print
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău
26.03.2020

Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ,prin care urmează a fi operate modificări înHotărîreaGuvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, în vederea excluderii incertitudenilor apărute ca urmare a intrării a vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 458/2019.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecțilorinteresați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 03 aprilie 2020, în format electronic, la adresa: radu.scripnic@justice.gov.md.
Persoana de contact: Radu Scripnic, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201469.

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.