Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților
14.07.2021
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților.Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în temeiul art. 59 alin. (7)
    
 
Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune
30.06.2021
Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019,  Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Hotărârii Guvernului
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 privind modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii).
30.06.2021
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 17/2021 privind modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii.Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 17/2021 a fost declarată neconstituțională
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat
09.06.2021
 Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii cu privire la aprobarea Programei de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat.Proiectul actului normativ urmează a
    
 
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
09.06.2021
Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, din administrarea Biroului Național de Statistică în administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune).În vederea elaborării proiectului actului normativ, solicităm
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară”
09.06.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi creat un nou sistem informațional Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară".Necesitatea elaborării și implementării unui sistem informațional
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea atacurilor de tip raider)”
21.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrul normativ din domeniul financiar bancar și nebancar (în
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului)”
21.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectul de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea asigurării executării acțiunii cu nr. 6 din Planul de acțiuni al Ministrului Justiției pentru anul 2020 „Asigurarea accesului la justiție prin implementarea dosarului electronic”)
19.04.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea asigurării executării acțiunii cu nr. 6 din Planul de acțiuni al Ministrului Justiției pentru anul
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (testul poligraf))”
15.04.2021
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul
    
 
„Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (recuperarea cheltuielilor judiciare în cauzele penale)”
15.04.2021
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ privind consolidarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborarării proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
25.03.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea elaborarării proiectului unei hotărâri de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova.Propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020)
27.01.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020).Proiectul
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
26.01.2021
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări  în Legea nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în vederea punerii în executare
    
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10949257     Soluție
 
Servicii
Close