Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil
03.12.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil, din administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Agenția
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 25/2020 privind controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618/1995)
26.11.2020
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 25/2020.Prin HCC nr. 25/2020 a fost declarat neconstituțional textul „precum și alte informații" din art.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (măsuri alternative detenției în cazurile asociate consumului de droguri)
18.11.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ în vederea implementării serviciilor de asistență, a măsurilor alternative detenției și sancțiunilor privative
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)
13.11.2020
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale) În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport
12.11.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea elaborării Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport din administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune) în administrarea Unității Administritav Tetitoriale Budești.În cazul în care subiecții interesați au anumite propuneri în acest
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale)
04.11.2020
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale).Proiectul de lege urmează a fi elaborat în vederea realizării acțiunii 1.24.1 din Planul de
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale
28.10.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative în vederea implementării și ajustării cadrului normativ conex la Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.Astfel, unul din proiectele de acte normative vizate urmează să opereze modificările
    
 
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției
27.10.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, în vederea extinderii atribuțiilor funcționale privind elaborarea și promovarea politicilor publice.În acest sens, proiectul
    
 
ANUNȚ privind continuarea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003
22.10.2020
În vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale privind neconstituționalitatea unor reglementări din Codul de procedură penală, precum și întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare
    
 
A N U N Ț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de executare nr. 443/2004 (Cartea II „Executarea hotărârilor cu caracter penal”)
22.10.2020
Întru respectarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003 a proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice)
20.10.2020
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ privind răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunilor informatice și din domeniul telecomunicațiilor, inclusiv din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Codului administrativ nr. 116/2018
05.10.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în Codul administrativ nr. 116/2018, în vederea punerii în executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 17 din 23
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor
19.09.2020
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor.Proiectul actului normativ are ca scop reorganizarea efectivului-limită atribuit sistemului administrației penitenciare, precum
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (hotărârile nr. 827/2010 și nr.1322/2016).
15.09.2020
Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului nr.
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a cadrului normativ în vederea implementării sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă
15.08.2020
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a cadrului normativ relevant în vederea implementării sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.În contextul implementării standardelor FATF (Recomandările 6 și 7) și a recomandărilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ referitor la aspectele organizaționale și cele legate de activitatea Institutului Național de Justiție)
06.08.2020
 Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ referitor la aspectele organizaționale și cele legate de activitatea Institutului Național de Justiție).Proiectul actului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Legii privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură
01.08.2020
  Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea proiectului Legii privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat întru executarea acțiunii nr. 1.19.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (Hotărârea Guvernului nr.
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative(ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție)
01.08.2020
  Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în unele legi, în vederea ajustării sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție.În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind gestionarea eficientă a stărilor de urgență)
29.07.2020
 Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operatemodificări în unele legi, în vederea remedierii carențelor legislative cu privire la gestionarea eficientă a stărilor de urgențăși lichidării deficiențelor de aplicare a măsurilor la nivel instituțional pe durata stării de urgență. În vederea eficientizării
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind răspândirea informațiilor false ce afectează securitatea națională)
11.07.2020
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în unele legi, în vederea contracarării fenomenului de răspândire a informațiilor false ce afectează securitatea națională .În vederea eficientizării procesului
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
10.07.2020
Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019, Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr.
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 847/2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale
06.07.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 847/2017  „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale"Prin proiectul actului normativ urmează să
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale
29.06.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în Hotărârea Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea standardelor privind amenajarea spațiilor de audiere în condiții speciale a copiilor
18.06.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea standardelor privind amenajarea spațiilor de audiere în condiții speciale a copiilor, în vederea executării Planul naţional de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022,
    
 
Anunţ Privind iniţierea elaborării unui proiect de lege cu privire la înființarea instanței anticorupție.
10.06.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi creată o instanță specializată în domeniul anticorupție.Viitorul proiect urmează să abordeze toate aspectele necesare creării și funcționării unei instanțe specializate în domeniul
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 5/2020 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice)
05.06.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 5/2020.Prin HCC nr. 5/2020 a fost declarat neconstituțional textul „al căror număr nu poate
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2017 cu privire la Procuratură (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr.13/2020 pentru controlul constituționalității unor prevederi din legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură referitoare la organele de conducere din cadrul procuraturii)”
05.06.2020
Ministerul Justiţiei anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2017 cu privire la Procuratură în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 13/2020.Prin HCC nr. 13/2020 a fost declarat neconstituțional articolul 11 alineatele (21)
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Codul de procedură penală nr. 122/2003
04.06.2020
Întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de
    
 
Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească
11.05.2020
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări  în Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească, în vederea punerii în executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 18 din 24
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău
26.03.2020
Ministerul Justiţieianunţăiniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ,prin care urmează a fi operate modificări înHotărîreaGuvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, în vederea excluderii incertitudenilor apărute ca
    
 
1 2 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10949685     Soluție
 
Servicii
Close