print
Documentația-standard a procedurii de achiziție tip: Acord- cadru nr.3-ac/15 din ”09”februarie2015, pentru achiziția de: Achiziţionarea serviciilor de transport aerian internaţional de pasageri pentru anul 2015, conform necesităților Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova și Centrului de Armonizare a Legislaţiei, BAP nr.05/15 din 23.01.2015
31.01.2015
Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.