Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor
19.10.2021
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (excluderea medierii judiciare obligatorii)
12.10.2021
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (excluderea medierii judiciare obligatorii)
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (implementarea amendamentelor constituționale privind sistemul judecătoresc)
11.10.2021
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (implementarea amendamentelor constituționale privind sistemul judecătoresc)
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 120/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari
08.10.2021
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 120/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
23.09.2021
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea politicii de securitate cibernetică a Ministerului Justiției
23.09.2021
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea politicii de securitate cibernetică a Ministerului Justiției
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de lege pentru modificarea legislației electorale, contravenționale și penale în vederea eficientizării mecanismelor de prevenire, investigare și sancționare a formelor de corupție politică și electorală
16.09.2021
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de lege pentru modificarea legislației electorale, contravenționale și penale în vederea eficientizării mecanismelor de prevenire, investigare și sancționare a formelor de corupție politică și electorală
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern (competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat)
10.09.2021
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern (competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat)
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
25.08.2021
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Sistemul informațional automatizat „E-Legislație”.
16.08.2021
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Sistemul informațional automatizat „E-Legislație”.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Sistemul informațional automatizat ”Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova”
09.08.2021
 9 august 2021  Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova".Elaborarea proiectului are drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru buna funcționare
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 18/2021 pentru controlul constituționalității articolului 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (ridicarea mandatului judecătorului Curții Constituționale ca urmare a stabilirii prin act de constatare rămas definitiv a unei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese)
09.08.2021
 Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (în continuare - Legea nr. 317/1994).Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 18/2021 a fost declarat neconstituțional articolul 19 alin.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților
14.07.2021
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților.Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în temeiul art. 59 alin. (7)
    
 
Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune
30.06.2021
Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019,  Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 privind modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii).
30.06.2021
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 privind modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii.Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 17/2021 a fost declarată neconstituțională
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat
09.06.2021
 Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat.Proiectul actului normativ urmează a
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
09.06.2021
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, din administrarea Biroului Național de Statistică în administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune).În vederea elaborării proiectului actului normativ, solicităm
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară”
09.06.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi creat un nou sistem informațional Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară".Necesitatea elaborării și implementării unui sistem informațional
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea atacurilor de tip raider)”
21.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrul normativ din domeniul financiar bancar și nebancar (în
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului)”
21.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea asigurării executării acțiunii cu nr. 6 din Planul de acțiuni al Ministrului Justiției pentru anul 2020 „Asigurarea accesului la justiție prin implementarea dosarului electronic”)
19.04.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea asigurării executării acțiunii cu nr. 6 din Planul de acțiuni al Ministrului Justiției pentru anul
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (testul poligraf))”
15.04.2021
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (recuperarea cheltuielilor judiciare în cauzele penale)”
15.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ privind consolidarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborarării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
25.03.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea elaborarării proiectului unei hotărâri de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova.Propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020)
27.01.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020).Proiectul
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
26.01.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări  în Legea nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în vederea punerii în executare
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil
03.12.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil, din administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Agenția
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 25/2020 privind controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618/1995)
26.11.2020
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 25/2020.Prin HCC nr. 25/2020 a fost declarat neconstituțional textul „precum și alte informații" din art.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (măsuri alternative detenției în cazurile asociate consumului de droguri)
18.11.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ în vederea implementării serviciilor de asistență, a măsurilor alternative detenției și sancțiunilor privative
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)
13.11.2020
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale) În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă
    
 
1 2 3 4 5 6 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11671718     Soluție
 
Servicii
Close