print
Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură
20.09.2018

Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură.

Potrivit Țintei strategice B, acțiunea 7 „Fortificarea capacității  sistemului de protecție a persoanelor care denunță acte de tortură", sub-acțiunea 7.1 „Revizuirea cadrului normativ relevant" din Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 89/2018, Ministerul Justiției este una din instituțiile responsabile de realizarea acțiunii menționate supra. Astfel, Ministerul Justiției demarează procedura de revizuire a cadrului normativ relevant.

În vederea eficientizării procesului de realizare a acțiunii menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 8 octombrie 2018, în format electronic, la adresa: adriana.dodon@justice.gov.md.

Persoană de contact: Adriana Dodon, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20-14-27.

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.