Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului Codului de conduită al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie
30.12.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Codului de conduită al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie.Proiectul actului normativ urmează
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative
27.12.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate un șir de modificări în legislație în vederea executării prevederilor art. 257 alin. (3) din Codul administrativ nr. 116/2018.Proiectul
    
 
Anunț privind Liniile Directorii ale conceptului de evaluarea judecătorilor și alte elemente referitoare la modificarea cadrului normativ ce reglementează activitatea sistemului judecătoresc
26.12.2019
Ministerul Justiției prezintă spre informare Liniile Directorii ale conceptului de evaluare a judecătorilor și alte elemente referitoare la modificarea cadrului normativ ce reglementează activitatea sistemului judecătoresc.Propunerile privind aspectele enunțate pot fi prezentate până la data de 31.01.2020, în format electronic,
    
 
Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor
24.10.2019
Ministerul Justiţiei anunţă despre inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor. Proiectul urmează a fi elaborat în contextul eficientizării instrumentelor de integritate prevăzute de Legea integrității nr. 82/2017. Menționăm că, „Asigurarea respectării regimului cadourilor" reprezintă una dintre
    
 
ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996
07.10.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996.Proiectul actului normativ urmează să prevadă mecanismul de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii de către Adunarea Generală
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor
04.10.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, în vederea executării prevederilor art. 4396 alin. (5) din Codul contravențional nr.
    
 
„Anunţ privind privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (accesul părţii vătămate şi al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale)”
10.09.2019
Întru executarea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 31 din 29 noiembrie 2018 „Privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală (accesul părţii vătămate şi al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale)", Ministerul Justiției anunţă
    
 
„Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare”
10.09.2019
Întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de
    
 
Anunţ privind reiniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție).”
10.09.2019
Ministerul Justiţiei anunţă reiniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție).Proiectul urmează a fi elaborat în vederea realizării acțiunii L1 din Titlul III pct.12 sub.(1) al Planului Național de acțiuni
    
 
Anunţ cu privire la consultarea opiniei publice privind aplicarea prevederilor art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002
26.07.2019
Avînd în vedere recentele evenimente pe segmentul justiției, implicit opiniile expuse în cadrul Forumului „Reformarea justiției și combaterea corupției" din 23 iulie 2019, precum și discuțiile în rîndul actorilor justiției privind necesitatea abrogării art. 307 Codul penal al Republicii Moldova,
    
 
ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție
23.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție.Proiectul actului normativ va avea la bază Conceptul privind reformarea Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova.În vederea eficientizării procesului de elaborare a
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informaticeProiectul Legii urmează să sporească dreptul la viaţă privată, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale în sectorul comunicaţiilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare și ținere a evidenței manuale și electronice a datelor cu caracter personal ale angajaților sistemului administrației penitenciare
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare și ținere a evidenței manuale și electronice a datelor cu caracter personal ale angajaților sistemului administrației penitenciareProiectul Ordinului are
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea învățământului profesional tehnic pentru formarea profesională a condamnaților
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea învățământului profesional tehnic pentru formarea profesională a condamnațilorProiectul Ordinului are drept scop: - consolidarea şi îmbunătăţirea mecanismului de asigurare a formării profesionale
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea timpului de muncă și timpului de odihnă al personalului sistemului administrației penitenciare
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea timpului de muncă și timpului de odihnă al personalului sistemului administrației penitenciareProiectul Ordinului are drept scop, asigurarea corectitudinii evidenței timpului de
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea statutului de personal al Administrației Naționale a Penitenciarelor
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea statutului de personal al Administrației Naționale a PenitenciarelorProiectul Ordinului are drept scop ajustarea denumirii funcțiilor pentru funcționarii publici cu statut special ai Direcției siguranță
    
 
Anunţ nprivind iniţierea elaborării proiectului ordinului ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului de servicii medicale Instituția medico-sanitară publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor”
01.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului ordinului ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului de servicii medicale Instituția medico-sanitară publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor", în vederea executării prevederilor art. 4 alin. (2) și (5) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
18.06.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, în vederea instituirii conceptului unificării metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare.Proiectul Legii urmează să vină
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 499 din 07 august 2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățământ şi ciclul de studii minim necesare pentru ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare
07.06.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 499 din 07 august 2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățământ şi ciclul de studii minim
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile
21.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobileProiectul hotărîrii Guvernului urmează să fie elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun mobil
21.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun mobilProiectul hotărîrii Guvernului urmează să fie elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
21.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobileProiectul hotărîrii Guvernului urmează să fie elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie 2019 și nr. 8 din 5 aprilie 2019)
20.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea evidenței informației cu privire la notari în Registrul de stat al unităților de drept
18.05.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea evidenței informației cu privire la notari în Registrul de stat al unităților de drept.Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea modului de
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare
18.05.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea unor reguli clare privind organizarea
    
 
Anunț privind continuarea elaborării proiectului de modificare a Codului electoral nr. 1381/1997 în vederea executării hotărârilor Curții Constituționale
16.05.2019
Ministerul Justiției anunță despre continuarea procesului de elaborare a proiectului de modificare a Codului electoral nr. 1381/1997.Potrivit Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019, Ministerul Justiției este responsabil de elaborarea și promovarea proiectului de act legislativ de modificare
    
 
Anunţ privind continuarea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
19.04.2019
Ministerul Justiției anunță despre continuarea procesului de elaborare a proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008.Potrivit Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019 și adresei Guvernului nr. 1506-686 din 13 septembrie 2016,
    
 
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație” și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație”
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație" și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație",
    
 
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul procedurilor de executare”
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul procedurilor de executare", în vederea executării prevederilor art. II alin. (1) lit. a) din Legea nr.
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea publicității instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea publicității instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire, în vederea executării prevederilor art. XVII alin. (7) din Legea nr. 66/2017 cu privire la modificarea
    
 
1 2 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10919987     Soluție
 
Servicii
Close