Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative » Anunț cu privire la înregistrarea operatorilor Registrului garanțiilor reale mobiliare imprimare
Anunț cu privire la înregistrarea operatorilor Registrului garanțiilor reale mobiliare
07.11.2014    

În vederea implementării prevederilor Legii 173 art.XIII al. (9) din 25 iulie 2014, pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

ORDON:

1.Se înregistrează operatoriii autorizați de către Ministerul Justiției cu drept de acces activ la Registrul garanțiilor reale mobiliare (în continuare - Registrul garanțiilor), după cum urmează: 

Notarii publici și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

2. Operatorii menționați supra, în rezultatul intrării în vigoare a Legii nr.173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, începînd cu data de 8 noiembrie continua înregistrarea gajurilor în Registrele prevăzute la art.7 lit. b)-e) al Legii nr.449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, care prin efectul legii devin parte componentă a Registrul garanțiilor. Orice înregistrare efectuată în registrele sus menționate, se consideră în temeiul Legii nr. 173 din  25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative înregistrare în Registrului garanțiilor.

3. Prezentul ordin produce efecte din momentul emiterii și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției și Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10953150     Soluție
 
Servicii
Close