Prima / Servicii / Achiziţii Publice / Licitaţie publică
Licitaţie publică
 
Fișa de date a achiziției (FDA) și Invitația de participare a procedurii de achiziție tip: Concursul COP Nr. 14/02784 din 12.01.2015 pentru achiziţia de: Servicii de traducere a documentelor din domeniul juridic pentru anul 2015, publicat în BAP nr. 103 din 30.12.2014
29.12.2014
Fișa de date a achiziției (FDA) și Invitația de participare a procedurii de achiziție tip
    
 
Cererea ofertelor de prețuri nr. 14/02783 din 05.01.2015 pentru achiziţia de: Servicii de versionare și populare a actelor juridice din Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova publicat în BAP nr. 102 din 23.12.2014.
22.12.2014
Cererea ofertelor de prețuri nr. 14/02783  din 05.01.2015
    
 
Concurs Cererea a ofertelor de preţuri fără publicare
20.12.2014
Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice
    
 
Cererea a ofertelor de preţuri 14/02757 din 14.01.2015 pentru achiziţia de: ,,Servicii de elaborare a unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului- verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video”, BAP nr. 101 din 19.12.2014
19.12.2014
Cererea a ofertelor de preţuri 14/02757 din 14.01.2015, BAP nr. 101 din 19.12.2014
    
 
Cererea ofertelor de prețuri nr. 14/02693 din 29.12.2014 pentru achiziţia de: ,,Produse petroliere conform necesităților Ministerului Justiției al Republicii Moldova, Departamentul de Administrare Judecătorească, Centrului de Informații Juridice” BAP nr. 99 din 16.12.2014
12.12.2014
Cererea ofertelor de prețuri nr. 14/02693 din 29.12.2014
    
 
Fișa de date a achiziției (FDA) și Invitația de participare a procedurii de achiziție tip: Acord-cadru Nr. 23-ac/14 din 24.12.2014 pentru achiziţia de: ,,Servicii de transport aerian”, BAP nr. 97 din 09.12.2014
09.12.2014
Fișa de date a achiziției (FDA) și Invitația de participare a procedurii de achiziție tip: Acord-cadru Nr. 23-ac/14 din 24.12.2014 pentru achiziţia de: ,,Servicii de transport aerian", BAP nr. 97 din 09.12.2014
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: COP Nr. 14/02643 din 15.12.2014, pentru achiziția de: Servicii de traducere a documentelor din domeniul juridic pentru anul 2015, Buletin Nr 96 din 05.12.2014
05.12.2014
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: COP Nr. 14/02643 din 15.12.2014
    
 
Fișa de date a achiziției tip: Concurs Cererea ofertelor de prețuri 14/02464 din 01.12.2014 pentru achiziția de: "Servicii de elaborare a unui studiu privind gradul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor judecătorești", BAP nr.92 din 21.11.2014
21.11.2014
Concurs Cererea ofertelor de prețuri 14/02464 din 01.12.2014 pentru achiziția de: "Servicii de elaborare a unui studiu privind gradul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor judecătorești", BAP nr.92 din 21.11.2014
    
 
Fișa de date a achiziției (FDA) și Invitația de participare a procedurii de achiziție tip: Concurs Cererea a ofertelor de preţuri 14/02435 din 24.11.2014 pentru achiziţia de: ,,Servicii de elaborare a unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului- verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video”, BAP nr. 90 din 14.11.2014
14.11.2014
Cererea a ofertelor de preţuri 14/02435 din 24.11.2014 pentru achiziţia de: ,,Servicii de elaborare a unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului- verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video”, BAP nr. 90 din
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: COP nr. 14/01966 din 06.10.2014 pentru achiziția de: Lucrări de reparaţie curentă pentru Direcția de justiție a Găgăuziei din subordinea Ministerului Justiției, BAP 76 din 26.09.2014.
29.09.2014
Fișa informațională
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: COP nr. 14/01913 din “03” octombrie 2014, pentru achiziția de: Mobilier, conform necesităţilor Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, BAP Nr. 75 din 23.09.2014.
23.09.2014
Fișa informațională
    
 
Anunț privind operarea modificărilor în Documentația-Standart a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 14/01861 din 29.09.2014 pentru achiziţia de: ,,Sistem informatic integrat Registrul Unic”.
15.09.2014
Scrisoare de modificare a documentației privind achiziționarea Sistemului informatic integrat Registrul UnicD O C U M E N T A Ţ I A - S T A N D A R D pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii: Sistem informatic integrat Registrul UnicRegistrul Unic al agenților economici si organizațiilor necomerciale: termeni de referință 
    
 
Fișa informațională completată a procedurii de achiziție tip: Nr 14/01853 din “22” septembrie 2014 pentru achiziția de: Hardware pentru unitatea centrală, conform necesităţilor Centrul de Informații Juridice din subordinea Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, BAP nr.72 din 12.09.2014.
15.09.2014
Fișa informațională completată a procedurii de achiziție tip: Nr 14/01853 din "22" septembrie 2014
    
 
Anunț privind operarea modificărilor în Documentația-Standart a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 14/01774 din 23.09.2014 pentru achiziţia de: ,,Sistem informatic integrat e-Procura”
12.09.2014
Licitaţie publică nr. 14/01774 din 23.09.2014 pentru achiziţia de: ,,Sistem informatic integrat e-Procura"
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Nr 14/01853 din “22” septembrie 2014 pentru achiziția de: Hardware pentru unitatea centrală, conform necesitaților Centrul de Informații Juridice din subordinea Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, BAP nr.72 din 12.09.2014.
12.09.2014
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Nr 14/01853 din "22" septembrie 2014 
    
 
Acord-cadru Nr 22-ac/14 din “24” septembrie 2014, pentru achiziția de: Achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional de pasageri, conform necesităților Centrului de Armonizare a Legislației din subordinea Ministerul Justiției al Republicii Moldova, BAP nr.71/14 din 09.09.2014.
09.09.2014
Acord-cadru Nr 22-ac/14 din “24” septembrie 2014
    
 
Fișa de date a achiziției(FDA) și Documentația standart a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 14/01861 din 29.09.2014 pentru achiziţia de:"Sistem informatic integrat Registrul Unic" BAP nr. 72 din 12.09.2014.
09.09.2014
Sistem informatic integrat Registrul Unic
    
 
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) pentru Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01833 din 19.09.14 din BAP Nr 71 din 09.09.2014 privind Achiziționarea covoarelor ( preșuri ), conform necesitaților Ministerul Justiției al Republicii Moldova
09.09.2014
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) pentru Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 14/01833 din 19.09.14
    
 
Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Licitaţie publică nr. 14/01774 pentru achiziţia de: Sistem informatic integrat e-Procura
01.09.2014
Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Licitaţie publică nr. 14/01774 pentru achiziţia de: Sistem informatic integrat e-Procura
    
 
Anunț Privind procedura de achiziții Licitație publică nr. 14/01624 din 20.08.2014 Servicii de versionare și populare a actelor juridice din Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova
12.08.2014
Anunț Privind procedura de achiziții Licitație publică nr. 14/01624 din 20.08.2014 Servicii de versionare și populare a actelor juridice din Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova.
    
 
Fișa infomiaționala și DOCUMENTAȚIA - STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitația publică Nr. 14/01659 din “02” septembrie 2014, pentru achiziționarea serviciilor de instruire a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova - Servicii de perfecționare a personalului, conform necesităților Ministerul Justiției al Republicii Moldova, BAP nr. 63 din 14.08.2014.
12.08.2014
Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Licitaţie publică nr. 14/01659 pentru achiziţia de: Servicii de instruire a funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Justiției, "Servicii de perfecționare a personalului"
    
 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului privind standardele etice prevăzute de codul deontologic pentru profesia de avocat
11.08.2014
Grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Justiţiei al RM, organizează concurs, întru achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului standardele etice prevăzute de codul deontologic pentru profesia de avocat.
    
 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesia de avocat(procedură repetată)
11.08.2014
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesia de avocat(procedură repetată)
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: LP nr. 14/01624 din 20.08.2014, pentru achiziția de: „Achiziţionarea serviciilor de versionare a actelor juridice din Registrul de Stat a Actelor Juridice al Republicii Moldova” BAP nr. 61 din 05.08.2014.
04.08.2014
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: LP nr. 14/01624 din 20.08.2014
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Acord-cadru Nr 19-ac/14 din “30” iulie 2014, pentru achiziția de: Achiziţionarea serviciilor de transport aerian internaţional de pasageri, conform necesităţilor Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, BAP nr.55/14 din 15.07.2014.
16.07.2014
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Acord-cadru Nr 19-ac/14 din  30 iulie 2014, BAP nr.55/14 din 15.07.2014.
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: LP nr. 14/01310 din 14.07.2014,pentru achiziția de: Achiziţionarea sistemului informaţional automatizat „Registrul Procedurilor de Executare” BAP nr. 50 din 27.06.2014
26.06.2014
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: LP nr. 14/01310 din 14.07.2014, pentru achiziția de: Achiziţionarea sistemului informaţional automatizat „Registrul Procedurilor de Executare" BAP nr. 50 din 27.06.2014
    
 
Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Licitaţie publică nr. 14/01297 pentru achiziţia de: Achiziţionarea sistemului informaţional automatizat e-Legislaţie, servicii de configurare si implementare.
26.06.2014
Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: LP nr. 14/01297 din 14.07.2014, pentru achiziţia de: Achiziţionarea sistemului informaţional automatizat e-Legislaţie, servicii de configurare si implementare, BAP nr.50 din 27.06.2014
    
 
Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cererea ofertelor de preţuri nr. 14/01331 pentru achiziţia de: Achiziţionarea covoarelor( preşuri ), conform necesităţilor Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
26.06.2014
COP nr. 14/01331 din 07 iulie 2014 pentru achiziţia de: Achiziţionarea covoarelor(preşuri), conform necesităţilor Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, BAP Nr.50 din 27.06.2014
    
 
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: COP nr. 14/01266 din 27.06.03.2014, pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind regimul fiscal, de asigurare socială şi medicală existent, a reprezentanţilor profesiilor conexe sectorului justiţiei (notar, avocat, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, interpret şi traducător, expert judiciar)
19.06.2014
Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: COP nr. 14/01266 din 27.06.03.2014, pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind regimul fiscal, de asigurare socială şi medicală 
    
 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesie de avocat
19.06.2014
2014-Mecanismele de raspundere disciplinara-avocat
    
 
1 2 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10949405     Soluție
 
Servicii
Close