Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția managementul instituțional
Direcția managementul instituțional

Direcția management instituțional este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcția este constituită din următoarele subdiviziuni structurale:
1) Secția financiar-administrativă;
2) Secția managementul documentelor;
3) Serviciul resurse umane și probleme speciale;
4) Serviciul informare și comunicare cu mass-media.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- elaborarea, executarea şi raportarea bugetului Ministerului;
- elaborarea şi implementarea politicii de contabilitate a Ministerului;
- consiliere economico-financiară;
- asigurarea procesului de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru activitatea aparatului central și autorităților administrative din subordine gestionate de către Minister;
- administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării procedurilor de personal în cadrul aparatului central, precum și în cadrul autorităților administrative din subordine gestionate de către Minister;
- organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul aparatului central al Ministerului;
- asigurarea regimului secret al documentelor;
- cultivarea integrității şi a climatului de toleranță zero la corupție în cadrul Ministerului;
- facilitarea interacţiunii reprezentanților mass-media cu angajații, conducerea Ministerului şi consultarea privind menținerea bunelor relații reciproce;
- elaborarea şi promovarea strategiilor, planurilor de comunicare, monitorizarea presei, inclusiv a opiniei publice, privind inițiativele lansate;
- asigurarea transparenței şi facilitarea accesului publicului larg la inform ațiaoficială din cadrul autorității;
- organizarea fluxului de documente în Minister;
- elaborarea rapoartelor privind mersul examinării și executării documentelor;
- asigurarea sistematizării, păstrării și primirii documentelor de arhiva;
- organizarea audienței cetățenilor de către conducerea Ministerului.
Direcția are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane, menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Ministerului, asigurarea comunicării eficiente a Ministerului cu mijloacele de informare în masă, cu publicul larg, asigurarea regimului secret al documentelor, organizarea fluxului de documente în Minister, precum şi gestionarea fondului arhivistic.

Regulamentul Direcției management institutional

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11635051     Soluție
 
Servicii
Close