Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal aprobat în prima lectură de către Parlament

You are here

Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal aprobat în prima lectură de către Parlament

30 mai 2024, Chișinău – Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal a fost aprobat în Parlament în primă lectură, cu votul a 57 de deputați. Scopul proiectului este de a reglementa regimul juridic privind protecția datelor cu caracter personal, care are o importanță fundamentală pentru exercitarea dreptului constituțional la viața privată.

 

Reglementările propuse vor acorda persoanelor fizice un control sporit asupra propriilor date cu caracter personal, fiind reglementate detaliat următoarele aspecte:

– principiile diriguitoare ale prelucrării datelor;

– drepturile persoanelor fizice în raport cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal și modul de exercitare al acestora;

– reglementarea detaliată a responsabilităților operatorilor și ale persoanelor împuternicite de operator în procesul prelucrării datelor;

– cerințele privind securitatea datelor cu caracter personal;

– realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor atunci când natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în special în cazul utilizării noilor tehnologii, este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice;

– consolidarea poziției responsabilului cu protecția datelor și reglementarea sarcinilor acestuia în contextul monitorizării operațiunilor de prelucrare;

– instituționalizarea codurilor de conduită și a mecanismelor de certificare care va permite demonstrarea faptului că operațiunile de prelucrare efectuate de operatori și persoanele împuternicite de operatori respectă prevederile legii;

– modalitatea realizării transferurilor de date către alte state sau către organizații internaționale;

– reglementarea modului de organizare și funcționare a autorității naționale supraveghere – Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

– procedura depunerii și examinării plângerilor persoanelor vizate în cazul presupuselor încălcări ale legii, precum și modul de efectuare a investigațiilor de către Centru, cu asigurarea unui control judiciar efectiv;

– sancțiunile pecuniare aplicate de Centru operatorilor pentru încălcarea prevederilor legii.

 

Prin acest proiect se urmărește realizarea acțiunii 27 din Capitolul 23 al Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană – „transpunerea deplină în legislația națională a Regulamentului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date”. Astfel, cadrul normativ aferent protecției datelor cu caracter personal va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene.

 

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției, cu suportul acordat de un grup de lucru interinstituțional, din care au făcut parte reprezentanți ai mai multor autorități publice și mediu de afaceri.

Agenda publică

Iunie 2024

L M M J V S D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30