Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative » Anunţ privind reiniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție).” imprimare
Anunţ privind reiniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție).”
10.09.2019    

Ministerul Justiţiei anunţă reiniţierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție).
Proiectul urmează a fi elaborat în vederea realizării acțiunii L1 din Titlul III pct.12 sub.(1) al Planului Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1472/2016: „Elaborarea proiectului de modificare a Constituției Republicii Moldova în partea ce ţine de termenul inițial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, precum și în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenței şi competențelor acestuia."
Proiectul de lege are drept scop fortificarea independenței sistemului judiciar prin modificarea Constituției în vederea limitării imunității judecătorilor, unificarea modului de numire a judecătorilor, anularea termenului inițial de numire a judecătorilor pe 5 ani și modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, excluderea membrilor de drept din componența Consiliului Superior al Magistraturii.
Este important a preciza că proiectul Legii pentru modificarea Constituției în partea ce ține de reforma sistemului judecătoresc nu reprezintă o noutate. Or, un proiect similar a fost înregistrat în Parlament cu nr. 10 din 18.01.2018.
Din considerentul neadoptării legii constituționale timp de un an de la prezentarea inițiativei de modificare, propunerea a fost declarată nulă. Dar, având în vedere importanța și valoarea propunerilor de revizuire a Constituției și în conformitate cu Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, Ministerul Justiției reinițiază elaborarea proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție).
În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.
Propunerile urmează a fi transmise până la data de 20 septembrie 2019, în format electronic, la adresa: adriana.dodon@justice.gov.md.

Persoană de contact: Adriana Dodon, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20 14 27.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10953010     Soluție
 
Servicii
Close