Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților
14.07.2021
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților.Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în temeiul art. 59 alin. (7)
    
 
Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune
30.06.2021
Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019,  Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 privind modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii).
30.06.2021
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 privind modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii.Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 17/2021 a fost declarată neconstituțională
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat
09.06.2021
 Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat.Proiectul actului normativ urmează a
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
09.06.2021
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, din administrarea Biroului Național de Statistică în administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune).În vederea elaborării proiectului actului normativ, solicităm
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară”
09.06.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi creat un nou sistem informațional Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară".Necesitatea elaborării și implementării unui sistem informațional
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea atacurilor de tip raider)”
21.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrul normativ din domeniul financiar bancar și nebancar (în
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului)”
21.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea asigurării executării acțiunii cu nr. 6 din Planul de acțiuni al Ministrului Justiției pentru anul 2020 „Asigurarea accesului la justiție prin implementarea dosarului electronic”)
19.04.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea asigurării executării acțiunii cu nr. 6 din Planul de acțiuni al Ministrului Justiției pentru anul
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (testul poligraf))”
15.04.2021
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (recuperarea cheltuielilor judiciare în cauzele penale)”
15.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ privind consolidarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborarării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
25.03.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea elaborarării proiectului unei hotărâri de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova.Propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020)
27.01.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020).Proiectul
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
26.01.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări  în Legea nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în vederea punerii în executare
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil
03.12.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil, din administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Agenția
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 25/2020 privind controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618/1995)
26.11.2020
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 25/2020.Prin HCC nr. 25/2020 a fost declarat neconstituțional textul „precum și alte informații" din art.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (măsuri alternative detenției în cazurile asociate consumului de droguri)
18.11.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ în vederea implementării serviciilor de asistență, a măsurilor alternative detenției și sancțiunilor privative
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)
13.11.2020
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale) În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport
12.11.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea elaborării Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport din administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune) în administrarea Unității Administritav Tetitoriale Budești.În cazul în care subiecții interesați au anumite propuneri în acest
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale)
04.11.2020
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale).Proiectul de lege urmează a fi elaborat în vederea realizării acțiunii 1.24.1 din Planul de
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale
28.10.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.Astfel, unul din proiectele de acte normative vizate urmează să opereze modificările
    
 
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției
27.10.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, în vederea extinderii atribuțiilor funcționale privind elaborarea și promovarea politicilor publice.În acest sens, proiectul
    
 
ANUNȚ privind continuarea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003
22.10.2020
În vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale privind neconstituționalitatea unor reglementări din Codul de procedură penală, precum și întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare
    
 
A N U N Ț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de executare nr. 443/2004 (Cartea II „Executarea hotărârilor cu caracter penal”)
22.10.2020
Întru respectarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003 a proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice)
20.10.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ privind răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunilor informatice și din domeniul telecomunicațiilor, inclusiv din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Codului administrativ nr. 116/2018
05.10.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în Codul administrativ nr. 116/2018, în vederea punerii în executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 17 din 23
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor
19.09.2020
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor.Proiectul actului normativ are ca scop reorganizarea efectivului-limită atribuit sistemului administrației penitenciare, precum
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (hotărârile nr. 827/2010 și nr.1322/2016).
15.09.2020
Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului nr.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a cadrului normativ în vederea implementării sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă
15.08.2020
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a cadrului normativ relevant în vederea implementării sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.În contextul implementării standardelor FATF (Recomandările 6 și 7) și a recomandărilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ referitor la aspectele organizaționale și cele legate de activitatea Institutului Național de Justiție)
06.08.2020
 Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ referitor la aspectele organizaționale și cele legate de activitatea Institutului Național de Justiție).Proiectul actului
    
 
1 2 3 4 5 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10920156     Soluție
 
Servicii
Close