J V S D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30