Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Anunţ privind organizarea concursului de selectare în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova a unui consultant în domeniul achiziţiilor publice (termen limită - 30 decembrie 2013) imprimare
Anunţ privind organizarea concursului de selectare în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova a unui consultant în domeniul achiziţiilor publice (termen limită - 30 decembrie 2013)
18.12.2013    

1.     Scopul general al funcţiei de consultant:

           Contribuirea la achiziţionarea serviciilor, lucrărilor şi bunurilor materiale necesare pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru perioada 2013-2016 a aparatului Ministerului, Departamentului de administrare judecătorească şi Centrului de armonizare a legislaţiei.

2.     Sarcinile de bază ale funcţiei de consultant:

-                     asigurarea activităţii optimale necesare pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru perioada 2013-2016 a aparatului Ministerului, Departamentului de administrare judecătorească şi Centrului de armonizare a legislaţiei;

-                     iniţierea procedurilor de achiziţii publice cu privire la achiziţionarea serviciilor, lucrărilor şi bunurilor materiale necesare pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru perioada 2013-2016 a aparatului Ministerului, Departamentului de administrare judecătorească şi Centrului de armonizare a legislaţiei;

-                     elaborarea documentelor de licitaţie sau alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice necesare pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru perioada 2013-2016 a aparatului Ministerului, Departamentului de administrare judecătorească şi Centrului de armonizare a legislaţiei;

-                     stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor si intocmirea notelor justificative aferente;

-                     derularea procedurilor de achiziţie publica la termenele şi în condiţiile stabilite;

-                     asigurarea participării la achiziţii a unui cerc larg de operatori economici locali şi străini în scopul dezvoltării concurenţei;

-                     examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici, prezentate la licitaţiile publice sau la alte proceduri de achiziţie;

-                     redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;

-                     redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;

-                     elaborarea proceselor verbale de evaluare a ofertelor şi a rapoartelor procedurilor;

-                     informarea participanţilor despre rezultatele la licitaţiile publice sau la alte proceduri de achiziţie;

-                     puncte de vedere privind contestaţiile formulate de ofertanţi;

-                     organizarea încheierii contractelor de achiziţii cu operatorii economici desemnaţi cîştigători;

-                     întocmirea dărilor de seamă privind procedurile de achiziţie.

 3.                 Condiţii de bază:

-                     Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbită în teritoriu;

-                     Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-                     Cunoştinţe de operare la computer;

-                     Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 4.                 Cerinţe specifice

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurisprudenţei, economic sau achiziţii publice.

Experienţa profesională: preferabil 6 luni în domeniu şi fără experienţă.

Abilităţi: capacitatea de a coordona, organiza, evaluare-control, comunicare, analiză şi sinteză, abilităţi în maniere şi negociere, uşurinţă în exprimarea scrisă şi verbală fluent, clar şi concis, lucru în echipă

 5.                 Termenul de prestare solicitat: pînă la 31.12.2016

6.                 Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

-                     Scrisoare de intenţie (cu indicarea datelor de contact);

-                     CV-ul personal;

-                     Copia buletinului de identitate;

-                     Copia diplomei universitare / Experienţă profesională;

-                     Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

-                     Scrisoare de recomandare.

7.                 Termenul şi modul de aplicare: 

            Dosarele complete vor fi depuse electronic la adresa ina.dolgopolov@justice.gov.md şi în plic sigilat la adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, secretariat, pînă la data de „ 30 " decembrie 2013, ora 17-00.

             Doar dosarele complete vor fi reţinute pentru concurs. 

             Persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

             Persoana de contact: Ina Dolgopolov, Şef serviciu administrativ, tel: 022-20-14-28, e-mail: ina.dolgopolov@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10919473     Soluție
 
Servicii
Close