Prima / Profesii și servicii juridice / Interpreți și traducători / Anunțuri » Anunţ privind organizarea examenului pentru atestarea traducătorilor şi/sau interpreţilor autorizaţi, sesiunea de toamnă 2016. imprimare
Anunţ privind organizarea examenului pentru atestarea traducătorilor şi/sau interpreţilor autorizaţi, sesiunea de toamnă 2016.
17.10.2016    

Comisia de atestare și disciplină a interpreților şi traducătorilor anunţă organizarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, sesiunea de toamnă 2016.

În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:  

a) cerere, cu indicarea activităţii şi a limbii pentru care se solicită autorizarea (vezi modelul în anexa nr. 1);

b) curriculum vitae (vezi modelul în anexa nr. 2);

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba străină pentru care solicită autorizarea.

Pentru limbile orientale ori rar folosite (aprobate prin Hotărîre de Guvern nr. 888 din 19.07.16), precum şi al interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi se vor prezenta certificate care atestă nivelul cunoaşterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi; 

d) copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de cel puţin 2 ani;

e) cazierul judiciar;

f) copia legalizată a buletinului de identitate.

Actele de referinţă, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 128 sau 102,  pînă la 17 noiembrie 2016.

Informaţiile relevante referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la rubrica „persoane autorizate"- interpreţi şi traducători. 

Persoană de contact: Dna Ina Chetrean; Dl Garabadjiu Anatolii

Telefon: - 0 22 20-14-4; 0 22 20-14-86

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10919694     Soluție
 
Servicii
Close