Reglementări Cereri

Modul depunerii cererii de comunicare a informațiilor de interes public:

a) la adresa petitii@justice.gov.md

b) la sediul Ministerului Justiției sau expediată la adresa poștală:

MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 19892, nr. 82

c) adresată verbal (direct sau prin telefon).

 

Important

  • Solicitanții de informații nu sunt obligați:

- să motiveze sau să justifice cererea sa;

- să aplice pe cerere semnătura olografă sau electronica.

 

Cererea trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

 

a) numele și prenumele sau denumirea solicitantului;

b) adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea furnizorului de informații;

d) specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații.

 

 În cerere, solicitantul poate indica modalitatea preferată de comunicare a informației, conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 148/2023 privind accesul la informaţiile de interes public.

 

Sancțiuni pentru lipsa elementelor obligatorii ale cererii:

 Cererea care nu conține numele și prenumele/denumirea solicitantului, sau adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale, nu se examinează.

 Dacă în cerere nu este specificată informația solicitată sau dacă, din conținutul cererii, nu este posibilă identificarea informației solicitate, solicitantului i se indică asupra neajunsului și i se oferă un termen de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru înlăturarea acestuia. Furnizorul de informații acordă asistența și sprijinul necesare solicitantului pentru specificarea informației.

În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, cererea nu se examinează, fapt despre care este informat solicitantul.

 

Limba în care sunt comunicate informațiile de interes public:

Informațiile de interes public sunt comunicate solicitantului în limba în care sunt disponibile.

Agenda publică

Iunie 2024

L M M J V S D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30