Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului legii pentru modificarea și completarea cadrului normativ conex Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
10.11.2014
În vederea asigurării implementării Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Guvernul urmează, în termen de 3 luni să prezinte Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu legea menționată supra, precum și
    
 
Anunț cu privire la înregistrarea operatorilor Registrului garanțiilor reale mobiliare
07.11.2014
În vederea implementării prevederilor Legii 173 art.XIII al. (9) din 25 iulie 2014, pentru modificarea și completarea unor acte legislative ORDON:1.Se înregistrează operatoriii autorizați de către Ministerul Justiției cu drept de acces activ la Registrul garanțiilor reale mobiliare (în continuare -
    
 
Anunț privid inițierea procedurii de modificare a cadrului normativ
20.10.2014
Conform art. 13, alin (3 lit. a) din Codul electoral, viceprim-miniștrii, miniștrii și viceminiștrii, membrii din oficiu ai Guvernului, din momentul înregistrării în calitate de concurenți electorali, își suspendă activitatea în funcția pe care o dețin. Astfel, în perioada
    
 
Anunț privind inițierea procesului de modificare a cadrului legal privind activitatea mass-mediei
23.09.2014
Potrivit punctului 247 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014, pentru ajustarea cadrului legal ce reglementează activitatea mass-mediei la normele internaționale și standartele europene urmează a fi revizuite
    
 
Anunț privind inițierea procesului de modificare a cadrului legal privind producerea conținutului audiovizualului autohton în limba de stat
29.08.2014
Potrivit punctului 250 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014, urmează a fi modificat cadrul legal în vederea creării condițiilor stimulatorii pentru producerea conținutului audiovizualului autohton în limba
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de modificare a cadrului normativ privind asigurarea unei finanțări suficiente a activității companiei „Teleradio - Moldova”
04.08.2014
Potrivit pct. 248 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014, pentru accelerarea reformelor în Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio - Moldova", urmează a fi modificat
    
 
Anunţ privind iniţierea modificării și completării Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010
01.08.2014
În vederea realizării art. II din Legea nr. 105, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 239 - XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Justiției inițiază modificarea și completarea Regulamentului cu privire
    
 
Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului Avocatului Poporului
27.05.2014
În vederea executării prevederilor art. 41 alin.(2) al Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Ministerul Justiției inițiază procesul de elaborare a proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Avocatului Poporului, precum și
    
 
Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind revizuirea politicii de angajare şi sistemului de recrutare în instituţiile penitenciare şi demilitarizarea comprehensivă a sistemului penitenciar
15.04.2014
În vederea realizării acţiunii 6.5.6 (2) Revizuirea politicii de angajare şi sistemului de recrutare în instituţiile penitenciare şi demilitarizarea comprehensivă a sistemului penitenciar, din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin
    
 
Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției
21.03.2014
În vederea realizării acțiunii 1.1.11 (2) Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului
    
 
Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ în vederea executării Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013
19.03.2014
În vederea executării Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013 privind controlul constituționalității unor prevederi privind imunitatea judecătorului, Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de modificare a cadrului normativ. În vederea eficientizării procesului de creaţie legislativă, solicităm respectuos
    
 
Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind medierea garantată de stat
19.03.2014
În vederea realizării acțiunii 2.5.2 (3) Modificarea mecanismului medierii garantate de stat, în vederea îmbunătăţirii funcţionalităţii acestuia din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din
    
 
Anunț privind modificarea procedurii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
04.03.2014
Potrivit  Programului de activitate al Guvernului "Integrarea Europeană: Liberatate, Democrație, Bunăstare" pentru 2013-2014, urmează a fi modificată legislația în domeniul procedurii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali în vederea asigurării perfecționării continue a procedurii.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de ajustare a cadrului legal ce reglementează activitatea organizațiilor necomerciale la normele internaționale
04.03.2014
Potrivit Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014, punctul 7.6, urmează a fi modificată legislația în domeniul organizațiilor necomerciale în vederea ajustării cadrului legal la normele internaționale prin reformarea mecanismului de înregistrare și reînregistrare a organizațiilor necomerciale
    
 
Anunț privind examinarea oportunității modificării legislației procedural civile cu participarea consumatorilor
03.03.2014
Potrivit Strategiei în domeniul protecției consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului  Nr. 560 din 24.07.2013, precum și a Planului de acțiuni privind implimentarea Strategiei sus-menționate pentru perioada 2013-2014, punctul 4.1.2,  în decursul anului 2014 urmează a fi modificată legislația procedural
    
 
Anunț privind inițierea elaborării de acte normative
28.02.2014
Întru realizarea obiectivelor Guvernului orientate spre asigurarea libertății presei, a pluralismului în mass-media și crearea condițiilor optime pentru activitatea  instituțiilor de presă, Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a următoarelor acte legislative:- versiunea nouă a Legii presei;- versiunea nouă
    
 
Anunț privind inițierea procesului de modificare a cadrului legal privind organizațiile necomerciale
04.02.2014
Potrivit punctului 76 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012, urmează a fi revizuite prevederile Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17 mai 1996,
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de modificare a Codului Civil
24.01.2014
În vederea identificării unor soluții legislative optimale pentru ajustarea legislației civile la schimbările care au avut loc în societate, Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul Civil.Toți cei care doresc să se implice activ în procesul
    
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10920148     Soluție
 
Servicii
Close