Secretar de stat Tverdun Tatiana
Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi
Secretar de stat Tverdun Tatiana

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

17/03/2021

Secretar de Stat

Ministerul Justiției

26/09/2019 - 16/03/2021

șef Direcția avizare acte normative

Ministerul Justiției

Principalele atribuții:

- coordonarea procesului de:

avizare și expertizare juridică a proiectelor de acte normative și ale tratatelor internaționale;

elaborare a avizelor unice ale Guvernului la inițiativele legislative ale deputaților;

efectuare a expertizei juridice şi înregistrare de stat a actelor normative departamentale;

examinare a sesizărilor Curții Constituționale, ceea ce implică în principal: analiza normelor legale supuse controlului constituţionalităţii, elaborarea opiniei Ministerului/proiectelor punctelor de vedere ale Guvernului asupra sesizărilor Curţii Constituţionale;

examinare a demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice şi petiţiilor cetăţenilor;

întocmire a punctelor de vedere ale Direcției la demersurile repartizate de conducerea Ministerului;

- întocmirea notelor informative ministrului justiţiei la proiectele de acte normative incluse în ordinea de zi pentru şedinţa Guvernului și ședința secretarilor de stat;

- acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor Ministerului, autorităților administrative din subordine la elaborarea proiectelor de acte normative și întocmirea răspunsurilor la demersuri.

Chișinău, Moldova

01/11/2017 - 26/09/2019

șef adjunct Direcția avizare acte normative Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

23/09/2016 - 01/11/2017

consultant principal în Direcția avizare a actelor normative, Direcția generală legislație

Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

05/11/2015 - 23/09/2016

consultant superior în Direcția avizare a actelor normative, Direcția generală legislație

Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

12/04/2013 - 05/11/2015

consultant în Direcția avizare a actelor normative, Direcția generală legislație

Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

24/08/2005 - 12/04/2013

specialist principal în Direcția avizare a actelor normative, Direcția generală legislație

Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

03/01/2005 - 24/08/2005

specialist principal în Direcția principală elaborarea actelor normative, Departamentul Legislație

Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

15/09/2003 - 03/01/2005

consultant jurist în Arhiva garanțiilor reale mobiliare Ministerul Justiției

Chișinău, Moldova

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

09/1999 - 07/2003 - Chișinău, Moldova

Diplomă de licență în drept

Universitatea de Studii Umanistice din Moldova

10/06/2013 - 14/06/2013 - Chișinău, Moldova

Certificat de dezvoltare profesională la cursul „Elaborarea politicilor publice"

Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova

10/10/2013 - 11/10/2013 - Chișinău, Moldova

Diplomă de participare la programul „Dezvoltarea echipelor.

Managementul schimbării"

ASCENDIS

16/10/2013 - 17/10/2013 - Chișinău, Moldova

Diplomă de participare la programul „Managementul proiectelor"

ASCENDIS

21/10/2014 - 22/10/2014 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la sesiunea de instruire cu tema „Public Speaking"

Best Smart Consulting

21/09/2015 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la cursul „Tehnici de negociere și mediere în instituțiile publice"

School of Business Communications

30/05/2016 - 03/06/2016 - Albena, Bulgaria

Certificat de participare la Seminarul de vară pentru tineri profesioniști din sectorul public din Europa de Sud-Est și Regiunea Mării Negre

Institutul de politică economică

13/11/2017 - 15/11/2017 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la cursul „Justiție tranzițională în contextul Moldovei"

Centre for European Security Studies

22/11/2017 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la cursul „Etica Diplomatică" CEO-GRUP

15/02/2018 - 16/02/2018 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la cursul „Managementul proprietății publice"

Academia de Administrare Publică

27/05/2019 - 31/05/2019 - Roma-Bologna, Italia

Certificat de participare la vizita de studiu a cursului de capacity building „Politici pentru o piață a muncii social-responsabilă"

Program de cooperare bilaterală Italia-Moldova

06/11/2019 - 07/11/2019 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la Training „Managementul Conflictelor"

15/11/2019 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la Training „Personal data protection legislation and practical requirements

04/12/2019 - 05/12/2019 - Chișinău, Moldova

Certificat de participare la Training „Leadership"

COMPETENȚE LINGVISTICE

LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI): rusă   / engleză    / franceză

COMPETENȚE ORGANIZATORIC

Competențe organizatorice

-  leadership (responsabilitate, implicare, flexibilitate și controlul calității);

- mentorship;

-  bune competențe organizaționale (planificare, atribuire a sarcinilor, managementul timpului și respectarea termenelor-limită);

- realizarea cercetării în echipă;

- capacitatea de a lua decizii rapide.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Competențe de comunicare și interpersonale

-  capacitate de argumentare şi convingere, participând la grupuri de lucru, ședințe, mese rotunde organizate de diferite instituţii;

- calitatea de a fi un bun ascultător;

- spirit de echipă;

- capacitatea de a motiva și a inspira.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ

Competenţe dobândite la locul de muncă

-  efectuarea analizelor cadrului normativ în vigoare pe diverse probleme;

- planificare, analiză, monitorizarea și implementarea politicilor;

- elaborarea proiectelor de acte normative;

- capacitatea de adaptare;

- acceptarea și oferirea criticilor constructive.


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10912269     Soluție
 
Servicii
Close