Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative » Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație” și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație” imprimare
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație” și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație”
13.04.2019    

Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație" și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație", în vederea executării prevederilor art. 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație" urmează să prevadă modul de organizare/funcționare și conținutul informațional al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație" - soluție informatică a cărei elaborare este prevăzută de art. 22 din Legea nr. 100/2017 și a cărei scop primordial este de a asigura transparența activității de legiferare. Printre aspectele necesare de abordat în proiect se enumeră cele legate de drepturile și obligațiile subiecților cu drept de acces în sistem, obiectele informaționale și lista datelor incluse în acestea, procedurile de colectare și de gestiune a datelor, interoperabilitatea cu alte sisteme informaționale, modalitatea de ținere și de asigurare a funcționalității sistemului, formele de exercitare a controlului etc.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat va conține o prezentare generală a viitorului Sistem Informațional Automatizat „e-Legislație", a cărui elaborare este prevăzută de art. 22 din Legea nr. 100/2017, fiind necesară o enunțare a principiilor de lucru a acestui sistem informațional, a destinației, obiectivelor, funcționalităților și sarcinilor care urmează a fi executate de Sistemul Informațional Automatizat „e-Legislație", a locului acestui sistem informațional în cadrul spațiului informațional unic. De asemenea, în cuprinsul proiectului vor fi abordate aspectele legate de spațiul juridico-normativ al funcționării sistemului (setul de acte normative care guvernează activitatea sistemului); spațiul funcțional al sistemului (funcțiile de bază și funcțiile specifice); structura organizațională a sistemului (cadrul organizațional și registratorii sistemului); documentele de bază ale sistemului; spațiul informațional al sistemului (obiectele informaționale și identificatorii lor, scenariile de bază, interacțiunea cu alte sisteme informaționale); spațiul tehnologic al sistemului (platforma tehnologică); asigurarea securității informației.
În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectelor actelor normative menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 26 aprilie 2019, în format electronic, la adresa: ion.glavan@justice.gov.md.
Persoana de contact: Ion Glavan, consultant superior, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201405.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10912792     Soluție
 
Servicii
Close