Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative » Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie 2019 și nr. 8 din 5 aprilie 2019) imprimare
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie 2019 și nr. 8 din 5 aprilie 2019)
20.05.2019    

Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie 2019 și nr. 8 din 5 aprilie 2019).
Proiectul actului normativ urmează să opereze modificările corespunzătoare în actele normative a căror prevederi au fost declarate neconstituționale de Curte prin hotărârile respective (1. neconstituționalitatea omisiunii de acordare a unui termen de executare benevolă a hotărârilor judecătorești până la intentarea procedurii de executare silită (în speță, art. 15 alin. (2) lit. d) din Codul de executare); 2. neconstituționalitatea renunțării la recursul împotriva încheierii de respingere a obiecțiilor în procedura în ordonanță (unele prevederi ale art. 353 alin. (1) din Codul de procedură civilă); 3. neconstituționalitatea decăderii absolute din dreptul de a contesta actele executorului judecătoresc la expirarea termenului de 6 luni de la momentul emiterii acestora (unele prevederi ale art. 161 alin. (1), 162 alin. (1) și (2) din Codul de executare)).
În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 31 mai 2019, în format electronic, la adresa de e-mail: ion.glavan@justice.gov.md.
Persoana de contact: Ion Glavan, consultant superior, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201405.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10953012     Soluție
 
Servicii
Close